เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและส่งเสริมสุขภาพ Liverpool

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและส่งเสริมสุขภาพ Liverpool

ทำให้เข้าเยี่ยมได้โดยไม่มีข้อจำกัด

ศูนย์ของเราก่อตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2005 ด้วยปรัชญาพื้นฐานในการมอบที่พักที่เป็นเหมือนบ้านให้แก่ผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ห่างจากครอบครัว เราเริ่มใช้ ziaino™ ในเดือนกันยายน ปี 2016 เราคาดหวังว่าอุปกรณ์นี้จะได้ผลดีกว่าเครื่องทำความชื้นและเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ที่เราใช้มาจนถึงปัจจุบัน เราได้ติดตั้งอุปกรณ์ในจุดต่างๆ 10 แห่งเพื่อให้ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อภายในศูนย์ หลายครอบครัวและคนในท้องถิ่นจำนวนมากมาเยี่ยมเยียนที่ศูนย์ของเรา และนับเป็นครั้งแรกในระยะเวลานานที่เราสามารถให้แขกเข้าเยี่ยมที่ศูนย์ได้โดยไม่ต้องมีข้อจำกัดนับตั้งแต่ฤดูหนาวที่ผ่านมา เนื่องจากเรากำลังพิจารณาการใช้งาน ziaino™ ในห้องส่วนตัวด้วย ข้อเท็จจริงที่ว่าจะมีการเปิดตัว ziaino™ ขนาดเล็กสำหรับการใช้งานในบ้านจึงนับเป็นข่าวดี นอกจากนี้ หลังติดตั้ง ziaino™ กลิ่นไม่พึงประสงค์ยังหายไปจากพื้นที่อยู่อาศัยด้วย ซึ่งช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานภายในศูนย์ของเราให้ดียิ่งขึ้น รู้สึกได้ว่าพนักงานของเราสามารถรับรู้กลิ่นได้ดีขึ้น
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 10 เครื่อง
จังหวัด: จังหวัดชิงะ
ผู้ใช้งาน: องค์การสวัสดิการสังคม Ooishi Fukushikai

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®