เทคโนโลยี nanoe™

เทคโนโลยี nanoe™

เทคโนโลยี nanoeTM เป็นเทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพานาโซนิคที่มีความเป็นเลิศในงานระดับนาโนเมตร ระบบนี้ช่วยกำจัดกลิ่น ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและไวรัส รวมถึงมีประสิทธิภาพในการกำจัดฝุ่นเพื่อสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่สดชื่นและสะอาดยิ่งขึ้น

“เทคโนโลยี nanoeTM” คือคำทั่วไปที่ใช้เรียกอุปกรณ์ nanoeTM หนึ่ง สอง หรือทั้งสามประเภท (nanoeTMX, nanoeTM, และ nanoe-G) ไม่ว่าจะเป็นประเภทเดียวหรือรวมกัน

เทคโนโลยี nanoe™
เทคโนโลยี nanoe™
เทคโนโลยี nanoe™

ที่มาของชื่อ nanoeTM

ชื่อนี้มาจากการรวมกันของคำว่า “nano” จาก “เทคโนโลยี nano” และตัวอักษร “e” มาจากคำว่า “electric” (ไฟฟ้า)

เทคโนโลยี nanoe™ เทคโนโลยี nanoe™

ภาพแสดงขนาด Nano

ภาพแสดงขนาด Nano

1 นาโนเมตรเท่ากับหนึ่งส่วนล้านเมตร หากโลกมีขนาด 1 เมตร 1 นาโนเมตรจะเท่ากับขนาดของเหรียญสิบเซนต์ของอเมริกาโดยประมาณ

อนุภาค “nanoeTM” มีขนาด 5-20 นาโนเมตร อนุภาคเหล่านี้มีประสิทธิภาพที่ยิ่งใหญ่

ภาพแสดงขนาด Nano

ความแตกต่างระหว่าง nanoe™ X, nanoe™, และ nanoe-G

nnanoeTM X / nanoeTM

nanoe™ X / nanoe™
nanoe™ X / nanoe™
nanoe™ X / nanoe™
nanoe™ X / nanoe™

nanoe-G

nanoe-G

ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี nanoe™ ได้รับการยอมรับ
จากผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา

แนะนำให้ใช้ในสถานที่ เช่น สถาบันทางการแพทย์ซึ่งความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญ

Osaka Prefecture University Rinku Campus

ศาสตราจารย์ Masafumi Mukamoto

Osaka Prefecture University, Veterinary Infectious Disease Studies

เชื้อราหลายชนิดผ่านเข้าสู่บ้านพร้อมกับคนและอากาศ แม้เราจะพยายามหาทางป้องกันในชีวิตประจำวัน แต่ก็เป็นการยากที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น เมื่อใช้ nanoeTM X เรามีผลการทดลอง*1 ที่แสดงให้เห็นว่าเราสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่มักพบตามจุดต่างๆ ในบ้านได้ เนื่องจาก nanoeTM X สามารถยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสที่มองไม่เห็นซึ่งมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่อาศัย จึงมั่นใจได้ว่า nanoeTM X ทำให้สิ่งแวดล้อมของเราสะอาดได้ ผมขอแนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ nanoeTM X ในอาคารที่ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญ เช่น ในโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือสถาบันทางการแพทย์**

Pause

หวังว่าจะมีการสร้างพื้นที่อยู่อาศัยเพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาหืดหอบหรือผื่นภูมิแพ้ผิวหนังได้อยู่อย่างสะดวกสบายมากขึ้น

มหาวิทยาลัย Azabu

ศาสตราจารย์ Masahiro Sakaguchi

Azabu University School of Veterinary, Medicine Department of Veterinary Medicine

เรามีผลการทดลองที่แสดงให้เห็นว่า nanoeTM X สามารถยับยั้งสารก่อภูมิแพ้ที่อาจทำให้เกิดอาการหืดหอบหรือภูมิแพ้ได้ ในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคหืดหอบเพิ่มขึ้น*2 เราจึงจำเป็นต้องหาทางป้องกันสารก่อภูมิแพ้ที่เราหายใจเข้าไปโดยไม่รู้สึกตัวในชีวิตประจำวัน เนื่องจาก nanoeTM X มีประสิทธิภาพในการยับยั้งสารก่อภูมิแพ้ที่มองไม่เห็น เราจึงมั่นใจได้ว่า nanoeTM X จะสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้ที่เจ็บป่วยจากอาการหืดหอบและภูมิแพ้ได้อยู่อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ nanoeTM X ยังได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยด้วย ครอบครัวที่มีเด็กเล็กจึงสามารถใช้ได้อย่างไร้กังวล**

Pause

ข้อสงวนสิทธิ์

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า nanoeTM X มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราชนิดที่มักพบภายในบ้าน ได้แก่ Cladosporium, Aspergillus, Penicillium, Alternaria, Fusarium, Eurotium, Mucor, และ Stachybotrys
องค์การอนามัยโลก โรคหอบหืด: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs206/en/
การบ่งชี้และคำกล่าวด้านบนมีที่มาจากการอ้างอิงข้อมูลที่มีอยู่

<กลิ่นควันบุหรี่> <nanoeTM X> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบ] ตรวจสอบด้วยวิธีการใช้ตัวบ่งชี้ระดับความเข้มข้นของกลิ่นหกระดับในห้องขนาดประมาณ 23 ตร.ม. [วิธีการกำจัดกลิ่น] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] กลิ่นควันบุหรี่ที่เกาะบนพื้นผิว [ผลการทดสอบ] ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 2.4 ระดับใน 12 นาที (4AA33- 160615-N04) <nanoeTM> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบ] ตรวจสอบด้วยวิธีการใช้ตัวบ่งชี้ระดับความเข้มข้นของกลิ่นหกระดับในห้องขนาดประมาณ 23 ตร.ม. [วิธีการกำจัดกลิ่น] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] กลิ่นควันบุหรี่ที่เกาะบนพื้นผิว [ผลการทดสอบ] ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.2 ระดับใน 2 ชั่วโมง (BAA33-130125-D01)
<แบคทีเรียในอากาศ> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดจำนวนแบคทีเรียหลังจากการสัมผัสโดยตรงในพื้นที่ปิดขนาดประมาณ 25 ตร.ม. [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] แบคทีเรียในอากาศ [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.7% ใน 4 ชั่วโมง (24_0301_1)<แบคทีเรียเกาะแน่น> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] ] วัดจำนวนแบคทีเรียหลังจากการสัมผัสโดยตรงในพื้นที่ปิดขนาดประมาณ 1 ตร.ม. [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] แบคทีเรียเกาะแน่น [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.99% ใน 24 ชั่วโมง (20_0154_2) ใช้แบคทีเรียหนึ่งชนิดในการทดสอบแต่ละครั้ง
<ไวรัสในอากาศ> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดจำนวนแบคทีเรียหลังจากการสัมผัสโดยตรงในพื้นที่ปิดขนาดประมาณ 25 ตร.ม. [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] ไวรัสในอากาศ [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.7% ใน 6 ชั่วโมง (24_0300_1)<ไวรัสเกาะแน่น> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] ] วัดจำนวนไวรัสหลังจากการสัมผัสโดยตรงในพื้นที่ปิดขนาดประมาณ 1 ตร.ม. [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] ไวรัสเกาะแน่น [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.9% ใน 2 ชั่วโมง (21_0084_1) ใช้ไวรัสหนึ่งชนิดในการทดสอบแต่ละครั้ง
<nanoeTM X> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบ] ตรวจสอบด้วยวิธีอิเลคโตรโฟเรซิสในห้องขนาดประมาณ 23 ตร.ม. [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] สารก่อภูมิแพ้ (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, ต้นซีดาร์, ต้นไซปรัส, หญ้าออชาร์ด, หญ้า Ragweed, ต้น Alnus japonica, ต้น Japanese white birch, ต้น Artemisia, มะกอก, ต้น Juniper, ต้น Casuarina, ต้น Miscanthus, หญ้าทิโมที, ต้น Humulus japonicus, เชื้อ Alternaria, เชื้อ Aspergillus, เชื้อ Candida, เชื้อ Malassezia, แมลงสาบ, ผีเสื้อกลางคืน, สุนัข (สะเก็ดผิวหนัง), แมว (สะเก็ดผิวหนัง))
 [ผลการทดสอบ] ประสิทธิภาพในการยับยั้งได้รับการยืนยันใน 24 ชั่วโมง (4AA33-160615-F01, 4AA33-170301-F15, 4AA33-151001-F01, 4AA33-151028-F01, 4AA-33-160601-F01, 4AA33-160601-F02, 4AA33-160701-F01, 1V332-180301-F01, 4AA33-160615-F02, 4AA33-160615-F03, 4AA33-160620-F01)
<nanoeTM> <สารก่อภูมิแพ้จากสุนัข และสารก่อภูมิแพ้จากแมว> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Institute of Tokyo Environmental Allergens [วิธีการทดสอบ] การสัมผัสโดยตรงในภาชนะปิดขนาด 45 ลิตร และวัดจำนวนด้วยวิธี ELISA [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] สารก่อภูมิแพ้จากสุนัข สารก่อภูมิแพ้จากแมว [ผลการทดสอบ] <สุนัข (สะเก็ดผิวหนัง)> ยับยั้งได้อย่างน้อย 99% ใน 1 ชั่วโมง (11M-RPTAPRO47_1) <แมว (สะเก็ดผิวหนัง)> ยับยั้งได้อย่างน้อย 98% ใน 2 ชั่วโมง (11M-RPTAPR051_1) <มูลและซากไรฝุ่น> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบ] วัดสารก่อภูมิแพ้ที่ติดบนผ้าด้วยวิธี ELISA ในห้องขนาดประมาณ 23 ตร.ม. [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] สารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นที่เกาะติด [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้อย่างน้อย 60% ใน 24 ชั่วโมง (BAA33-130304-F04) <สารก่อภูมิแพ้ที่เกิดจากเชื้อรา> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Institute of Tokyo Environmental Allergens [วิธีการทดสอบ] การสัมผัสโดยตรงในภาชนะปิดขนาด 45 ลิตรและวัดด้วยวิธี ELISA [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] สารก่อภูมิแพ้ที่เกิดจากเชื้อรา [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้อย่างน้อย 93% ใน 2 ชั่วโมง (11M-RPTMAR076_1) <ละอองเกสรดอกไม้> ต้นซีดาร์ [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบ] วัดสารก่อภูมิแพ้ที่ติดบนผ้าด้วยวิธี ELISA ในห้องขนาดประมาณ 23 ตร.ม. [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM  [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] ละอองเกสรต้นซีดาร์ [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้อย่างน้อย 88% ใน 8 ชั่วโมง (BAA33-130304-F01) ต้นไซปรัส, หญ้าออชาร์ด, หญ้า Ragweed [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบ] ตรวจสอบด้วยวิธีอิเลคโตรโฟเรซิสในห้องขนาดประมาณ 23 ตร.ม. [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] ละอองเกสรต้นไซปรัส, ละอองเกสรหญ้าออชาร์ด, ละอองเกสรหญ้า Ragweed [ผลการทดสอบ] ประสิทธิภาพการยับยั้งได้รับการยืนยันใน 24 ชั่วโมง (1V332-171010-F04, 1V332-171010-F02, 1V332-171010-F01)
<ผิวหนัง> <nanoeTM X> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบ] ระยะพัก: 90 นาที, ระยะเวลาที่ได้รับสัมผัส nanoeTM: 60 นาที, การกักเก็บ: 60 นาที ผู้หญิงอายุ 30~49 ปีจำนวน 8 คนที่มีผิวแห้งจนถึงปกติ [ผลการทดสอบ] การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความชื้นในผิวเทียบเท่าการเพิ่มขึ้น 20 จุดเปอร์เซ็นต์จาก 30% --> 50% ของความชื้นตามสภาพแวดล้อม (USG-KT-14K-012-TM) <nanoeTM> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบและผลการทดสอบ] ห้องทดสอบขนาดประมาณ 34 ตร.ม. อุณหภูมิห้อง 23 องศาเซลเซียส ความชื้น 30%, ผู้หญิงอายุ 30~49 ปี จำนวน 8 คนที่มีสภาพผิวแตกต่างกันตั้งแต่ชุ่มชื้นปานกลางไปจนถึงแห้ง, วัดปริมาณน้ำในชั้นหนังกำพร้าก่อนและหลังจากพักเป็นเวลา 90 นาทีเมื่อใช้อุปกรณ์ผลิต nanoeTM เพื่อหาค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลง (D01-071219F-01)
<เส้นผม> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบ] ห้องทดสอบขนาดประมาณ 46 ตร.ม. อุณหภูมิห้อง 25 องศาเซลเซียส ความชื้น 40% ช่อผม (6 ช่อ) ถูกแขวนห่างจากอุปกรณ์ผลิต nanoeTM เป็นระยะ 2 เมตร และเปิดการใช้งานอุปกรณ์ผลิต nanoeTM ซ้ำหลายครั้งโดย เปิด 8 ชั่วโมงและปิด 16 ชั่วโมง [วิธีการ] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] เส้นผม [ผลการทดสอบ] <nanoeTM X> (USD-KS-15S-009-TM), <nanoeTM> (D01-091005-01TM)

ผลการกำจัดกลิ่นอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ (อุณหภูมิและความชื้น) เวลาในการใช้งาน กลิ่น และชนิดของผ้า แต่ไม่ขจัดสารพิษในบุหรี่ (คาร์บอนมอนอกไซด์ ฯลฯ) ไม่สามารถกำจัดกลิ่นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (เช่น กลิ่นวัสดุก่อสร้างและกลิ่นสัตว์เลี้ยง)ได้อย่างสมบูรณ์ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ปัจจัยด้านสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิและความชื้น) เทคโนโลยี nanoeTM X และ nanoeTM สามารถช่วยยับยั้งผลจากกิจกรรมต่างๆ หรือการเติบโตของไวรัส แต่ไม่ยับยั้งการติดเชื้อ ผลการทดสอบแต่ละครั้งอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน และตัวแปรด้านสภาพแวดล้่อมและฤดูกาล (อุณหภูมิและความชื้น)