เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

Heera Windfaire

Heera Windfaire

ภาพ 3 มิติที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์ของอาคารที่พักอาศัยใหม่โดย Heera Windfaire

ระบบปรับอากาศ: VRF FSV ME1 Series 2 ทิศทาง: 96 ระบบ
ประสิทธิภาพการทำความเย็น: 2,184 kW / 620 USRT
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร:
ติดผนัง K1 series: 476 เครื่อง
ต่อท่อ แรงดันสูง E1 series: 3 เครื่อง
ระบบควบคุม:
รีโมตคอนโทรลแบบใช้สาย: 385 เครื่อง

Heera Windfaire คือโครงการพัฒนาที่พักอาศัยแห่งใหม่ในย่านเออร์นาคูลัม เมืองหลวงทางการค้าของรัฐเกรละ Heera Group มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจที่หลากหลายซึ่งรวมถึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การดำเนินธุรกิจโรงแรม การทำสัญญาทางแพ่ง และโครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว กลุ่มบริษัทแห่งนี้มีประสบการณ์ 20 ปีในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยระดับไฮเอนด์ด้วยการสร้างอพาร์ทเมนท์หรู 95 แห่งที่มีโครงการ Heera Windfaire รวมอยู่ด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคาร FSV ME2 Series แบบทำความเย็น หรือทำความร้อน 2 ทิศทาง

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อแรงดันสูงประเภท E1

เครื่องปรับอากาศติดผนังประเภท K2

ตัวควบคุมแต่ละรายการ