เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

โรงเรียนสำหรับเด็กเล็ก Sanrizuka Daiichi

โรงเรียนสำหรับเด็กเล็ก Sanrizuka Daiichi

อุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงเพื่อการดูแลเด็กที่เหมาะสม


โรงเรียนของเราและโรงเรียนอื่นในเครืออีก 2 แห่งมีความมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลเด็กที่เหมาะสมตามเป้าหมายด้านการดูแลเด็กของเราเพื่อช่วยให้เด็กๆ มีความ “สุภาพ สุขภาพดี และซื่อสัตย์” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการดูแลเด็กเป็นกลุ่ม เช่น การส่งเสริมการเข้าสังคม เราจึงเริ่มใช้ ziaino™ ในปี 2020 เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการรวมตัวของผู้คนเป็นกลุ่มใหญ่ให้มากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ ขณะทำการเลือก เราได้ประเมินถึงความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในระดับสูงที่ผลิตภัณฑ์ Panasonic จะมอบให้แก่โรงเรียนของเรา ซึ่งให้ความสำคัญกับสุขภาพของเด็กๆ เป็นอันดับแรก นอกจากนี้ โรงเรียนของเรายังใช้การดูแลที่ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เดินเท้าเปล่าเมื่ออยู่ที่สถานศึกษาของเรา แม้เราจะเคยกังวลเกี่ยวกับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากรองเท้าของเด็กๆ แต่หลังจากที่เราได้เริ่มใช้ ziaino™ เราก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกลิ่นเหล่านี้อีกต่อไป เรารอคอยที่จะได้เห็นประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการฆ่าเชื้ออันเป็นเอกลักษณ์ของ ziaino™ ที่สามารถฟอกอากาศได้ด้วยไฮโปคลอไรต์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ไม่มีใช้ในเครื่องฟอกอากาศอื่นๆ
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 3 เครื่อง
จังหวัด: จังหวัดชิบะ
ผู้ใช้งาน: องค์การสวัสดิการสังคม Sanseikai: โรงเรียนสำหรับเด็กเล็ก Sanrizuka Daiichi

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®