เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เพิ่มเครื่องของคุณไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับรีโมทคอนโทรล แบบมีสายเชิงพาณิชย์

เพิ่มเครื่องของคุณไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับรีโมทคอนโทรล แบบมีสายเชิงพาณิชย์

เชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศใหม่ของคุณ กับแอป Comfort Cloud ด้วยรีโมทคอนโทรล CONEX (CZ-RTC6***W/Z) เพื่อการจัดการ และตรวจสอบเครื่องปรับอากาศทั้งหมดของคุณจากแอปเดียวได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

สิ่งที่คุณควรมีในการเริ่มต้น :​

• เครื่องปรับอากาศที่รองรับ Wi-Fi
• รีโมทคอนโทรล แบบมีสาย CONEX, CZ-RTC6***W/Z
• สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต ที่ทำงานได้บน Android หรือ iOS
• แอป Panasonic Comfort Cloud เวอร์ชัน ล่าสุด – Android|iOS
• เราเตอร์ที่รองรับย่านความถี่ 2.4GHz หรือ 2.4GHz/5GHz
• มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ลงชื่อเข้าใช้แอป Comfort Cloud

ลงชื่อเข้าใช้แอป Panasonic Comfort Cloud โดยใช้ Panasonic ID หรือบัญชี Apple/Google ของคุณ ดูขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้ที่นี่

1.0 เพิ่มเครื่องของคุณ (รีโมทคอนโทรล แบบมีสายเชิงพาณิชย์)

ขั้นตอนต่อไปนี้ คือการตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องปรับอากาศ ที่รองรับ Wi-Fi ซึ่งมีรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย และแอป Comfort Cloud โดยมีตัวเลือกในการใช้ หรือไม่ใช้รหัสผ่านของเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย

1.1 เชื่อมต่อด้วยรหัสผ่านของเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย

ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ว่าคุณมีเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย 2.4GHz พร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนที่ 1
แตะที่ไอคอน "+"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 2
เลือก “เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์”

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 3
เลือก "รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 4
1.กดปุ่ม “  ” บนรีโมทคอนโทรล

2. ค้นหา “WLAN” ด้วยปุ่ม ทิศทาง แล้วเข้าใช้ด้วยปุ่ม “ ”

3.เลือก “เปิด/ปิด” ด้วยปุ่ม “  ”

4.เลือก "เปิดใช้งาน" ด้วยปุ่ม “ ”

5.แตะ “ถัดไป” บนหน้าจอแอป

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 5
เลือก และตรวจสอบ “สถานะเครือข่าย” โดยกดปุ่ม “ ”

สถานะควรแสดงเป็น “ไม่ได้เชื่อมต่อ กับเราเตอร์” เนื่องจากเป็นการ ลงทะเบียนใหม่

แตะ “ไม่ได้เชื่อมต่อ กับเราเตอร์”

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 6
1.กดปุ่ม “  ” เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

2.เลือก “การตั้งค่าเครือข่าย”

3. เปลี่ยนเป็น "Manual" และยืนยัน “  ” ด้วยปุ่ม

4. หลังจากข้อความ "การทำงานในโหมดแมนนวล" ปรากฏขึ้น ให้แตะ "ถัดไป" บนหน้าจอแอป

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 7
อนุญาตให้แอปเข้าถึงตำแหน่งที่แน่นอนของคุณขณะใช้งานแอป

*การออกแบบป๊อปอัปอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชันระบบปฏิบัติการและ/หรือรุ่นสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 8
ป๊อปอัปสำหรับ "การตั้งค่า" ก็จะปรากฏขึ้นมา แตะเพื่อเข้าถึงการตั้งค่า Wi-Fi ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wi-Fi ของ สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต ของคุณเชื่อมต่ออยู่
Panasonic-XX-wirelessAP

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

หรือคุณอาจเห็นข้อความถามว่า "Comfort Cloud" ต้องการเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi "Panasonic-XX-wirelessAP” หรือไม่? หากเป็น เช่นนั้น ให้แตะ "เข้าร่วม"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ซึ่งก็ควรเชื่อมต่ออัตโนมัติ ได้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 9
เครื่องจะเชื่อมต่อ กับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย เช่นเดียวกับสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต ของคุณ

ป้อนรหัสผ่านเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย แล้วแตะ "ตกลง"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 10
การเชื่อมต่อสำเร็จเมื่อข้อความ "เชื่อมต่อกับเราเตอร์แล้ว" ปรากฏขึ้น จากนั้นแตะ "ถัดไป"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 11
โปรดรอในขณะที่แอปกำลังค้นหาเครื่องปรับอากาศ

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 12
เลือกเครื่องปรับอากาศที่จะลงทะเบียน แล้วแตะ “ลงทะเบียน”

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 13
1.กดปุ่ม “  ” เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

2. เลือก "การลงทะเบียนยูนิต"

3. จากนั้นกดปุ่ม "  " เพื่อยืนยัน

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 14
เครื่องปรับอากาศของคุณ กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย

ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นาน โปรดรอสักครู่

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 15
สร้างรหัสผ่าน แล้วแตะ "ลงทะเบียน"

*ในฐานะที่เป็นผู้ใช้รายแรก คุณจึงควรสร้างรหัสผ่านใหม่สำหรับเครื่องปรับอากาศ ซึ่งรหัสผ่านนี้จะต้องใช้ในการเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติม

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 16
ตั้งชื่อเครื่องปรับอากาศ แล้วแตะ “ลงทะเบียน”

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

1.2 เชื่อมต่อโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านของเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย

ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ว่าคุณมีเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย 2.4GHz พร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนที่ 1
แตะที่ไอคอน "+"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 2
เลือก “เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์”

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 3
เลือก "รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 4
1.กดปุ่ม “  ” บนรีโมทคอนโทรล

2. ค้นหา “WLAN” ด้วยปุ่ม ทิศทาง แล้วเข้าใช้ด้วยปุ่ม “ ”

3.เลือก “เปิด/ปิด” ด้วยปุ่ม “ ”

4.เลือก "เปิดใช้งาน" ด้วยปุ่ม “ ”

5.แตะ “ถัดไป” บนหน้าจอแอป

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 5
เลือก และตรวจสอบ “สถานะเครือข่าย” โดยกดปุ่ม “

สถานะควรแสดงเป็น “ไม่ได้เชื่อมต่อ กับเราเตอร์” เนื่องจากเป็นการ ลงทะเบียนใหม่

จากนั้นเลือก "คลิกที่นี่เพื่อเชื่อมต่อโดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 6
กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์ แล้วแตะ "ถัดไป"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 7
1.กดปุ่ม “  ” เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

2. เลือก "การตั้งค่าเครือข่าย"

3. เปลี่ยนเป็น "อัตโนมัติ" และยืนยัน "  " ด้วยปุ่ม

4. หลังจากข้อความ “การทำงานในโหมดอัตโนมัติ” ปรากฏขึ้น ให้แตะ "ถัดไป" บนหน้าจอแอป

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 8
การเชื่อมต่อสำเร็จเมื่อข้อความ "เชื่อมต่อกับเราเตอร์แล้ว" ปรากฏขึ้น จากนั้นแตะ "ถัดไป"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 9
โปรดรอในขณะที่แอปกำลังค้นหาเครื่องปรับอากาศ

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 10
เลือกเครื่องปรับอากาศที่จะลงทะเบียน แล้วแตะ “ลงทะเบียน”

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 11
1.กดปุ่ม “  ” เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

2. เลือก "การลงทะเบียนยูนิต"

3. จากนั้นกดปุ่ม "  " เพื่อยืนยัน

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 12
เครื่องปรับอากาศของคุณ กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย

ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นาน โปรดรอสักครู่

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 13
สร้างรหัสผ่าน แล้วแตะ "ลงทะเบียน"

*ในฐานะที่เป็นผู้ใช้รายแรก คุณจึงควรสร้างรหัสผ่านใหม่สำหรับเครื่องปรับอากาศ ซึ่งรหัสผ่านนี้จะต้องใช้ในการเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติม

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ขั้นตอนที่ 14
ตั้งชื่อเครื่องปรับอากาศ แล้วแตะ “ลงทะเบียน”

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (รีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย)

ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องปรับอากาศต้องเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud และจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่น และเวอร์ชันของแอป Comfort Cloud

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิธีตั้งค่าแอป Panasonic Comfort Cloud
วิธีใช้ฟีเจอร์ของแอป Panasonic Comfort Cloud
ลงชื่อเข้าใช้แอป Comfort Cloud
วิธีตรวจสอบประเภท Wi-Fi ในตัว ของเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย (ขั้นสูง หรือมาตรฐาน)
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ Wi-Fi ขั้นสูงสำหรับที่พักอาศัย แบบติดตั้งในตัว (Easy Connect)
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ Wi-Fi แบบมาตรฐานสำหรับที่พักอาศัย ที่ติดตั้งในตัว
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับอะแดปเตอร์สำหรับที่พักอาศัย แบบเครือข่าย
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ อะแดปเตอร์เชิงพาณิชย์ WLAN
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ รีโมทคอนโทรล IAQ ของเครื่องระบายอากาศ