Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online false false false

ตัวรับสัญญาณไร้สายอินฟราเรดสำหรับ CZ-RWS3

ตัวรับสัญญาณระยะไกลแบบไร้สาย

สะดวกสบายด้วย Handy Control

มีตัวรับสัญญาณที่แตกต่างกันหกประเภทสำหรับยูนิตภายในแต่ละประเภท

โปรดเลือกประเภทผู้ใช้งานของคุณ

ขยาย
ย่อ
ปิด

ข้อมูลจำเพาะ

CZ-RWRU3

รูปของ CZ-RWRU3

CZ-RWRY3

รูปของ CZ-RWRY3

CZ-RWRL3

รูปของ CZ-RWRL3

CZ-RWRD3

รูปของ CZ-RWRD3

CZ-RWRT3

รูปของ CZ-RWRT3

CZ-RWRC3

รูปของ CZ-RWRC3

สำหรับแบบฝังเพดาน 4 ทิศทาง: CZ-RWRU4

สำหรับแบบฝังเพดานขนาดเล็ก (ชนิด Y3): CZ-RWRY4

สำหรับแบบฝังเพดาน 2 ทิศทาง CZ-RWRL4

สำหรับแบบฝังเพดาน 1 ทิศทาง: CZ-RWRD4

สำหรับแบบติดเพดาน: CZ-RWRT3

สำหรับยูนิตภายในทั้งหมด: CZ-RWRC3

CZ-RWRU3 CZ-RWRY3 CZ-RWRL3 CZ-RWRD3 CZ-RWRT3 CZ-RWRC3
ขนาด (มม) สูง 29.7 × กว้าง 211.8 × ลึก 211.8 สูง 125 x กว้าง 125 x ลึก 29 ตัวรับสัญญาณ: สูง 37 × กว้าง 70 × ลึก 22
แผงการทำงาน: สูง 55 × กว้าง 120 × ลึก 16
สูง 65 × กว้าง 130 × ลึก 22 สูง 65 x กว้าง 141 × ลึก 22.5 สูง 120 x กว้าง 70 x ลึก 20
น้ำหนัก 160 กรัม 100 กรัม ตัวรับสัญญาณ: 15 ก.
แผงการทำงาน: 75 กรัม
82 กรัม 85 กรัม 75 กรัม
ช่วงอุณหภูมิ/ความชื้น 0 ถึง 40°C / 20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
*ใช้ภายในเท่านั้น
0 ถึง 40°C / 20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
*ใช้ภายในเท่านั้น
0 ถึง 40°C / 20% ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
* ใช้ภายในอาคารเท่านั้น
0 ถึง 40°C / 20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
*ใช้ภายในเท่านั้น
0 ถึง 40°C / 20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
*ใช้ภายในเท่านั้น
0 ถึง 40°C / 20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
*ใช้ภายในเท่านั้น
แหล่งพลังงาน DC 16V (จ่ายมาจากยูนิตภายใน) DC 16V (จ่ายมาจากยูนิตภายใน) DC 16V (จ่ายมาจากยูนิตภายใน) DC 16V (จ่ายมาจากยูนิตภายใน) DC 16V (จ่ายมาจากยูนิตภายใน) DC 16V (จ่ายมาจากยูนิตภายใน)

เอกสาร

กรณีศึกษา

คุณสมบัติ

การใช้รีโมตคอนโทรลไร้สายร่วมกับตัวรับสัญญาณ

สำหรับชนิดฝังเพดาน 4 ทิศทาง

CZ-RWS3 และ CZ-RWRU3
สำหรับชนิดฝังเพดาน 4 ทิศทาง

สำหรับเครื่องปรับอากาศฝังเพดานขนาดเล็ก (ประเภท Y3)

CZ-RWS3 และ CZ-RWRY3
สำหรับเครื่องปรับอากาศฝังเพดานขนาดเล็ก (ประเภท Y3)

สำหรับชนิดฝังเพดาน 2 ทิศทาง

CZ-RWS3 และ CZ-RWRL3
สำหรับชนิดฝังเพดาน 2 ทิศทาง

สำหรับชนิดฝังเพดาน 1 ทิศทาง

CZ-RWS3 และ CZ-RWRD3
สำหรับชนิดฝังเพดาน 1 ทิศทาง

สำหรับแบบติดเพดาน

CZ-RWS3 และ CZ-RWRT3
สำหรับแบบติดเพดาน

สำหรับชุดอุปกรณ์ภายในอาคารทั้งหมด

CZ-RWS3 และ CZ-RWRC3
สำหรับชุดอุปกรณ์ภายในอาคารทั้งหมด