เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

โรงแรม River Park

โรงแรม River Park โนโวซีบีสค์ (รัสเซีย)

ระบบปรับอากาศ: FSV ME1 Series: 47 ระบบ
ประสิทธิภาพการทำความเย็น: 788 kW / 224 USRT
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร:
ติดผนัง: 2 เครื่อง
ชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง: 94 เครื่อง

ข้อความจากกรรมการผู้จัดการของโรงแรม River Park:
เหตุผลหลักที่เราเลือกระบบ Panasonic VRF เนื่องจากความคุ้มค่า การตัดสินใจของเราคำนึงถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ VRF การติดตั้ง และการทำงานต่อเนื่อง ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่บริษัทจำนวนมากไม่ได้คำนึงถึง
การรู้จักชื่อเสียงที่โด่งดังของแบรนด์ Panasonic ยังช่วยให้เรามั่นใจในตัวเลือกของเรา เช่นเดียวกับคำแนะนำของเพื่อนร่วมธุรกิจที่เพิ่งติดตั้งระบบของ Panasonic ในอาคารของพวกเขาเมื่อเร็วๆ นี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคาร FSV ME2 Series แบบทำความเย็น หรือทำความร้อน 2 ทิศทาง

เครื่องปรับอากาศแบบฝังเพดาน 4 ทิศทาง ประเภท U2

เครื่องปรับอากาศติดผนังประเภท K2