เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เพิ่มเครื่องของคุณไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับอะแดปเตอร์ แบบเครือข่าย เพื่อที่อยู่อาศัย

เพิ่มเครื่องของคุณไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ
อะแดปเตอร์แบบเครือข่ายเพื่อที่อยู่อาศัย

เชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศของคุณกับแอป Panasonic Comfort Cloud ผ่านอะแดปเตอร์แบบเครือข่ายภายนอก ที่เป็นอุปกรณ์เสริม CZ-TACG1

สิ่งที่คุณควรมีในการเริ่มต้น :

• เครื่องปรับอากาศที่รองรับ Wi-Fi
• อะแดปเตอร์ แบบเครือข่าย ภายนอก CZ-TACG1
• สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต ที่ทำงานได้บน Android หรือ iOS
• แอป Panasonic Comfort Cloud เวอร์ชัน ล่าสุด – Android | iOS
• เราเตอร์ที่รองรับย่านความถี่ 2.4GHz หรือ 2.4GHz/5GHz
• มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ลงชื่อเข้าใช้แอป Comfort Cloud

ลงชื่อเข้าใช้แอป Panasonic Comfort Cloud โดยใช้ Panasonic ID หรือบัญชี Apple/Google ของคุณ ดูขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้ที่นี่

1.0 เพิ่มเครื่องของคุณ (อะแดปเตอร์แบบเครือข่าย CZ-TACG1)

ขั้นตอนต่อไปนี้ คือการตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องปรับอากาศ ที่รองรับ Wi-Fi ซึ่งมีอะแดปเตอร์แบบเครือข่ายภายนอก ที่เป็นอุปกรณ์เสริม และแอป Comfort Cloud พร้อมตัวเลือกในการใช้ หรือไม่ใช้รหัสผ่านเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย

1.1 เชื่อมต่อด้วยรหัสผ่านของเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย

ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ว่าคุณมีเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย 2.4GHz พร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนที่ 1
แตะที่ไอคอน "+"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

ขั้นตอนที่ 2
เลือก "เครื่องปรับอากาศ"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

ขั้นตอนที่ 3
เลือก "อะแดปเตอร์ภายนอก แบบไร้สาย"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบว่า “POWER LED” บนอะแดปเตอร์แบบเครือข่าย เป็น “ON” หรือไม่ แตะ "ถัดไป"

* “POWER LED” จะ “ON” เมื่อ LED สว่างอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่กระพริบ

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

ขั้นตอนที่ 5
สำหรับผู้ใช้รายแรก ให้คลิกปุ่ม "รีเซ็ต" ด้วยหมุด จากนั้นแตะ "ถัดไป"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

ขั้นตอนที่ 6
แตะ “ไฟ LED ปิดอยู่/กะพริบ

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

ขั้นตอนที่ 7
คลิกปุ่ม "รีเซ็ต" ด้วยหมุดอีกครั้ง แตะ "ถัดไป"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

ขั้นตอนที่ 8
กด "SETUP" และอย่าปล่อยจนกว่า "STATUS LED" จะเริ่มกะพริบเป็นสีส้ม จากนั้นจึงปล่อยปุ่ม "SETUP" ทันที จากนั้นแตะ "ถัดไป"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

ขั้นตอนที่ 9
ป๊อปอัปสำหรับ "การตั้งค่า" ก็จะปรากฏขึ้นมา แตะเพื่อเข้าถึงการตั้งค่า Wi-Fi ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wi-Fi ของสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตของคุณเชื่อมต่อกับ "Panasonic-XX-wirelessAP”.

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

หรือคุณอาจเห็นข้อความถามว่า "Comfort Cloud" ต้องการเข้าร่วม เครือข่าย Wi-Fi “Panasonic-XX-wirelessAP” หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ให้แตะ "เข้าร่วม"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

ซึ่งก็ควรเชื่อมต่ออัตโนมัติ ได้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 10
เครื่องจะเชื่อมต่อ กับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย เช่นเดียวกับสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต ของคุณ

ป้อนรหัสผ่านเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย แล้วแตะ "ตกลง"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

ขั้นตอนที่ 11
รอจนกระทั่ง “POWER LED” และ “LINK LED” เป็น “ON” ซึ่งหมายความว่า อุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายได้สำเร็จ

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

ขั้นตอนที่ 12
ป้อนรหัสของอุปกรณ์ แล้วสร้างรหัสผ่าน แตะ “ลงทะเบียน”

*ในฐานะที่เป็นผู้ใช้รายแรก คุณจึงควรสร้างรหัสผ่านใหม่สำหรับเครื่องปรับอากาศ ซึ่งรหัสผ่านนี้จะต้องใช้ในการเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติม

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

คุณสามารถค้นหารหัสของอุปกรณ์ได้ จากกล่อง หรือแท็ก ของอะแดปเตอร์แบบเครือข่าย

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

ขั้นตอนที่ 13
ตั้งชื่อเครื่องปรับอากาศ แล้วแตะ “ลงทะเบียน”

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

1.2 เชื่อมต่อโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านของเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย

ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ว่าคุณมีเราเตอร์ LAN แบบไร้สาย 2.4GHz พร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนที่ 1
แตะที่ไอคอน "+"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

ขั้นตอนที่ 2
เลือก "เครื่องปรับอากาศ"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

ขั้นตอนที่ 3
เลือก "อะแดปเตอร์ภายนอก แบบไร้สาย"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบว่า “POWER LED” บนอะแดปเตอร์แบบเครือข่าย เป็น “ON” หรือไม่ แตะ "ถัดไป"

* “POWER LED” จะ “ON” เมื่อ LED สว่างอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่กระพริบ

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

ขั้นตอนที่ 5
สำหรับผู้ใช้รายแรก ให้คลิกปุ่ม "รีเซ็ต" ด้วยหมุด จากนั้นแตะ "ถัดไป"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

ขั้นตอนที่ 6
แตะ “คลิกที่นี่เพื่อเชื่อมต่อ โดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

ขั้นตอนที่ 7
กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์ จากนั้นแตะ "ถัดไป"

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

ขั้นตอนที่ 8
กด "SETUP" และอย่าปล่อยจนกว่า "STATUS LED" และ "LINK LED" จะเริ่มกะพริบพร้อมกัน จากนั้นจึงปล่อยปุ่ม "SETUP" ทันที แตะ "ถัดไป" เพื่อดำเนินการต่อ

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

ขั้นตอนที่ 9
รอจนกระทั่ง “POWER LED” และ “LINK LED” เป็น “ON” ซึ่งหมายความว่า อุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายได้สำเร็จ

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

ขั้นตอนที่ 10
ป้อนรหัสของอุปกรณ์ แล้วสร้างรหัสผ่าน แตะ “ลงทะเบียน”

*ในฐานะที่เป็นผู้ใช้รายแรก คุณจึงควรสร้างรหัสผ่านใหม่สำหรับเครื่องปรับอากาศ ซึ่งรหัสผ่านนี้จะต้องใช้ในการเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติม

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

คุณสามารถค้นหารหัสของอุปกรณ์ได้ จากกล่อง หรือแท็ก ของอะแดปเตอร์แบบเครือข่าย

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

ขั้นตอนที่ 11
ตั้งชื่อเครื่องปรับอากาศ แล้วแตะ “ลงทะเบียน”

เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (อะแดปเตอร์ภายนอก CZ-TACG1)

ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องปรับอากาศต้องเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud และจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่น และเวอร์ชันของแอป Comfort Cloud

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิธีตั้งค่าแอป Panasonic Comfort Cloud
วิธีใช้ฟีเจอร์ของแอป Panasonic Comfort Cloud
ลงชื่อเข้าใช้แอป Comfort Cloud
วิธีตรวจสอบประเภท Wi-Fi ในตัว ของเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย (ขั้นสูง หรือมาตรฐาน)
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ Wi-Fi ขั้นสูงสำหรับที่พักอาศัย แบบติดตั้งในตัว (Easy Connect)
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ Wi-Fi แบบมาตรฐานสำหรับที่พักอาศัย ที่ติดตั้งในตัว
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับรีโมทคอนโทรลเชิงพาณิชย์ แบบมีสาย
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ อะแดปเตอร์เชิงพาณิชย์ WLAN
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ รีโมทคอนโทรล IAQ ของเครื่องระบายอากาศ