ปัญหาที่พบได้ทั่วไปในห้องอ่านหนังสือ

ปัญหาที่พบได้ทั่วไปในห้องอ่านหนังสือ

ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี nanoe™

ห้องอ่านหนังสือที่สะอาดและมีการสะสมของฝุ่นละอองต่ำสุด
ห้องอ่านหนังสือที่สะอาดและมีการสะสมของฝุ่นละอองต่ำสุด
อากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นปราศจากฝุ่นละออง (PM2.5)

พื้นที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

Pause
1.0HP Premium Inverter แบบแยกส่วนหนึ่งชุด
1.0HP Premium Inverter แบบแยกส่วนหนึ่งชุด 1.0HP Premium Inverter แบบแยกส่วนหนึ่งชุด
1.0HP Premium Inverter R32 แบบแยกส่วนหนึ่งชุด
1.0HP Premium Inverter R32 แบบแยกส่วนหนึ่งชุด 1.0HP Premium Inverter R32 แบบแยกส่วนหนึ่งชุด
เครื่องฟอกอากาศไอน้ำ
เครื่องฟอกอากาศไอน้ำ เครื่องฟอกอากาศไอน้ำ
เครื่องผลิต nanoe™ ชนิดฝังเพดาน
เครื่องผลิต nanoe™ ชนิดฝังเพดาน

** ผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามสถานที่ โปรดตวจสอบหน้าผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์เพื่อดูรายละเอียดของรุ่นและคุณสมบัติต่างๆ

พื้นที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

1.0HP Premium Inverter แบบแยกส่วนหนึ่งชุด
1.0HP Premium Inverter แบบแยกส่วนหนึ่งชุด 1.0HP Premium Inverter แบบแยกส่วนหนึ่งชุด
1.0HP Premium Inverter R32 แบบแยกส่วนหนึ่งชุด
1.0HP Premium Inverter R32 แบบแยกส่วนหนึ่งชุด 1.0HP Premium Inverter R32 แบบแยกส่วนหนึ่งชุด
เครื่องฟอกอากาศไอน้ำ
เครื่องฟอกอากาศไอน้ำ เครื่องฟอกอากาศไอน้ำ
เครื่องผลิต nanoe™ ชนิดฝังเพดาน
เครื่องผลิต nanoe™ ชนิดฝังเพดาน

** ผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามสถานที่ โปรดตวจสอบหน้าผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์เพื่อดูรายละเอียดของรุ่นและคุณสมบัติต่างๆ