เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

Punggol Eco-Town

Punggol Eco-Town

ระบบปรับอากาศ: เครื่องปรับอากาศภายในห้องที่ใช้อินเวอร์เตอร์แบบมัลติสปลิต
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร:
ติดผนัง S series (พร้อม ECONAVI)
ระบบควบคุม:
Panasonic HEMS

รัฐบาลสิงคโปร์ได้กำหนดให้ส่วนต่างๆ ของการพัฒนาย่าน Punggol ของเมืองเป็นพื้นที่ทดสอบสำหรับโซลูชันพลังงานในบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อเร็วๆ นี้ Panasonic ได้จัดหาเครื่องปรับอากาศใหม่และระบบจัดการพลังงานภายในบ้าน (HEMS) ที่ล้ำสมัยให้กับครัวเรือนจำนวนหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ครอบครัวต่างๆ สามารถตรวจสอบการใช้พลังงานของตน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดค่าสาธารณูปโภคลงได้ ครอบครัวที่ใช้ระบบของ Panasonic ต่างชื่นชมความสะดวกสบายและใช้งานง่ายผ่านสมาร์ทโฟน พวกเขารายงานว่าระบบเพิ่มความตระหนักในการใช้พลังงาน และช่วยให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในเชิงบวก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องปรับอากาศแบบ Multi Split