เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ลงชื่อเข้าใช้แอป Comfort Cloud

ลงชื่อเข้าใช้แอป Comfort Cloud

ลงชื่อเข้าใช้แอป Panasonic Comfort Cloud โดยใช้ Panasonic ID หรือบัญชี Apple/Google ของคุณ หากคุณมีบัญชี Apple/Google อยู่แล้ว คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยตรงด้วยข้อมูลประจำตัวที่มีอยู่

หรือคุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วย Panasonic ID ที่มีอยู่ของคุณ หรือสร้าง Panasonic ID ใหม่สำหรับการลงทะเบียนบัญชีใหม่

หากคุณมีทั้งบัญชี Apple/Google และ Panasonic ID อยู่แล้ว เพิ่มความสะดวกโดยการเชื่อมโยงบัญชี Apple/Google ของคุณกับ Panasonic ID ของคุณ

1.0 ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Apple หรือ Google ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1
แตะ “เริ่ม”

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
เลือก "ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple" หรือ "ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google"

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณโดยป้อน ID และรหัสผ่านของคุณ

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4
เลือกประเทศของคุณแล้วแตะ “ลงทะเบียน”

หากคุณมี Panasonic ID อยู่แล้ว ให้แตะ "เชื่อมโยงกับ Panasonic ID ของฉัน"*

ขั้นตอนที่ 4

หากคุณมี Panasonic ID อยู่แล้วและต้องการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Apple/Google ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมโยงทั้งสองบัญชีโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งจาก:

3.0 วิธีการเชื่อมโยง Panasonic ID และบัญชี Apple/Google)

มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นสองบัญชีแยกกัน

2.0 ลงชื่อเข้าใช้ด้วยการสร้าง Panasonic ID ใหม่

ขั้นตอนที่ 1
แตะ “เริ่ม”

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
แตะ “สร้างบัญชี”

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
กรอกที่อยู่อีเมลของคุณและทำเครื่องหมายในช่อง
“ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์”
แตะ "ยอมรับข้อกำหนดและดำเนินการต่อ"

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4
คุณจะได้รับรหัสยืนยันทางอีเมล

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5
กลับไปที่แอป ใส่รหัสยืนยัน จากนั้นแตะ “ยืนยัน”

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6
ตั้งรหัสผ่านและเลือกประเทศ แตะ “ลงทะเบียน”

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7
เลือกประเทศและกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ
แตะ "ส่งรหัส"

ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 8
คุณจะได้รับรหัสยืนยันทาง SMS

ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 9
กลับไปที่แอป ใส่รหัสยืนยัน จากนั้นแตะ “ยืนยัน”

ขั้นตอนที่ 9

3.0 วิธีเชื่อมโยง Panasonic ID และบัญชี Apple/Google

หากคุณมี Panasonic ID อยู่แล้วและต้องการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Apple/Google ของคุณ
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมโยงทั้งสองบัญชีโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง
มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นสองบัญชีแยกกัน

ต่อไปนี้เป็นสองวิธีในการเชื่อมโยงบัญชีของคุณ

3.1 เชื่อมโยงบัญชี Apple หรือ Google ของคุณหลังจากลงชื่อเข้าใช้ด้วย Panasonic ID

ขั้นตอนที่ 1
แตะ “เริ่ม”

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Panasonic ID ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
เลือกประเทศและกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ
แตะ "ส่งรหัส"

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4
คุณจะได้รับรหัสยืนยันทาง SMS

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5
กลับไปที่แอป ใส่รหัสยืนยัน จากนั้นแตะ “ยืนยัน”

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6
แตะปุ่ม "เมนู" และเลือก "การจัดการบัญชี"

ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7
แตะ “ลงทะเบียนบัญชีโซเชียลมีเดีย” เพื่อเชื่อมโยงกับบัญชี Apple/Google ของคุณ

ขั้นตอนที่ 7

3.2 ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Apple/Google ของคุณ และเชื่อมโยง Panasonic ID ของคุณพร้อมกัน

ขั้นตอนที่ 1
แตะ “เริ่ม”

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
เลือก "ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple" หรือ "ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google"

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณโดยป้อน ID และรหัสผ่านของคุณ

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4
เลือก “เชื่อมโยงกับ Panasonic ID ของฉัน”

ขั้นตอนที่ 4

หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Apple/Google ของคุณก่อนและลืมเชื่อมโยง Panasonic ID ของคุณ ให้ลบบัญชีใหม่ออกจาก “เมนู” → “การจัดการบัญชี” จากนั้นดำเนินการตาม:

3.1 เชื่อมโยงบัญชี Apple หรือ Google ของคุณหลังจากลงชื่อเข้าใช้ด้วย Panasonic ID

หรือ

3.2 ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Apple/Google ของคุณ และเชื่อมโยง Panasonic ID ของคุณพร้อมกัน

ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องปรับอากาศต้องเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud และจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่น และเวอร์ชันของแอป Comfort Cloud

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิธีตั้งค่าแอป Panasonic Comfort Cloud
วิธีใช้ฟีเจอร์ของแอป Panasonic Comfort Cloud
วิธีตรวจสอบประเภท Wi-Fi ในตัว ของเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย (ขั้นสูง หรือมาตรฐาน)
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ Wi-Fi ขั้นสูงสำหรับที่พักอาศัย แบบติดตั้งในตัว (Easy Connect)
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ Wi-Fi แบบมาตรฐานสำหรับที่พักอาศัย ที่ติดตั้งในตัว
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับอะแดปเตอร์สำหรับที่พักอาศัย แบบเครือข่าย
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับรีโมทคอนโทรลเชิงพาณิชย์ แบบมีสาย
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ อะแดปเตอร์เชิงพาณิชย์ WLAN
เพิ่มเครื่องของคุณ ไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ รีโมทคอนโทรล IAQ ของเครื่องระบายอากาศ