เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

Le Centurie

ศูนย์การค้า Le Centurie Centro Commerciale (อิตาลี)

ระบบปรับอากาศ: VRF ECOi MF1 Series 3 ทิศทาง: 18 ระบบ
ประสิทธิภาพการทำความเย็น: 656 kW / 186 USRT
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร:
ชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง: 6 เครื่อง
ชนิดต่อท่อ แรงดันสูงและปานกลาง: 51 เครื่อง
ระบบระบายอากาศ:
ERV ZDY2 series: 46 เครื่อง
ระบบควบคุม:
รีโมตคอนโทรลแบบใช้สาย: 51 เครื่อง
จุดต่อ T10 สำหรับ ERV: 36 จุด
ตัวควบคุมอัจฉริยะ: 2 ระบบ

Le Centurie เป็นศูนย์การค้าที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปาดัวทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีที่เปิดในปี 2012 เพื่อให้เข้ากับพื้นที่โดยรอบที่เต็มไปด้วยอาคารประวัติศาสตร์ ห้างสรรพสินค้าจึงสร้างขึ้นด้วยวัสดุจากธรรมชาติเป็นหลัก พื้นที่กว่าครึ่งของพื้นที่ทั้งหมด 40,000 ตร.ม. เป็นพื้นที่ขายสินค้า โดยมีพื้นที่เชิงพาณิชย์ 40 แห่งที่จำหน่ายสินค้าแฟชั่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ในบ้าน และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องปรับอากาศแบบฝังเพดาน 4 ทิศทาง ประเภท U2

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อแรงดันปานกลาง แบบปรับได้ ประเภท F3

การควบคุมแบบรวมศูนย์

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อแรงดันสูง ประเภท E2/ท่อต่ออากาศบริสุทธิ์สูง

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อแรงดันสูงประเภท E1

เครื่องปรับอากาศติดผนังประเภท K2