เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

Sun City Mall

Sun City Mall (โนโวซีบีสค์ รัสเซีย)

ระบบปรับอากาศ: FSV ME1 Series: 47 ระบบ
ประสิทธิภาพการทำความเย็น: 1,605 kW / 456 USRT
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร:
ติดผนัง: 115 เครื่อง
ชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง: 49 เครื่อง
ติดเพดาน: 59 เครื่อง
ชนิดต่อท่อ แรงดันต่ำ: 60 เครื่อง

ข้อความจากนักออกแบบและผู้ติดตั้ง:
เมื่อเราออกแบบโครงการนี้ เราต้องรักษาสมดุลระหว่างต้นทุน ความน่าเชื่อถือ และตัวแปรทางเทคนิค ประเด็นสำคัญคือสภาพอากาศในโนโวซีบีสค์ ซึ่งหนักที่สุดสำหรับระบบ VRF เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากที่นี่ ดังนั้นระบบที่ติดตั้งจะต้องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในตัวแปรการทำงานที่เสถียร และจัดหาเครื่องปรับอากาศที่เชื่อถือได้อย่างสมบูรณ์สำหรับห้างสรรพสินค้า
ในที่สุดเราตัดสินใจเลือกระบบ Panasonic VRF จากประสบการณ์ส่วนตัวของเรา ตลอดจนจากคำแนะนำของเพื่อนร่วมธุรกิจบางรายที่ใช้ระบบของ Panasonic อยู่แล้ว

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคาร FSV ME2 Series แบบทำความเย็น หรือทำความร้อน 2 ทิศทาง

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อแรงดันต่ำ แบบ Slim ประเภท M1

เครื่องปรับอากาศแบบฝังเพดาน 4 ทิศทาง ประเภท U2

เครื่องปรับอากาศติดผนังประเภท K2

เครื่องปรับอากาศแบบติดเพดาน ประเภท T2