เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

Royal Orchids Homz

Royal Orchids Eco-Green Homz

ระบบปรับอากาศ: FSV ME1 Series 2 ทิศทาง: 22 ระบบ
ประสิทธิภาพการทำความเย็น: 802 kW / 228 USRT
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร:
ชนิดต่อท่อ แรงดันสูง 5 เครื่อง
ติดผนัง แรงดันสูง: 5 เครื่อง
ชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง: 28 เครื่อง
ชนิดคาสเซ็ท 1 ทิศทาง: 6 เครื่อง
ชนิดต่อท่อ: 95 เครื่อง
ระบบควบคุม:
รีโมตคอนโทรลแบบใช้สายและไร้สาย

ชื่อ Royal Orchids มีชื่อพ้องกับโครงการที่อยู่อาศัยระดับไฮเอนด์ในภูมิภาคเดลี Royal Orchids ได้สร้างชื่อเสียงให้ตนเองในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในเดลีด้วยโครงการที่แล้วเสร็จจำนวนมาก มีความเชี่ยวชาญในการแปลงที่ดินให้เป็นที่พักอาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย โครงการ Eco-Green Homz สร้างขึ้นในเขต Defense Colony ที่มั่งคั่งของเดลีใต้ ท้องที่ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของชาวอินเดียที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2-WAY FSV-EX ME2 Series

E2 Type: High Static Ducted

Wall-mounted

4-Way Cassette

1-Way Cassette

Slim Low Static Ducted

Individual Control System