เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

บ้านพักอเนกประสงค์ขนาดเล็ก Hanaemi

บ้านพักอเนกประสงค์ขนาดเล็ก Hanaemi

ใช้ตั้งแต่วันแรกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แขก

ศูนย์ดูแลของเราซึ่งเปิดทำการในเดือนเมษายนปี 2016 มีทั้งศูนย์ดูแลอเนกประสงค์ขนาดเล็กและบ้านพัก เราสร้างศูนย์ต่างๆ จากแนวคิดในการมอบสถานที่ที่ผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เนื่องจากมีผู้สูงอายุหลายคนอยู่ร่วมกันในศูนย์ของเรา มาตรการด้านการฆ่าเชื้อจึงมีความจำเป็นไม่ว่าในฤดูกาลใด เราตัดสินใจเริ่มใช้ ziaino™ เพื่อให้ลูกค้าของเรามีความสบายใจ ผมรู้สึกว่าแขกที่มายังศูนย์ของเราโล่งใจมากเมื่อผมอธิบายฟังก์ชันการฆ่าเชื้อของ ziaino™ ให้ฟัง
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 2 เครื่อง
จังหวัด: จังหวัดชิซึโอกะ
ผู้ใช้งาน: มูลนิธิองค์การด้านการแพทย์ Momoha no Kai
บ้านพักอเนกประสงค์ขนาดเล็ก Hanaemi

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino™

ziaino™