เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

โรงพยาบาลกลางจังหวัดยามากาตะ

โรงพยาบาลกลางจังหวัดยามากาตะ

ขจัดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์จากการส่องกล้อง

ในห้องส่องกล้องของโรงพยาบาลของเรา เราทำการส่องกล้องแบบพิเศษนอกเหนือไปจากการส่องตรวจทางเดินอาหารและการส่องตรวจลำไส้ใหญ่ ขั้นตอนเหล่านี้ทำให้เกิดกลิ่นที่รุนแรงจากของเสีย สิ่งที่ร่างกายขับออกมา น้ำยาฆ่าเชื้อ และน้ำอิเล็กโทรไลซ์ที่เป็นกรดรุนแรงซึ่งใช้ในการฆ่าเชื้อ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศไม่สามารถกำจัดกลิ่นเหล่านี้ได้ เราจึงทดลองติดตั้ง ziaino™ เราสังเกตเห็นประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของอุปกรณ์ได้นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลของเรา ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล และพนักงานทำความสะอาดต่างก็ชื่นชอบอุปกรณ์นี้ ซึ่งหลังจากนั้น เราได้ตัดสินใจเริ่มใช้ ziaino™ อย่างเป็นทางการ แม้เราจะเปิดใช้งานอุปกรณ์ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ แต่เนื่องจากห้องตรวจของเรามีขนาดใหญ่ เราจึงหวังว่าจะมีการพัฒนาอุปกรณ์รุ่นที่ใหญ่กว่าปัจจุบันซึ่งสามารถทำความสะอาดห้องที่มีขนาดประมาณ 73 ตร.ม. ได้
*ความคิดเห็นมาจากความรู้สึกส่วนบุคคล

จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: 1 เครื่อง (F-JDJ50-W)
จังหวัด: จังหวัดยามากาตะ
ผู้ใช้งาน: โรงพยาบาลกลางจังหวัดยามากาตะ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ziaino®