Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online false false false

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังเพดาน 4 ทิศทางขนาดเล็ก ประเภท Y3

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังเพดาน 4 ทิศทางขนาดเล็ก ประเภท Y3

ดีไซน์กะทัดรัด ติดตั้งง่าย และฟังก์ชันการฟอกอากาศที่ยอดเยี่ยม

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังเพดาน 4 ทิศทางขนาดเล็ก ประเภท Y3 มีการออกแบบที่กะทัดรัดพอที่จะติดตั้งเข้ากับตะแกรงเพดานขนาด 60 × 60 ซม. พร้อมการติดตั้งที่ง่าย และยังมอบคุณภาพอากาศในอีกระดับด้วย nanoe X Generator Mark3
  • nanoe X Generator Mark3
  • ECONAVI
  • R410A

โปรดเลือกประเภทผู้ใช้งานของคุณ

ขยาย
ย่อ
ปิด

คุณสมบัติ

ความเย็น/ความร้อน kW (พิกัด)

2.2/2.5

2.8/3.2

3.6/4.2

4.5/5.0

5.6/6.3

ความเย็น/ความร้อน บีทียู/ชม. (พิกัด)

7,500/8,500

9,600/10,900

12,300/14,300

15,400/17,100

19,100/21,500

หมายเลขรุ่น

S-22MY3E

S-28MY3E

S-36MY3E

S-45MY3E

S-56MY3E

คุณภาพอากาศอีกระดับด้วย nanoe X Generator Mark3

ปกป้องอากาศตลอด 24 ชั่วโมงด้วย nanoe™ X

nanoe™ X สามารถยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส ละอองเกสรดอกไม้ สารก่อภูมิแพ้ เชื้อรา และสารอันตรายใน PM 2.5 ขจัดกลิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ ฟังก์ชัน nanoe™ X ทำงานทั้งในโหมดทำความเย็น และโหมดพัดลม โดยไม่ต้องมีการบำรุงรักษา จึงช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับอากาศที่มีคุณภาพตลอด 24 ชั่วโมงได้อย่างประหยัด
ปกป้องอากาศตลอด 24 ชั่วโมงด้วย nanoe™ X

ค่าความเข้มข้นสูงขึ้น แม้ในพื้นที่ขนาดใหญ่

อนุภาคไฮดรอกซิลถูกสร้างเพิ่มขึ้น 100 เท่า เมื่อเทียบกับ nanoe™ แบบเดิม ทำให้มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นแม้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ 112 ตารางเมตร
เงื่อนไขการจำลอง ・ขนาดห้อง: 112 ตารางเมตร ・ความสูงห้อง: 2.4 เมตร ・รุ่นที่ใช้ตรวจสอบ: แอร์แบบฝังเพดาน 4 ทิศทาง ・ตำแหน่งชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร: ศูนย์กลาง
หมายเหตุ: *ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาวะในการจำลอง และอาจแตกต่างจากความเข้มข้นที่วัดได้ในห้องจริง อนุภาค nanoe™ มีขนาดเล็กมากระดับนาโนเมตร อนุภาคเหล่านี้ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ ดังนั้นภาพความเข้มข้นจึงใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงภาพประกอบเท่านั้น
ค่าความเข้มข้นสูงขึ้น แม้ในพื้นที่ขนาดใหญ่

มีประสิทธิภาพในการขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในเวลาเพียง 30 นาที

nanoe X Generator Mark3 ลดกลิ่นได้มากถึง 1.8 ระดับ* ในเวลาเพียง 30 นาที ซึ่งใช้เวลาเพียงครึ่งเดียว เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับ nanoe X Generator Mark2 แบบธรรมดา
*ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.8 ระดับ เทียบเท่ากับการลด 95% ขึ้นไป
[ความเข้มข้นของกลิ่น] 5: กลิ่นแรงมาก 4: กลิ่นรุนแรง 3: ตรวจจับกลิ่น ได้ง่าย 2: กลิ่นอ่อนๆ ที่รับรู้ได้ (ความเข้มข้นตามเกณฑ์การรับรู้) 1: กลิ่นที่แทบตรวจไม่พบ (ความเข้มข้นของเกณฑ์การตรวจจับ), 0: ไม่มีกลิ่น

หมายเหตุ: ผลการทดสอบทำได้โดยใช้แบบฝังเพดาน 4 ทิศทาง **ภาพรวมการทดสอบ: [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic [วิธีทดสอบ] การตรวจสอบในห้องทดสอบ (ประมาณ 230 ม³. (6.8 x 8.5 x 4.0 ม.)) โดยใช้วิธี การแสดงความเข้มข้นของกลิ่น 6 ขั้นตอน [วิธีการกำจัดกลิ่น] การทำงานของ CS- P80U6 มาพร้อมกับ nanoe X Generator Mark2 และปล่อย nanoe™ [เป้าหมาย] กลิ่นที่ตกค้างยาวนาน (ไม่มีกลิ่น) [ผลการทดสอบ] ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.8 ระดับใน 60 นาที (L19YK032-01) ***ภาพรวมการทดสอบ: [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic [วิธีทดสอบ] การตรวจสอบในห้องทดสอบ (ประมาณ 230 ม³. (6.8 x 8.5 x 4.0 ม.)) โดยใช้วิธี การแสดงความเข้มข้นของกลิ่น 6 ขั้นตอน [วิธีการกำจัดกลิ่น] การทำงานของ เครื่องสอบเทียบ CS-P160U6 ที่มาพร้อมกับ nanoe X Generator Mark3 และการปล่อย nanoe™ [เป้าหมาย] กลิ่นที่ตกค้างยาวนาน (ไม่มีกลิ่น) [ผลการทดสอบ] ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.8 ระดับใน 30 นาที (R21HM003-0)
มีประสิทธิภาพในการขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในเวลาเพียง 30 นาที

ฟังก์ชันการทำความสะอาดภายในเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา

หลังจากการทำความเย็น/เป่าแห้งแล้ว ด้านในของชุดอุปกรณ์ภายในอาคารจะแห้งโดยอัตโนมัติ* nanoe™ X จะทำงานเพื่อยับยั้งการเกิดเชื้อราและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
*หากคุณต้องการปิดฟังก์ชันการทำความสะอาดภายใน ให้ใช้รีโมทคอนโทรลไร้สายเพื่อปิดฟังก์ชันนี้ โปรดสอบถามการตั้งค่าเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต
หมายเหตุ: รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อาจไม่ใช่รูปผลิตภัณฑ์จริง
ฟังก์ชันการทำความสะอาดภายในเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา

อากาศไหลเวียนได้ดี

ทำให้ทุกพื้นที่เย็นลงอย่างรวดเร็ว

ลมหมุนเวียนพลังแรง ที่มาจากทั้งสี่ด้านของตัวเครื่อง ทำให้ทั่วทั้งพื้นที่เย็นสบาย
หมายเหตุ: ตารางนี้แสดงค่าอัตราการไหลของอากาศใน high mode
ทำให้ทุกพื้นที่เย็นลงอย่างรวดเร็ว

การควบคุมบานพับเป็นแบบแยกส่วนจากกัน คุณจึงเลือกทำให้ห้องเย็นได้ในแบบที่คุณต้องการ

ควบคุมการไหลเวียนของอากาศได้ดีขึ้นด้วยมอเตอร์ 4 ตัว การควบคุมแผ่นพับแยกกัน ช่องลมสวิงอัตโนมัติแบบ 4 ทิศทางกระแสลมจึงสม่ำเสมอ และรู้สึกสบายทั่วทุกมุมห้อง บานเกล็ดสามารถทำมุมแยกกันเพื่อส่งลมเย็นในปริมาณที่เหมาะสมไปยังทุกพื้นที่ คุณจึงเลือกทำให้ห้องเย็นได้ในแบบที่คุณชอบ
การควบคุมบานพับเป็นแบบแยกส่วนจากกัน คุณจึงเลือกทำให้ห้องเย็นได้ในแบบที่คุณต้องการ

การออกแบบที่แบนเรียบในแนวนอน ลงตัวเข้ากับการตกแต่งภายใน

พานาโซนิคเชื่อว่าองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการออกแบบข้อหนึ่ง คือการที่ดีไซน์นั้นไม่ดูแปลกแยกไปจากการตกแต่งภายในโดยรวมของห้อง ดีไซน์แบนเรียบในแนวนอนของเครื่องปรับอากาศแบบฝังเพดาน 4 ทิศทางทำให้มีรูปลักษณ์ที่หรูหราแต่เรียบง่าย ดีไซน์เช่นนี้ทำให้อุปกรณ์ยื่นออกมาจากเพดานเพียง 33.5 มม. จึงเข้ากันได้อย่างลงตัวกับการออกแบบภายในสไตล์ต่างๆ รวมถึงสำนักงานและร้านอาหาร
การออกแบบที่แบนเรียบในแนวนอน ลงตัวเข้ากับการตกแต่งภายใน

เซ็นเซอร์ ECONAVI

ระบบ VRF อินเวอร์เตอร์ของพานาโซนิค สามารถเชื่อมต่อกับ ECONAVI เพื่อตรวจจับเมื่อเกิดการสิ้นเปลืองพลังงาน จึงทำให้เกิดประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงานที่โดดเด่น เซ็นเซอร์ ECONAVI สามารถตรวจจับได้ว่ามีคนอยู่หรือไม่ รวมถึงตรวจจับระดับกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ของสำนักงาน เมื่อตรวจพบการทำความร้อนหรือเย็นที่ไม่จำเป็น เซ็นเซอร์จะควบคุมอุปกรณ์ภายในอาคารแต่ละเครื่องให้เหมาะสมกับสภาวะในสำนักงานเพื่อการทำงานที่ประหยัดพลังงาน

1. การตรวจจับระดับกิจกรรมทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้สูงสุด
2. เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งจากระยะไกลช่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการประหยัดพลังงาน
เซ็นเซอร์ ECONAVI

ตัวเลือกในการควบคุมอันเหนือชั้น

ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศพานาโซนิคมีตัวเลือกที่ยืดหยุ่น โดยสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ทั้งแบบเฉพาะส่วน แบบรวมศูนย์ และควบคุมโดยระบบคลาวด์หรือ WLAN ได้ โปรดขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับอากาศของพานาโซนิค เพื่อขอคำแนะนำว่า โซลูชันการควบคุมใดเหมาะสำหรับความต้องการของระบบของคุณมากที่สุ
ตัวเลือกในการควบคุมอันเหนือชั้น

การติดตั้งที่ยืดหยุ่น

ด้วยการออกแบบขั้นสูงของพานาโซนิค แผงจึงมีขนาดกะทัดรัด 625 x 625 มม. จึงดูเรียบหรู ติดตั้งได้สะดวกแม้ในพื่นที่จำกัด
ดีไซน์ที่กะทัดรัด

ด้วยความสูงตัวถังที่ต่ำเพียง 230 มม. จึงสามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัด และจุดแคบได้อย่างง่ายดาย (ต้องเว้นระยะ 243 มม. จากด้านล่างของแผงหน้ากากถึงด้านบนของตัวอุปกรณ์)
เบากว่า และบางกว่า ติดตั้งง่ายกว่า

ปั๊มภายในช่วยให้ท่อระบายน้ำสามารถยกขึ้นได้สูงถึง 850 มม. จากพื้นผิวด้านล่างของตัวเครื่อง และยังสามารถวางท่อยาวในแนวนอนได้
ความสูงของท่อระบายน้ำสูงถึง 850 มม. จากพื้นผิวเพดาน

ข้อมูลจำเพาะ

S-22MY3E

รูปของ S-22MY3E

S-28MY3E

รูปของ S-28MY3E

S-36MY3E

รูปของ S-36MY3E

S-45MY3E

รูปของ S-45MY3E

S-56MY3E

รูปของ S-56MY3E
  • nanoe X Generator Mark3nanoe X Generator Mark3
  • ECONAVIECONAVI
  • R410AR410A
  • มอเตอร์กระแสตรงมอเตอร์กระแสตรง

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังเพดาน 4 ทิศทาง มีขนาดเล็กพอดีกับตะแกรงเพดานขนาด 60 x 60 ซม.

ปั๊มระบายน้ำทรงพลังยกได้ 850 มม.

มอเตอร์พัดลมกระแสตรงที่มีความเร็วหลายระดับ และระบบแลกเปลี่ยนความร้อนแบบใหม่ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การไหลเวียนของอากาศหลายทิศทาง

nanoe™ X: อนุภาค nanoe™ มากกว่า 100 เท่าสำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีบริเวณกว้าง

S-22MY3E S-28MY3E S-36MY3E S-45MY3E S-56MY3E
แหล่งพลังงาน 220/230/240 V, 1 เฟส - 50/60 เฮิรตซ์ 220/230/240 V, 1 เฟส - 50/60 เฮิรตซ์ 220/230/240 V, 1 เฟส - 50/60 เฮิรตซ์ 220/230/240 V, 1 เฟส - 50/60 เฮิรตซ์ 220/230/240 V, 1 เฟส - 50/60 เฮิรตซ์
ประสิทธิภาพการทำความเย็น 2.2 กิโลวัตต์, 7,500 บีทียู/ชม 2.8 กิโลวัตต์, 9,600 บีทียู/ชม. 3.6 กิโลวัตต์, 12,300 บีทียู/ชม. 4.5 กิโลวัตต์, 15,400 บีทียู/ชม. 5.6 กิโลวัตต์, 19,100 บีทียู/ชม.
ความจุความร้อน 2.5 กิโลวัตต์, 8,500 บีทียู/ชม. 3.2 กิโลวัตต์, 10,900 บีทียู/ชม. 4.2 กิโลวัตต์, 14,300 บีทียู/ชม. 5.0 กิโลวัตต์ 17,100 บีทียู/ชม. 6.3 กิโลวัตต์, 21,500 บีทียู/ชม.
กำลังไฟเข้า (ระบายความร้อน) 0.020 kW 0.021 kW 0.022 kW 0.030 kW 0.042 kW
กำลังไฟเข้า (การทำความร้อน) 0.018 kW 0.019 kW 0.020 kW 0.028 kW 0.040 kW
กระแสไฟวิ่ง (การทำความเย็น) 0.25/0.24/0.23 A 0.26/0.25/0.24 A 0.27/0.26/0.25 A 0.35/0.34/0.33 A 0.44/0.43/0.42 A
กระแสไฟวิ่ง (การทำความร้อน) 0.22/0.21/0.20 A 0.23/0.22/0.21 A 0.24/0.23/0.22 A 0.32/0.31/0.30 A 0.41/0.40/0.39 A
ประเภทพัดลม พัดลมเทอร์โบ พัดลมเทอร์โบ พัดลมเทอร์โบ พัดลมเทอร์โบ พัดลมเทอร์โบ
อัตราการไหลของอากาศ (H/M/L) 522/420/360 ลบ.ม./ชม., 145/117/100 ลิตร/วินาที 540/450/360 ลบ.ม./ชม., 150/125/100 ลิตร/วินาที 570/468/360 ลบ.ม./ชม., 158/130/100 ลิตร/วินาที 690/540/390 ลบ.ม./ชม., 192/150/108 ลิตร/วินาที 810/630/480 ลบ.ม./ชม., 225/175/133 ลิตร/วินาที
เอาท์พุตมอเตอร์พัดลม 0.03 kW 0.03 kW 0.03 kW 0.03 kW 0.03 kW
ระดับกำลังเสียง (การทำความเย็น) (H/M/L) 48/45/43 เดซิเบล 49/45/43 เดซิเบล 50/46/43 เดซิเบล 54/49/45 เดซิเบล 57/52/48 เดซิเบล
ระดับกำลังเสียง (การทำความร้อน) (H/M/L) 48/45/43 เดซิเบล 49/45/43 เดซิเบล 50/46/43 เดซิเบล 54/49/45 เดซิเบล 57/52/48 เดซิเบล
ระดับความดันเสียง (การทำความเย็น) (H/M/L) 33/30/28 เดซิเบล (A) 34/30/28 เดซิเบล (A) 35/31/28 เดซิเบล (A) 39/34/30 เดซิเบล (A) 42/37/33 เดซิเบล (A)
ระดับความดันเสียง (การทำความร้อน) (H/M/L) 33/30/28 เดซิเบล (A) 34/30/28 เดซิเบล (A) 35/31/28 เดซิเบล (A) 39/34/30 เดซิเบล (A) 42/37/33 เดซิเบล (A)
ขนาด สูง 243 x กว้าง 575 x ลึก 575 มม. สูง 243 x กว้าง 575 x ลึก 575 มม. สูง 243 x กว้าง 575 x ลึก 575 มม. สูง 243 x กว้าง 575 x ลึก 575 มม. สูง 243 x กว้าง 575 x ลึก 575 มม.
มิติข้อมูลด้วยแผงฝ้าเพดานเสริม สูง 273 x กว้าง 625 x ลึก 625 มม. สูง 273 x กว้าง 625 x ลึก 625 มม. สูง 273 x กว้าง 625 x ลึก 625 มม. สูง 273 x กว้าง 625 x ลึก 625 มม. สูง 273 x กว้าง 625 x ลึก 625 มม.
การต่อท่อ (ของเหลว) Ø6.35 มม. (Ø1/4 นิ้ว) Ø6.35 มม. (Ø1/4 นิ้ว) Ø6.35 มม. (Ø1/4 นิ้ว) Ø6.35 มม. (Ø1/4 นิ้ว) Ø6.35 มม. (Ø1/4 นิ้ว)
การต่อท่อ (แก๊ส) Ø12.7 มม. (Ø1/2 นิ้ว) Ø12.7 มม. (Ø1/2 นิ้ว) Ø12.7 มม. (Ø1/2 นิ้ว) Ø12.7 มม. (Ø1/2 นิ้ว) Ø12.7 มม. (Ø1/2 นิ้ว)
การต่อท่อ (ท่อระบาย) VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20
น้ำหนักสุทธิ 15 กก. 15 กก. 15 กก. 15 กก. 15 กก.
น้ำหนักสุทธิพร้อมแผงฝ้าเพดานเสริม 17.8 กก. 17.8 กก. 17.8 กก. 17.8 กก. 17.8 กก.

เอกสาร

ตัวเลือกชุดอุปกรณ์ภายนอก

กรณีศึกษา