เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เพิ่มคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงานด้วยเทคโนโลยี nanoe™ X

เพิ่มคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงานด้วยเทคโนโลยี nanoe™ X

เพิ่มคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงานด้วยเทคโนโลยี nanoe™ X

สำนักงานขายและสำนักงาน MCT
สถานที่ตั้ง: Subang Jaya ประเทศมาเลเซีย
ลูกค้า: MCT Berhad

MCT Berhad (“MCT”) และกลุ่มบริษัทในเครือเป็นกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในมาเลเซีย MCT เป็นบริษัทย่อยของ Ayala Land Inc. (“Ayala Land”) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จที่สุดในฟิลิปปินส์ ทั้งสองบริษัทได้ร่วมมือกันมาอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันและเร่งการเติบโตของตนเองในตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเทศมาเลเซีย

ความท้าทาย: รักษาคุณภาพอากาศในอาคารให้มีความปลอดภัยสำหรับชีวิตวิถีใหม่

ในขณะที่ประเทศกำลังเข้าสู่การระบาดในระยะโรคประจำถิ่น การปรับตัวให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ได้กลายเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากขึ้น

เมื่อให้พนักงานของบริษัทกลับมาทำงานหลังจากทำงานที่บ้านมาเป็นเวลานาน MCT และกลุ่มบริษัทในเครือก็ประสบกับความท้าทายในการทำให้พนักงานรู้สึกสบายใจเมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นในสำนักงานซึ่งเป็นพื้นที่ปิดและใช้เครื่องปรับอากาศ

ทางบริษัทจึงมองหาโซลูชันที่ช่วยให้แน่ใจได้ว่าอากาศในสภาพแวดล้อมภายในอาคารมีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ลูกค้า และบริษัทในเครือ

ความท้าทาย: รักษาคุณภาพอากาศในอาคารให้มีความปลอดภัยสำหรับชีวิตวิถีใหม่

สำนักงานใหญ่ของ MCT ตั้งอยู่ที่ SkyPark @ One City, USJ 25/1 Subang Jaya

ความท้าทาย: รักษาคุณภาพอากาศในอาคารให้มีความปลอดภัยสำหรับชีวิตวิถีใหม่

สำนักงานขาย MCT

โซลูชันและเทคโนโลยีที่ใช้

เนื่องจาก MCT ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสำหรับพนักงานและลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอมา จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับ Panasonic ในการนำเทคโนโลยี nanoe™ X ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการฟอกอากาศที่ได้รับสิทธิบัตรของ Panasonic มาใช้ในองค์กรเพื่อรับมือกับความท้าทายในการพัฒนาคุณภาพอากาศภายในอาคาร

เทคโนโลยี nanoe™ X ของ Panasonic ใช้ประโยชน์จากอนุมูลไฮดรอกซิล (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอนุมูล OH) ที่มีน้ำล้อมรอบ ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส และสารมลพิษอื่นๆ รวมทั้งสามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ อนุภาคขนาดนาโนของ nanoe™ X สามารถแทรกซึมลึกลงไปในเครื่องตกแต่งบ้านที่อ่อนนุ่มได้ เช่น ผ้า โซฟา และพรม เทคโนโลยี nanoe™ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้มากกว่า 99%* อย่างมีประสิทธิภาพ

ความพยายามในการพัฒนาคุณภาพอากาศที่ MCT ด้วยเทคโนโลยี nanoe™ X ของ Panasonic ได้แก่ การติดตั้งเครื่องผลิต nanoe™ X Air-e แบบติดเพดานจำนวน 150 เครื่องและเครื่องผลิต nanoe™ X แบบเคลื่อนย้ายได้ 60 เครื่องในสำนักงานขององค์กรและสำนักงานขายที่ One City USJ, Cyberjaya, Cybersouth, Subang Jaya และ Petaling Jaya

โซลูชันและเทคโนโลยีที่ใช้

สำนักงานใหญ่ MCT

โซลูชันและเทคโนโลยีที่ใช้

เครื่องผลิต nanoe™ X แบบเคลื่อนย้ายได้ในพื้นที่ทำงานของ MCT

โซลูชันและเทคโนโลยีที่ใช้

เครื่องผลิต nanoe™ X Air-e ของ Panasonic ที่ติดตั้งในสำนักงานขายของ Alira

โซลูชันและเทคโนโลยีที่ใช้

เครื่องผลิต nanoe™ X Air-e ของ Panasonic ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศในพื้นที่จัดแสดงของ Alira

เมื่อได้รับการปกป้องที่มากขึ้นด้วยเทคโนโลยี nanoe™ X จาก Panasonic พนักงานจึงสามารถกลับไปยังสถานที่ทำงานเพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสะดวกสบายโดยไม่ต้องกังวลถึงความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสจากพื้นที่ทำงานร่วมกัน และยังช่วยให้ลูกค้ามีความปลอดภัยในขณะเยี่ยมชมสำนักงานขายอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้ง:
เครื่องผลิต nanoe™ X Air-e (150 เครื่อง)
เครื่องผลิต nanoe™ X แบบเคลื่อนย้ายได้ (60 เครื่อง)

* จากการทดสอบยืนยันของ Panasonic ร่วมกับศูนย์คุณภาพและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สิ่งทอของญี่ปุ่น (QTEC) โดยการเปรียบเทียบค่าไตเตอร์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS CoV-2) และสายพันธุ์ทั้งสี่ (Alpha, Beta, Gamma และ Delta) ในพื้นที่ทดสอบขนาด 45 ลิตรโดยสัมผัสและไม่สัมผัสกับ nanoe™ ผลที่ได้คือการทดสอบยืนยันประสิทธิภาพในการยังยั้งไวรัสทั้งห้าชนิดได้มากกว่า 99% หลังรับสัมผัสเป็นเวลาสองชั่วโมง โปรดทราบว่าผลการยืนยันนี้มาจากการทดสอบในสภาพแวดล้อมการทดสอบแบบปิดและไม่ใช่พื้นที่ที่มีการใช้งานจริง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

air-e

nanoe™ X generator แบบพกพาเพื่ออากาศบริสุทธิ์ ทุกที่ทุกเวลา