2

ONE LEGGED SQUAT TRX SPRINTERS

1. ยืนหันหน้าไปทางจุดที่ผูก TRX

2. เช็คให้แน่ใจว่าเชือกมีความยาวระดับปานกลาง

3. ทรงตัวบนขาซ้าย

4. กดส้นเท้าลง โดยยกขาขวาชี้ไปด้านหน้า

5. ย่อตัวลงโดยให้ส้นเท้าติดพื้น

6. ย่อให้ต่ำเท่าที่ขาขวายังรู้สึกสบาย แล้วยกตัวขึ้น

7. ทำซ้ำและเพิ่มระดับความยากด้วยการเขย่งเท้าซ้าย