เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

Sai Aarav Motors

Sai Aarav Motors (อินเดีย)

Sai Aarav Motors เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นิสสันที่ตั้งอยู่ในเมืองเมห์ซานา รัฐคุชราต โชว์รูมแห่งใหม่ของบริษัทเพิ่งสร้างขึ้นในทำเลที่ดีในย่านประวัติศาสตร์ของเมห์ซานา ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง

ภาพ Sai Aarav Motors ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นิสสัน

ระบบปรับอากาศ: VRF FSV ME1 Series 2 ทิศทาง: 3 ระบบ
ประสิทธิภาพการทำความเย็น: 156 kW / 44 USRT
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร:
ต่อท่อ แรงดันสูง E1 Series: 5 เครื่อง
ติดผนัง K1 Series: 13 เครื่อง
ชนิดคาสเซ็ท U1 Series 4 ทิศทาง: 1 เครื่อง
ระบบควบคุม:
รีโมตคอนโทรลแบบใช้สาย: 19 เครื่อง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคาร FSV ME2 Series แบบทำความเย็น หรือทำความร้อน 2 ทิศทาง

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อแรงดันสูงประเภท E1

เครื่องปรับอากาศติดผนังประเภท K2

เครื่องปรับอากาศแบบฝังเพดาน 4 ทิศทาง ประเภท U2

ตัวควบคุมแต่ละรายการ