เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

อากาศบริสุทธิ์ หายใจได้เต็มปอดด้วย nanoe-G

อากาศบริสุทธิ์ หายใจได้เต็มปอดด้วย nanoe-G

อากาศบริสุทธิ์ หายใจได้เต็มปอดด้วย nanoe-G

กำจัดอนุภาคฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กเพียง PM 2.5 ได้

เครื่องผลิต nanoe-G สามารถผลิตไอออนประจุลบได้ 3 ล้านล้านไอออนต่อวินาที nanoe-G ช่วยขจัดจุลชีพและอนุภาคของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กเพียง PM2.5 ออกจากอากาศโดยดักจับไว้ในเครื่องกรองเพื่อทำการยับยั้ง ฟอกอากาศในสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยของคุณเพื่อการหายใจที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กำจัดอนุภาคฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กเพียง PM 2.5 ได้

PM 2.5 คืออะไร

“อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก” หรือที่เรียกว่า PM ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างรวมทั้งอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากและหยดของเหลว ด้วยขนาดที่เล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร (PM 2.5) อนุภาคเหล่านี้จึงก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพเนื่องจากสามารถผ่านเข้าสู่ปอดของเราได้ง่าย PM 2.5 จะแขวนลอยในอากาศ โดยอยู่ในฝุ่นละออง สิ่งสกปรก ควัน และหยดของเหลว

1)ละอองเกสรดอกไม้
2)แบคทีเรีย
3)อนุภาคขนาดเล็ก (PM2.5)

PM 2.5 คืออะไร

nanoe-G ทำงานอย่างไร

A. เครื่องผลิตไอออน nanoe-G ปล่อยไอออนประจุลบ

เครื่องผลิตไอออน nanoe-G ปล่อยไอออนประจุลบ

B. ไอออนประจุลบเข้าจับยึดอนุภาค

ไอออนประจุลบเข้าจับยึดอนุภาค

C. อนุภาคเหล่านี้จะถูกนำกลับและดักจับไว้ที่ตัวกรอง

อนุภาคเหล่านี้จะถูกนำกลับและดักจับไว้ที่ตัวกรอง

ประสิทธิภาพของ nanoe-G ต่อ PM2.5

nanoe-G สามารถกำจัดอนุภาค PM2.5 ได้ 90% ในเวลา 80 นาที

*องค์กรที่ทำการทดสอบ: FCG Research Institute, Inc. วิธีการทดสอบ: เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้ง nanoe-G และทดสอบในห้องขนาด 23 ลบ.ม. ผลการทดสอบ: กำจัดอนุภาคได้ 99% ใน 202 นาที (เมื่อเทียบกับความเข้มข้นก่อนใช้งาน) (25034) ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง ผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน และตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมและฤดูกาล (อุณหภูมิและความชื้น)

ประสิทธิภาพของ nanoe-G ต่อ PM2.5

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

*ระบุระดับประสิทธิภาพพลังงานสัมพัทธ์ของรุ่นต่างๆ
ราคาแนะนำ : 26800.0 false false false SHOP NOW
*ระบุระดับประสิทธิภาพพลังงานสัมพัทธ์ของรุ่นต่างๆ
ราคาแนะนำ: 18100.0 false false false SHOP NOW
*ระบุระดับประสิทธิภาพพลังงานสัมพัทธ์ของรุ่นต่างๆ
ราคาแนะนำ: 20800.0 false false false SHOP NOW