เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เพิ่มยูนิตของคุณไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ WLAN Adaptor เชิงพาณิชย์

เพิ่มยูนิตของคุณไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ WLAN Adaptor เชิงพาณิชย์

เชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศใหม่ของคุณกับแอป Panasonic Comfort Cloud ผ่าน WLAN Adaptor เชิงพาณิชย์ CZ-CAPWFC1 เพื่อการควบคุม และการตรวจสอบเครื่องปรับอากาศของคุณ

สิ่งที่คุณควรมีในการเริ่มต้น :​

• เครื่องปรับอากาศที่รองรับ Wi-Fi
• อะแดปเตอร์ WLAN, CZ-CAPWFC
• สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต ที่ทำงานได้บน Android หรือ iOS
• แอป Panasonic Comfort Cloud เวอร์ชัน ล่าสุด – Android|iOS
• เราเตอร์ที่รองรับย่านความถี่ 2.4GHz หรือ 2.4GHz/5GHz
• มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ลงชื่อเข้าใช้แอป Comfort Cloud

ลงชื่อเข้าใช้แอป Panasonic Comfort Cloud โดยใช้ Panasonic ID หรือบัญชี Apple/Google ของคุณ ดูขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้ที่นี่

1.0 เพิ่มยูนิตของคุณ (Commercial WLAN Adaptor CZ-CAPWFC1)

ขั้นตอนต่อไปนี้คือการตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องปรับอากาศที่รองรับ Wi-Fi ซึ่งมีอะแดปเตอร์ WLAN, CZ-CAPWFC1 และ Comfort Cloud App โดยมีตัวเลือกในการใช้รหัสผ่านเราเตอร์ LAN แบบไร้สายหรือไม่มีรหัสผ่าน

1.1 เชื่อมต่อด้วยรหัสผ่านของเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย

ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ว่าคุณมีเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย 2.4GHz พร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนที่ 1
แตะที่ไอคอน "+"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 2
เลือก “เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์”

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 3
เลือก "อะแดปเตอร์ WLAN"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบว่า "POWER LED" บนอะแดปเตอร์ WLAN เป็น "ON" หรือไม่ แตะ "ถัดไป"

* “POWER LED” จะ “ON” เมื่อ LED สว่างอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่กระพริบ

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 5
เลือกตัวเลือกที่ตรงกับสถานะของ "LINK LED"

เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องใหม่ LED จึงควร OFF/กะพริบ

แตะ "ไฟ LED OFF/กะพริบ"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 6
1. กดปุ่ม "SETUP" ค้างไว้ 10 วินาที

2. ปล่อยปุ่ม "SETUP" เมื่อ "LINK LED" กะพริบสองครั้ง

3. แตะ "ถัดไป" เมื่อ "LINK LED" เริ่มกะพริบอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 7
อนุญาตให้แอปเข้าถึงตำแหน่งที่แน่นอนของคุณขณะใช้งานแอป

*การออกแบบป๊อปอัปอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชันระบบปฏิบัติการและ/หรือรุ่นสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 8
ป๊อปอัปสำหรับ "การตั้งค่า" ก็จะปรากฏขึ้นมา แตะเพื่อเข้าถึงการตั้งค่า Wi-Fi ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wi-Fi ของ สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต ของคุณเชื่อมต่ออยู่ 
Panasonic-XX-wirelessAP

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

หรือคุณอาจเห็นข้อความถามว่า "Comfort Cloud" ต้องการเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi "Panasonic-XX-wirelessAP” หรือไม่? หากเป็น เช่นนั้น ให้แตะ "เข้าร่วม"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ซึ่งก็ควรเชื่อมต่ออัตโนมัติ ได้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 9
เครื่องจะเชื่อมต่อ กับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย เช่นเดียวกับสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต ของคุณ

ป้อนรหัสผ่านเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย แล้วแตะ "ตกลง"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 10
การเชื่อมต่อจะสำเร็จเมื่อ "LINK LED" เป็น "ON" จากนั้นแตะ "ถัดไป"

*สีทึบ (ไม่กะพริบ) หมายถึง "เปิด" สีของไฟ LED อาจต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ รุ่นที่ใช้

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 11
โปรดรอในขณะที่แอปกำลังค้นหาเครื่องปรับอากาศ

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 12
เลือกเครื่องปรับอากาศที่จะลงทะเบียน แล้วแตะ “ลงทะเบียน”

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 13
กด "SETUP" และแตะ "ถัดไป"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 14
เครื่องปรับอากาศของคุณ กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย

ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นาน โปรดรอสักครู่

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 15
สร้างรหัสผ่าน แล้วแตะ "ลงทะเบียน"

*ในฐานะที่เป็นผู้ใช้รายแรก คุณจึงควรสร้างรหัสผ่านใหม่สำหรับเครื่องปรับอากาศ ซึ่งรหัสผ่านนี้จะต้องใช้ในการเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติม

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 16
ตั้งชื่อเครื่องปรับอากาศ แล้วแตะ “ลงทะเบียน”

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

1.2 เชื่อมต่อโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านของเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย

ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ว่าคุณมีเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย 2.4GHz พร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนที่ 1
แตะที่ไอคอน "+"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 2
เลือก “เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์”

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 3
เลือก "อะแดปเตอร์ WLAN"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบว่า "POWER LED" บนอะแดปเตอร์ WLAN เป็น "ON" หรือไม่ แตะ "ถัดไป"

* “POWER LED” จะ “ON” เมื่อ LED สว่างอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่กระพริบ

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 5
หากไม่สามารถเชื่อมต่อด้วยรหัสผ่านได้ ให้แตะ "คลิกที่นี่เพื่อเชื่อมต่อโดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 6
กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์ แล้วแตะ "ถัดไป"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 7
1. กดปุ่ม "SETUP" ค้างไว้ 5 วินาที

2. ปล่อยปุ่ม "SETUP" เมื่อ "LINK LED" กะพริบหนึ่งครั้ง

3. แตะ "ถัดไป" เมื่อ "LINK LED" เริ่มกะพริบอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 8
การเชื่อมต่อจะสำเร็จเมื่อ "LINK LED" เป็น "ON" จากนั้นแตะ "ถัดไป"

*สีทึบ (ไม่กะพริบ) หมายถึง "เปิด" สีของไฟ LED อาจต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ รุ่นที่ใช้

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 9
โปรดรอในขณะที่แอปกำลังค้นหาเครื่องปรับอากาศ

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 10
เลือกเครื่องปรับอากาศที่จะลงทะเบียน แล้วแตะ “ลงทะเบียน”

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 11
กด "SETUP" และแตะ "ถัดไป"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 12
เครื่องปรับอากาศของคุณ กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย

ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นาน โปรดรอสักครู่

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 13
สร้างรหัสผ่าน แล้วแตะ "ลงทะเบียน"

*ในฐานะที่เป็นผู้ใช้รายแรก คุณจึงควรสร้างรหัสผ่านใหม่สำหรับเครื่องปรับอากาศ ซึ่งรหัสผ่านนี้จะต้องใช้ในการเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติม

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ขั้นตอนที่ 14
ตั้งชื่อเครื่องปรับอากาศ แล้วแตะ “ลงทะเบียน”

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ CAC WLAN)

ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องปรับอากาศต้องเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud และจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่น และเวอร์ชันของแอป Comfort Cloud

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิธีตั้งค่าแอป Panasonic Comfort Cloud
วิธีใช้ฟีเจอร์ของแอป Panasonic Comfort Cloud
ลงชื่อเข้าใช้แอป Comfort Cloud
วิธีตรวจสอบประเภท Wi-Fi ในตัว ของเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย (ขั้นสูง หรือมาตรฐาน)
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ Wi-Fi ขั้นสูงสำหรับที่พักอาศัย แบบติดตั้งในตัว (Easy Connect)
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ Wi-Fi แบบมาตรฐานสำหรับที่พักอาศัย ที่ติดตั้งในตัว
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับอะแดปเตอร์สำหรับที่พักอาศัย แบบเครือข่าย
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับรีโมทคอนโทรลเชิงพาณิชย์ แบบมีสาย
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ รีโมทคอนโทรล IAQ ของเครื่องระบายอากาศ