เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

โรงพยาบาลเบกาซิ

โรงพยาบาลเบกาซิ

ระบบปรับอากาศ: VRF FSV ME1 Series 2 ทิศทาง: ชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคาร 42 เครื่อง
ประสิทธิภาพการทำความเย็น: 1,834 kW / 524 USRT
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร:
ติดผนัง: 135 เครื่อง
ชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง: 128 เครื่อง
ชนิดต่อท่อ แรงดันสูง 20 เครื่อง
ระบบควบคุม:
ตัวควบคุมอัจฉริยะ: 2 ระบบ (พร้อมการตรวจสอบผ่านเว็บ)
รีโมตคอนโทรลแบบใช้สาย: 283 เครื่อง

โรงพยาบาลเบกาซิเป็นโรงพยาบาลของรัฐที่ให้บริการชุมชนของเมืองเบกาซิ จังหวัดชวาตะวันตกของอินโดนีเซีย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2-WAY FSV-EX ME2 Series

E2 Type: High Static Ducted

E1 Type: High Static Ducted

4-Way Cassette

Wall-mounted

Individual Control System

Centralised Control System