เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

อากาศสะอาดเพื่อสนับสนุนประสบการณ์การเรียนที่ดีต่อสุขภาพและเอื้อต่อการเรียนรู้

อากาศสะอาดเพื่อสนับสนุนประสบการณ์การเรียนที่ดีต่อสุขภาพและเอื้อต่อการเรียนรู้

อากาศสะอาดเพื่อสนับสนุนประสบการณ์การเรียนที่ดีต่อสุขภาพและเอื้อต่อการเรียนรู้

St Cuthbert's College

สถานที่ตั้ง: เมืองออกแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์    
ลูกค้า: St Cuthbert’s College

St Cuthbert's College เป็นโรงเรียนเอกชนที่ตั้งอยู่ในเอปซัม เมืองออกแลนด์ และมีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางในฐานะโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการดีที่สุดแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์ โรงเรียนแหน่งนี้ยอมรับประโยชน์ของคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ดีต่อสุขภาพและเอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน และสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยสำหรับครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ความท้าทาย: ปกป้องนักเรียน ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนจากไวรัส

การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อไวรัสในสภาพแวดล้อมที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น เมื่อโรงเรียนกลับมาเปิดอีกครั้งในช่วงที่โรคกำลังระบาดอยู่ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของการติดเชื้อไวรัส

St Cuthbert’s College รับมือกับความกังวลของผู้ปกครองอย่างจริงจังเพื่อปกป้องนักเรียนจากไวรัสในห้องเรียนและพื้นที่ส่วนกลาง โดยรักษาคุณภาพอากาศภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงเรียน St Cuthbert’s College ต้องการสร้าง IAQ ที่ยั่งยืนในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนซึ่งช่วยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ สะดวกสบาย และน่าอยู่

ความท้าทาย: ปกป้องนักเรียน ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนจากไวรัส

St Cuthbert's College เมืองออกแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

โซลูชันและเทคโนโลยีที่ใช้

เพื่อรับมือกับความท้าทายนี้ St Cuthbert’s College ได้เลือกใช้เทคโนโลยีการฟอกอากาศที่ได้รับสิทธิบัตรของ Panasonic นั่นคือ nanoe™ X โดยการติดตั้งเครื่องผลิต nanoe™ X Air-e แบบติดเพดานจำนวน 20 เครื่อง เพื่อรักษาอากาศภายในอาคารของโรงเรียนให้สะอาดอย่างต่อเนื่อง

โซลูชันและเทคโนโลยีที่ใช้

St Cuthbert’s College ติดตั้งเครื่องผลิต nanoe™ X Air-e แบบติดเพดานในห้องเรียนห้องหนึ่ง

โซลูชันและเทคโนโลยีที่ใช้

เครื่องผลิต nanoe™ X Air-e แบบติดเพดานที่ติดตั้งในห้องเรียนของ St Cuthbert’s College

เครื่องผลิต nanoe™ X Air-e แบบติดเพดานมีขนาดกะทัดรัด สามารถติดตั้งได้ง่าย และดูสะอาดตาสำหรับสภาพแวดล้อมทุกรูปแบบ

เทคโนโลยี nanoe™ X ของ Panasonic มอบประโยชน์จากอนุมูลไฮดรอกซิล (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอนุมูล OH) ที่ถูกกักเก็บในน้ำ ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส และสารมลพิษอื่นๆ รวมทั้งสามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ อนุภาคขนาดนาโนของ nanoe™ X สามารถแทรกซึมลึกลงไปในเครื่องตกแต่งบ้านที่อ่อนนุ่มได้ เช่น ผ้า โซฟา และพรม เทคโนโลยี nanoe™ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพได้สูงสุดถึง 99%*

การนำเทคโนโลยี nanoe™ X ของ Panasonic มาปรับใช้ในโรงเรียน ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ดีต่อสุขภาพและเอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่โรงเรียน พร้อมทั้งป้องกันไวรัสในระยะยาว

โซลูชันและเทคโนโลยีที่ใช้

การติดตั้งที่เป็นระเบียบของเครื่องผลิต nanoe™ X Air-e แบบติดเพดาน

ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้ง:
เครื่องผลิต nanoe™ X Air-e แบบติดเพดาน (20 เครื่อง)

* จากการทดสอบยืนยันของ Panasonic ร่วมกับศูนย์คุณภาพและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สิ่งทอของญี่ปุ่น (QTEC) โดยการเปรียบเทียบค่าไตเตอร์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) และสายพันธุ์ทั้งสี่ (Alpha, Beta, Gamma และ Delta) ในพื้นที่ทดสอบขนาด 45 ลิตรโดยสัมผัสและไม่สัมผัสกับ nanoe™ ผลที่ได้คือการทดสอบยืนยันประสิทธิภาพในการยังยั้งไวรัสทั้งห้าชนิดได้มากกว่า 99% หลังรับสัมผัสเป็นเวลาสองชั่วโมง โปรดทราบว่าผลการยืนยันนี้มาจากการทดสอบในสภาพแวดล้อมการทดสอบแบบปิดและไม่ใช่พื้นที่ที่มีการใช้งานจริง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

air-e