เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

FR1 เครื่องซักผ้า - การซ่อมบำรุง - ตัวกรองน้ำทิ้ง

การดูแลรักษา

Drain filter

ต้องปล่อยน้ำออกจากถังซักก่อนขั้นตอนต่อไปนี้

โปรดระบายน้ำในถังซักทิ้งก่อนดำเนินการขั้นตอนนี้