เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ศูนย์การแพทย์ Momoha

ศูนย์การแพทย์ Momoha

ประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์อันยอดเยี่ยมทำให้ศูนย์การดูแลเอกชนของเรามีความสะดวกสบายมากขึ้น

ชั้นหนึ่งที่ศูนย์ของเราเป็นสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทุกวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ และมีแผนกศัลยประสาท ออร์โธปิดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟูนอกเหนือไปจากบริการดูแลช่วงกลางวันที่มีบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูแบบพิเศษ ชั้น 2 และ 3 เป็นศูนย์ดูแลเอกชนที่มีบริการดูแลระยะยาวซึ่งผมเป็นผู้รับผิดชอบ เราตัดสินใจเริ่มใช้ ziaino™ โดยคาดหวังต่อประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นและความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย ทันทีที่เริ่มใช้ พนักงานของเราก็ให้ความเห็นว่าอุปกรณ์นี้มีประสิทธิภาพเพียงใด แม้ศูนย์ดูแลของเราจะมีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู แต่อุปกรณ์นี้ก็เป็นบริการที่สามารถนำไปใช้ได้หากผู้พักอาศัยของเรามีสุขภาพดีอยู่แล้ว เรามีเป้าหมายที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ทั้งปลอดภัยและสะดวกสบาย
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 4 เครื่อง
จังหวัด: จังหวัดชิซึโอกะ
ผู้ใช้งาน: มูลนิธิองค์การด้านการแพทย์ Momoha no Kai

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®