เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

FR1/ เครื่องซักผ้า - การซ่อมบำรุง - การทำความสะอาดถังซัก

การดูแลรักษา

Tub clean

เดือนละครั้งหรือหาก “ล้างถังซัก” กะพริบ

หมายเหตุ : หากโปรแกรม “ล้างถังซัก” ไม่ทำงาน
ไฟแสดงสถานะจะดับลงเมื่อโปรแกรมอื่นทำงาน 3 ครั้ง