3

TRX SPRINTERS

1. ดึงมือจับมาชิดหน้าอกโดยให้แขนอยู่ด้านนอกมือจับ

2. โน้มตัวไปด้านหน้าโดยให้ลำตัวเป็นเส้นตรง

3. ก้าวขาขวาไปด้านหลังแล้วงอเข่าซ้าย

4. ยกเข่าขวาไปด้านหน้า

5. กระโดดขาซ้ายสูงประมาณ 5-7 ซม.

6. วางเท้าซ้ายและดึงขาขวากลับทันทีเพื่อทำต่อ

7. ทำท่านี้ซ้ำแล้วสลับขา