Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online false false false

ม่านอากาศรุ่นมาตรฐาน

ม่านอากาศรุ่นมาตรฐาน

ปกป้องร้านของคุณจาก
อากาศร้อน แมลง และฝุ่น

การใช้ม่านอากาศเพื่อลดการแลกเปลี่ยนอากาศ ระหว่างอากาศภายนอก และภายใน รวมถึงป้องกันอากาศร้อน แมลง และฝุ่น ม่านอากาศพานาโซนิคสามารถให้การปกป้องได้เหนือกว่า

โปรดเลือกประเภทผู้ใช้งานของคุณ

ขยาย
ย่อ
ปิด

คุณสมบัติ

ความเร็วลมสูง มีประสิทธิภาพมาก

ความสามารถในการปิดม่านอากาศถูกกำหนดโดยความเร็วลมที่ศูนย์กลางของกระแสลม การคายประจุอันทรงพลังของม่านอากาศจากพานาโซนิค ช่วยให้สามารถรักษาความเร็วลมในระดับสูงภายในระยะที่มีประสิทธิภาพของม่าน ส่งผลให้สามารถปิดได้ดีกว่า
ความเร็วลมสูง มีประสิทธิภาพมาก

กระแสลมสำหรับเป็นตัวกั้น

ประตูร้านค้ามีการเปิดและปิดบ่อย ม่านอากาศจึงมีประสิทธิภาพช่วยในการเก็บรักษาความร้อน/ความเย็น - ป้องกันกลิ่น - ป้องกันแมลง - ป้องกันฝุ่น
กระแสลมสำหรับเป็นตัวกั้น

ดูแลรักษาง่าย

พัดลม Cross Flow สามารถสร้างกระแสลมระหว่างพัดลม และฝาครอบด้านหน้าทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของฝุ่น ซึ่งช่วยลดการสะสมของฝุ่นบนใบพัดลม โครงสร้างที่เรียบง่ายช่วยให้ทำความสะอาดพัดลมได้สะดวก เพียงถอดฝาครอบด้านหน้าและแผ่นโลหะออกเพื่อทำความสะอาดภายในผลิตภัณฑ์
ดูแลรักษาง่าย

ข้อมูลจำเพาะ

FY-3009U1

รูปของ FY-3009U1

FY-3012U1

รูปของ FY-3012U1

FY-4009U1

รูปของ FY-4009U1

FY-4012U1

รูปของ FY-4012U1

FY-2512U1

รูปของ FY-2512U1

FY-2515U1

รูปของ FY-2515U1

FY-3015U1

รูปของ FY-3015U1

FY-3509U1

รูปของ FY-3509U1

FY-3512U1

รูปของ FY-3512U1

FY-3515U1

รูปของ FY-3515U1

FY-4015U1

รูปของ FY-4015U1

ใบพัดลมออกแบบด้วยใยแก้วเพื่อความทนทานสูง

ชุดใบพัดโลหะมีความทนทานสูง

Main air inlet at top allows neat image

โครงสร้างดูแลรักษาง่าย

ระดับฉนวนมอเตอร์: B

FY-3009U1 FY-3012U1 FY-4009U1 FY-4012U1 FY-2509U1 FY-2512U1 FY-2515U1 FY-3015U1 FY-3509U1 FY-3512U1 FY-3515U1 FY-4015U1
ปริมาณอากาศ (CMH [CFM]) สูง 1100 [647] 1400 [824] 1340 [789] 1700 [1001] 950 [559] 1250 [736] 1400 [824] 2000 [1177] 1150 [677] 1550 [912] 1800 [1059] 2450 [1442]
ต่ำ 920 [541] 1270 [747] 1190 [700] 1530 [901] 840 [494] 1150 [677] 1150 [677] 1800 [1059] 1000 [589] 1300 [765] 1500 [883] 2080 [1224]
อัตราการใช้พลังงาน (W) สูง 76 94 110 126 63 77 93 131 95 114 146 177
ต่ำ 70 85 94 105 55 75 73 110 85 100 110 147
ระดับเสียงรบกวน (dB/A) สูง 48.5 48.5 54.5 52.5 44 43 45 51.5 51 49 52 56
ต่ำ 45 44.5 51 48.5 41.5 41 42 48 49 46 49 52
น้ำหนัก (กก.) 12 14.5 12.5 15.5 12 14 17.5 18 12 14.5 18 18
หมายเหตุ ค่าในตารางข้อมูลจำเพาะเป็นคุณลักษณะตัวแทนที่ 220V, 50Hz
ข้อมูลรอบต่อนาทีมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ค่าอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
ค่าในตารางข้อมูลจำเพาะเป็นคุณลักษณะตัวแทนที่ 220V, 50Hz
ข้อมูลรอบต่อนาทีมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ค่าอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
ค่าในตารางข้อมูลจำเพาะเป็นคุณลักษณะตัวแทนที่ 220V, 50Hz
ข้อมูลรอบต่อนาทีมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ค่าอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
ค่าในตารางข้อมูลจำเพาะเป็นคุณลักษณะตัวแทนที่ 220V, 50Hz
ข้อมูลรอบต่อนาทีมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ค่าอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
ค่าในตารางข้อมูลจำเพาะเป็นคุณลักษณะตัวแทนที่ 220V, 50Hz
ข้อมูลรอบต่อนาทีมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ค่าอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
ค่าในตารางข้อมูลจำเพาะเป็นคุณลักษณะตัวแทนที่ 220V, 50Hz
ข้อมูลรอบต่อนาทีมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ค่าอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
ค่าในตารางข้อมูลจำเพาะเป็นคุณลักษณะตัวแทนที่ 220V, 50Hz
ข้อมูลรอบต่อนาทีมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ค่าอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
ค่าในตารางข้อมูลจำเพาะเป็นคุณลักษณะตัวแทนที่ 220V, 50Hz
ข้อมูลรอบต่อนาทีมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ค่าอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
ค่าในตารางข้อมูลจำเพาะเป็นคุณลักษณะตัวแทนที่ 220V, 50Hz
ข้อมูลรอบต่อนาทีมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ค่าอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
ค่าในตารางข้อมูลจำเพาะเป็นคุณลักษณะตัวแทนที่ 220V, 50Hz
ข้อมูลรอบต่อนาทีมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ค่าอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
ค่าในตารางข้อมูลจำเพาะเป็นคุณลักษณะตัวแทนที่ 220V, 50Hz
ข้อมูลรอบต่อนาทีมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ค่าอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
ค่าในตารางข้อมูลจำเพาะเป็นคุณลักษณะตัวแทนที่ 220V, 50Hz
ข้อมูลรอบต่อนาทีมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ค่าอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

เอกสาร