20 ปีแห่งประวัติศาสตร์นวัตกรรมของ LUMIX

เผยประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ของนวัตกรรม LUMIX ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงการพัฒนากล้องมิเรอร์เลส แบบเปลี่ยนเลนส์ได้รุ่นแรกของโลก

20 ปีแห่งประวัติศาสตร์นวัตกรรมของ LUMIX
20 ปีแห่งประวัติศาสตร์นวัตกรรมของ LUMIX
20 ปีแห่งประวัติศาสตร์นวัตกรรมของ LUMIX
20 ปีแห่งประวัติศาสตร์นวัตกรรมของ LUMIX
20 ปีแห่งประวัติศาสตร์นวัตกรรมของ LUMIX
20 ปีแห่งประวัติศาสตร์นวัตกรรมของ LUMIX
20 ปีแห่งประวัติศาสตร์นวัตกรรมของ LUMIX