1

TRX PIKES

1. เริ่มจากท่า suspended plank โดยสอดเท้าไว้ในห่วง TRX ให้นิ้วเท้าชี้ลงและข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่ทั้งสองพอดี

2. ควรให้ลำตัวเป็นเส้นตรงจากหัวจรดเท้า

3. hกดฝ่ามือลง

4. ยกสะโพกชี้ขึ้นเพดาน

5. ดึงขาเข้ามาทางหน้าอกจนเหมือนตัว V คว่ำ หรือยกสะโพกให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้

6. ค่อย ๆ ยืดขาออกจนกลับมาสู่ตำแหน่งเริ่มต้น

7. ทำขั้นตอนทั้งหมดซ้ำ