คุณสมบัติและประสิทธิภาพ 7 ประการของ nanoe™

nanoeTM คืออนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโนที่มีอนุมูล OH เป็นจำนวน 480 พันล้านอนุมูล

กลิ่นไม่พึงประสงค์
แบคทีเรียและไวรัส
เชื้อรา
สารก่อภูมิแพ้
ละอองเกสรดอกไม้
สารอันตราย
ผิวหนังและเส้นผม

กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อย*1~8

(ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง)

กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อย<sup>*1~8</sup>

อนุภาค nanoeTM ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าอนุภาคของไอน้ำจะแทรกซึมเข้าไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของเส้นใย ทำให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นที่สูง *1~3 อนุมูล OH จะเข้าไปถึงแหล่งกำเนิดของกลิ่นและยับยั้งกลิ่นเหล่านั้นไว้จนแทบสัมผัสไม่ได้

วิธีการทำงานของ nanoe™

nanoe™ สามารถแทรกซึมถึงกลิ่นที่ฝังลึกในเส้นใยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

nanoe™ สามารถแทรกซึมถึงกลิ่นที่ฝังลึกในเส้นใยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนุมูล OH ย่อยสลายสารที่ก่อให้เกิดกลิ่น

อนุมูล OH ย่อยสลายสารที่ก่อให้เกิดกลิ่น

กลิ่นไม่พึงประสงค์ถูกกำจัด<sup>*1~3</sup>

กลิ่นไม่พึงประสงค์ถูกกำจัด*1~3

ประสิทธิภาพของ nanoe™

Pause
nanoe™ ลดความเข้มข้นของกลิ่นลงได้ 1.2 ระดับภายใน 2 ชั่วโมง

nanoeTM ลดความเข้มข้นของกลิ่นลงได้ 1.2 ระดับภายใน 2 ชั่วโมง

nanoe™ ลดความเข้มข้นของกลิ่นหนังศีรษะได้อย่างมากใน 6 ชั่วโมง

nanoeTM ลดความเข้มข้นของกลิ่นหนังศีรษะได้อย่างมากใน 6 ชั่วโมง

nanoe™ ลดความเข้มข้นของกลิ่นขยะได้ใน 1 ชั่วโมง

nanoeTM ลดความเข้มข้นของกลิ่นขยะได้ใน 1 ชั่วโมง

กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อย*1~8

(ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง)

กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อย<sup>*1~8</sup>

อนุภาค nanoeTM ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าอนุภาคของไอน้ำจะแทรกซึมเข้าไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของเส้นใย ทำให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นที่สูง *1~3 อนุมูล OH จะเข้าไปถึงแหล่งกำเนิดของกลิ่นและยับยั้งกลิ่นเหล่านั้นไว้จนแทบสัมผัสไม่ได้

วิธีการทำงานของ nanoe™

nanoe™ สามารถแทรกซึมถึงกลิ่นที่ฝังลึกในเส้นใยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

nanoeTM สามารถแทรกซึมถึงกลิ่นที่ฝังลึกในเส้นใยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนุมูล OH ย่อยสลายสารที่ก่อให้เกิดกลิ่น

อนุมูล OH ย่อยสลายสารที่ก่อให้เกิดกลิ่น

กลิ่นไม่พึงประสงค์ถูกกำจัด<sup>*1~3</sup>

กลิ่นไม่พึงประสงค์ถูกกำจัด*1~3

ประสิทธิภาพของ nanoe™

nanoe™ ลดความเข้มข้นของกลิ่นลงได้ 1.2 ระดับภายใน 2 ชั่วโมง

nanoeTM ลดความเข้มข้นของกลิ่นลงได้ 1.2 ระดับภายใน 2 ชั่วโมง

nanoe™ ลดความเข้มข้นของกลิ่นหนังศีรษะได้อย่างมากใน 6 ชั่วโมง

nanoe™ ลดความเข้มข้นของกลิ่นหนังศีรษะได้อย่างมากใน 6 ชั่วโมง

nanoe™ ลดความเข้มข้นของกลิ่นขยะได้ใน 1 ชั่วโมง

nanoeTM ลดความเข้มข้นของกลิ่นขยะได้ใน 1 ชั่วโมง

ยับยั้งการทำงานของแบคทีเรีย*4~6 และไวรัสที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ*7~9

(ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง)

ยับยั้งการทำงานของแบคทีเรีย<sup>*4~6</sup> และไวรัสที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ<sup>*7~9</sup>

nanoe™ จะเข้าห่อหุ้มและยับยั้งการทำงานของแบคทีเรีย*4~6 และไวรัส*7~9ที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ

วิธีการทำงานของ nanoe™

nanoe™ เข้าถึงไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

nanoe™ เข้าถึงไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนุมูล OH เข้าปรับเปลี่ยนโปรตีนของไวรัส

อนุมูล OH เข้าปรับเปลี่ยนโปรตีนของไวรัส

การทำงานของไวรัสถูกยับยั้ง<sup>*4-9</sup>

การทำงานของไวรัสถูกยับยั้ง*4-9

ประสิทธิภาพของ nanoe™

Pause
ประสิทธิภาพของ nanoe™
ประสิทธิภาพของ nanoe™
ประสิทธิภาพของ nanoe™
ประสิทธิภาพของ nanoe™
ประสิทธิภาพของ nanoe™
ประสิทธิภาพของ nanoe™

ยับยั้งการทำงานของแบคทีเรีย*4~6 และไวรัสที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ*7~9

(ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง)

ยับยั้งการทำงานของแบคทีเรีย<sup>*4~6</sup> และไวรัสที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ<sup>*7~9</sup>

nanoeTM จะเข้าห่อหุ้มและยับยั้งการทำงานของแบคทีเรีย*4~6 และไวรัส*7~9ที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ

วิธีการทำงานของ nanoe™

nanoe™ เข้าถึงไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

nanoeTM เข้าถึงไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนุมูล OH เข้าปรับเปลี่ยนโปรตีนของไวรัส

อนุมูล OH เข้าปรับเปลี่ยนโปรตีนของไวรัส

การทำงานของไวรัสถูกยับยั้ง<sup>*4-9</sup>

การทำงานของไวรัสถูกยับยั้ง*4-9

ประสิทธิภาพของ nanoe™

ประสิทธิภาพของ nanoe™
ประสิทธิภาพของ nanoe™
ประสิทธิภาพของ nanoe™
ประสิทธิภาพของ nanoe™
ประสิทธิภาพของ nanoe™
ประสิทธิภาพของ nanoe™

ยับยั้งการทำงานของเชื้อราในอากาศ*10 และเชื้อราฝังแน่น*11

(ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง)

ยับยั้งการทำงานของเชื้อราในอากาศ*¹⁰ & และเชื้อราฝังแน่น*¹¹

เชื้อราในอากาศ*10 หลายชนิดที่พบภายในห้องถูกยับยั้ง ยิ่งไปกว่านั้น แม้แต่เชื้อราเกาะแน่น*11 ยังถูกห่อหุ้มและยับยั้งด้วย nanoeTM

วิธีการทำงานของ nanoe™

nanoe™ เข้าถึงเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

nanoeTM เข้าถึงเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนุมูล OH เปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของเชื้อรา

อนุมูล OH เปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของเชื้อรา

การทำงานของเชื้อราถูกยับยั้ง*¹⁰*¹¹

การทำงานของเชื้อราถูกยับยั้ง*10*11

ประสิทธิภาพของ nanoe™

ประสิทธิภาพของ nanoe™
ประสิทธิภาพของ nanoe™

เชื้อราที่พบในบ้าน 8 ชนิดถูกยับยั้ง

เชื้อราชนิดหลักๆ ที่พบในฝุ่นละอองภายในบ้าน

เชื้อราชนิดหลักๆ ที่พบในฝุ่นละอองภายในบ้าน
Aspergillus, Cladosporium, Alternaria, Fusarium, Penicillium, Eurotium

เชื้อราที่พบในห้องน้ำ:

เชื้อราที่พบในห้องน้ำ:
Stachybotrys*17

เชื้อราที่พบในดิน:

เชื้อราที่พบในดิน:
Mucor (เมื่อคำนึงถึงการแพร่กระจายของเชื้อราทางอากาศจากดินเข้ามาสู่สภาพแวดล้อมในบ้าน)*18

ยับยั้งสารก่อภูมิแพ้ที่มาจากสัตว์เลี้ยง*14 และสารก่อภูมิแพ้ที่สำคัญ*14

(ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง)

ยับยั้งสารก่อภูมิแพ้ที่มาจากสัตว์เลี้ยง*¹⁴ และสารก่อภูมิแพ้ที่สำคัญ*¹⁴

นอกจากสารก่อภูมิแพ้*14 จากแหล่งกำเนิดเช่น สะเก็ดผิวหนังของสุนัขและแมว*14มูลและซากไรฝุ่น*14และเชื้อราในอากาศ*14แล้ว สารก่อภูมิแพ้ที่สำคัญๆ*14 ก็ถูกยับยั้งด้วยเช่นกัน

วิธีการทำงานของ nanoe™

nanoe™ เข้าถึงสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

nanoeTM เข้าถึงสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนุมูล OH เปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของสารก่อภูมิแพ้

อนุมูล OH เปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของสารก่อภูมิแพ้

สารก่อภูมิแพ้ถูกยับยั้ง*¹⁴

สารก่อภูมิแพ้ถูกยับยั้ง*14

ชนิดของละอองเกสรดอกไม้ที่ nanoe™ สามารถยับยั้งได้

ต้นซีดาร์

ต้นซีดาร์

ต้นไซปรัส

ต้นไซปรัส

หญ้าออชาร์ด

หญ้าออชาร์ด

หญ้า Ragweed

หญ้า Ragweed

การสลายและยับยั้งสารอันตราย*15 ที่พบใน PM2.5

(ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง)

การสลายและยับยั้งสารอันตราย*¹⁵ ที่พบใน PM2.5

ประสิทธิภาพในการสลายกรดอะโรเมติก คาร์บ็อกซิลิก (กรดเบนโซอิก) และพาราฟิน (hexadecane) และสารอันตรายได้รับการตรวจสอบแล้ว*15

วิธีการทำงานของ nanoe™

nanoe™ เข้าถึงสารอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

nanoeTM เข้าถึงสารอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนุมูล OH เปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของสารอันตราย

อนุมูล OH เปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของสารอันตราย

สารอันตรายถูกยับยั้ง​*¹⁵

สารอันตรายถูกยับยั้ง *15

ชนิดของละอองเกสรดอกไม้ที่ nanoe™ สามารถยับยั้งได้

ชนิดของละอองเกสรดอกไม้ที่ nanoe™ สามารถยับยั้งได้
ชนิดของละอองเกสรดอกไม้ที่ nanoe™ สามารถยับยั้งได้

สารอันตรายคืออะไร

อนุภาค PM2.5 มีสารอันตรายหลายชนิดซึ่งเกิดจากแหล่งที่ไม่สามารถกำจัดได้

สารอันตรายคืออะไร

ด้วยสาเหตุเหล่านี้ จึงกล่าวได้ว่าเราได้รับความเสี่ยงจากสารอันตรายหลายชนิดอยู่ตลอดเวลา

ผิวชุ่มชื้น*16*17และเส้นผมที่ตรงเป็นเงางามยิ่งขึ้น*18ตรงเป็นเงางามยิ่งขึ้น

(ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง)

เติมความชุ่มชื้นให้ผิว*¹⁶*¹⁷ และทำให้เส้นผม*¹⁸ตรงเป็นเงางามยิ่งขึ้น

nanoeTMจะรวมกับไขมันตามธรรมชาติเพื่อเคลือบผิวหนัง ทำให้ผิวเนียนนุ่มและชุ่มชื้น*16*17นอกจากนี้ความชื้นปริมาณมากที่พบใน nanoeTM ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผมด้วย ผมจึงตรงสลวยและเงางามยิ่งขึ้น*18

ช่วยให้ผิวเนียนนุ่มและชุ่มชื้น*16*17

ไม่มี nanoe™
nanoe™
ไม่มี nanoe™
nanoe™

นอกจากนี้ ยังช่วยรักษาผิวให้ชุ่มชื้น*16*17

นอกจากนี้ ยังช่วยรักษาผิวให้ชุ่มชื้น*¹⁶*¹⁷

nanoeTM achieved an improvement in skin moisture.*17

ผมตรงและนุ่มลื่นยิ่งขึ้นด้วย nanoe™*18

ผมตรงและนุ่มลื่นยิ่งขึ้นด้วย nanoe™*¹⁸

ข้อสงวนสิทธิ์

*1 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบ] ตรวจสอบด้วยวิธีการใช้ตัวบ่งชี้ระดับความเข้มข้นของกลิ่นหกระดับในห้องขนาดประมาณ 23 ตร.ม. [วิธีการกำจัดกลิ่น] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] กลิ่นควันบุหรี่ที่เกาะบนพื้นผิว [ผลการทดสอบ] ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.2 ระดับใน 2 ชั่วโมง (BAA33-130125- D01)
*2 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Odour and Aroma Design Course, Department of Integrated Informatics, Faculty of Informatics, Daido University [วิธีการทดสอบ] ตรวจสอบด้วยวิธีการใช้ตัวบ่งชี้ระดับความเข้มข้นของกลิ่นหกระดับในห้องขนาดประมาณ 23 ตร.ม. [วิธีการกำจัดกลิ่น] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] กลิ่นกายจำลองของคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุซึ่งติดอยู่ที่ปลอกหมอน [ผลการทดสอบ] ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 0.65 ระดับใน 6 ชั่วโมง
*3 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบ] ตรวจสอบด้วยวิธีการใช้ตัวบ่งชี้ระดับความเข้มข้นของกลิ่นหกระดับในห้องขนาดประมาณ 23 ตร.ม. [วิธีการกำจัดกลิ่น] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] กลิ่นขยะที่เกาะบนพื้นผิว [ผลการทดสอบ] <เมธิลเมอร์แคปแทน> ความเข้มของกลิ่นลดลง 1.2 ระดับใน 1 ชั่วโมง (1V332-180316-K21) <ไตรเมทิลามีน> ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 0.9 ระดับใน 1 ชั่วโมง (1V332-180316-K22) ผลการกำจัดกลิ่นอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ (อุณหภูมิและความชื้น) เวลาในการใช้งาน กลิ่น และชนิดของผ้า แต่ไม่ขจัดสารพิษในบุหรี่ (คาร์บอนมอนอกไซด์ ฯลฯ) ไม่สามารถกำจัดกลิ่นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (เช่น กลิ่นวัสดุก่อสร้างและกลิ่นสัตว์เลี้ยง) ได้อย่างสมบูรณ์
*4 <แบคทีเรียในอากาศ (Staphylococcus aureus)> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดจำนวนแบคทีเรียหลังจากการสัมผัสโดยตรงในพื้นที่ปิดขนาดประมาณ 25 ตร.ม. [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] แบคทีเรียในอากาศ [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.7% ใน 4 ชั่วโมง (24_0301_1)
*5 <แบคทีเรียเกาะแน่น (O157)> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดจำนวนแบคทีเรียที่เกาะแน่นบนผ้าในพื้นที่ปิดขนาดประมาณ 45 ลิตร [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] แบคทีเรียเกาะแน่น [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.99% ใน 1 ชั่วโมง (208120880_001)
*6 <แบคทีเรียเกาะแน่น (MRSA)> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดจำนวนแบคทีเรียที่เกาะแน่นบนผ้าในพื้นที่ปิดขนาดประมาณ 45 ลิตร [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] แบคทีเรียเกาะแน่น [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.99% ใน 1 ชั่วโมง (208120880_002)
*7 <ไวรัสในอากาศ (bacteriophageΦχ174)> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดจำนวนไวรัสหลังจากการสัมผัสโดยตรงในพื้นที่ปิดขนาดประมาณ 25 ตร.ม. [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] ไวรัสในอากาศ [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.7% ใน 6 ชั่วโมง (24_0300_1)
*8 <ไวรัสเกาะแน่น (ไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H1N1)> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดจำนวนไวรัสที่เกาะแน่นบนผ้าในพื้นที่ปิดขนาดประมาณ 1 ตร.ม. [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] ไวรัสเกาะแน่น [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.9% ใน 2 ชั่วโมง (21_0084_1)
*9 <ไวรัสเกาะแน่น (ไวรัสโปลิโอ สายพันธุ์ 1(Lsc-2ab))> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดจำนวนไวรัสที่เกาะแน่นบนผ้าในพื้นที่ปิดขนาดประมาณ 45 ลิตร [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] ไวรัสเกาะแน่น [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.7% ใน 2 ชั่วโมง (22_0096)
*10 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดจำนวนเชื้อราที่เปลี่ยนแปลงไปในห้องขนาดประมาณ 23 ตร.ม. [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] เชื้อราในอากาศ [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้อย่างน้อย 99% ใน 1 ชั่วโมง (205061541-001)
*11 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Japan Food Research Laboratories [วิธีการทดสอบ] วัดจำนวนเชื้อราที่เกาะแน่นบนผ้า [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] เชื้อราเกาะแน่น [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.5% ใน 8 ชั่วโมง (11038081001-02)
*12 Kosuke Takatori, 2002 (Mould Inspection Manual Colour Illustrated Catalogue) p. 382 TECHNO SYSTEMS, Inc.
*13 Kosuke Takatori, 2002 (Mould Inspection Manual Colour Illustrated Catalogue) p. 44-45 TECHNO SYSTEMS, Inc.
*14 <สารก่อภูมิแพ้ที่เกิดจากสุนัข และสารก่อภูมิแพ้ที่เกิดจากแมว> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Institute of Tokyo Environmental Allergens [วิธีการทดสอบ] การสัมผัสโดยตรงในภาชนะปิดขนาด 45 ลิตร และวัดจำนวนด้วยวิธี ELISA [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] สารก่อภูมิแพ้จากสุนัข สารก่อภูมิแพ้จากแมว [ผลการทดสอบ] <สุนัข (สะเก็ดผิวหนัง)> ยับยั้งได้อย่างน้อย 99% ใน 1 ชั่วโมง (11M-RPTAPRO47_1) <แมว (สะเก็ดผิวหนัง)> ยับยั้งได้อย่างน้อย 98% ใน 2 ชั่วโมง (11M-RPTAPR051_1) <มูลและซากไรฝุ่น> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบ] วัดสารก่อภูมิแพ้ที่ติดบนผ้าด้วยวิธี ELISA ในห้องขนาดประมาณ 23 ตร.ม. [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] สารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นที่เกาะติด [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้อย่างน้อย 60% ใน 24 ชั่วโมง (BAA33-130304-F04) <สารก่อภูมิแพ้ที่เกิดจากเชื้อรา> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Institute  of Tokyo Environmental Allergens [วิธีการทดสอบ] การสัมผัสโดยตรงในภาชนะปิดขนาด 45 ลิตรและวัดด้วยวิธี ELISA [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM   [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] สารก่อภูมิแพ้ที่เกิดจากเชื้อรา [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้อย่างน้อย 93% ใน 2 ชั่วโมง (11M-RPTMAR076_1) <ละอองเกสรดอกไม้> ต้นซีดาร์ [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบ] วัดสารก่อภูมิแพ้ที่ติดบนผ้าด้วยวิธี ELISA ในห้องขนาดประมาณ 23 ตร.ม. [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] ละอองเกสรต้นซีดาร์ [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้อย่างน้อย 88% ใน 8 ชั่วโมง (BAA33-130304-F01) ต้นไซปรัส หญ้าออชาร์ด หญ้า Ragweed [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบ] ตรวจสอบโดยใช้วิธีอิเลคโตรโฟเรซิสในห้องขนาดประมาณ 23 ตร.ม. [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] ละอองเกสรต้นไซปรัส ละอองเกสรหญ้าออชาร์ด ละอองเกสร Ragweed [ผลการทดสอบ] ประสิทธิภาพการยับยั้งได้รับการยืนยันใน 24 ชั่วโมง (1V332-171010-F04, 1V332-171010-F02, 1V332-171010-F01)
*15 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบ] ตรวจสอบปริมาณสารอินทรีย์ที่เกาะติดในห้องขนาดประมาณ 23 ตร.ม. [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [ผลการทดสอบ] <กรดอะโรเมติก คาร์บ็อกซิลิก (กรดเบนโซอิก)> สลายได้อย่างน้อย 99.9% ในเวลา 16 ชั่วโมงโดยประมาณ (Y13NF135) <พาราฟิน  (hexadecane)> สลายได้อย่างน้อย 99% ในเวลา 24 ชั่วโมงโดยประมาณ (Y13NF136)
*16 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบและผลการทดสอบ] ห้องทดสอบขนาดประมาณ 34 ตร.ม. อุณหภูมิห้อง 23 องศาเซลเซียส ความชื้น 30% ผู้หญิงอายุ 30~49 ปี จำนวน 8 คนที่มีสภาพผิวแตกต่างกันตั้งแต่ชุ่มชื้นปานกลางไปจนถึงแห้ง และวัดปริมาณน้ำในชั้นหนังกำพร้าก่อนและหลังจากพักเป็นเวลา 90 นาทีเมื่อใช้อุปกรณ์ผลิต nanoeTM เพื่อหาค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลง (D01-071219F-01)
*17 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] FCG Research Institute, Inc. [วิธีการทดสอบและผลการทดสอบ] จากผู้หญิงอายุ 40 ± 2 ปีจำนวน 20 คน ผู้หญิง 10 คนใช้อุปกรณ์ผลิต nanoeTM ที่บ้านเป็นเวลา 28 วัน ในขณะที่อีก 10 คนใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีอุปกรณ์ผลิต nanoeTM เป็นเวลา 28 วันที่บ้าน (19104)
*18 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบและผลการทดสอบ] ห้องทดสอบขนาดประมาณ 46 ตร.ม. อุณหภูมิห้อง 25 องศาเซลเซียส ความชื้น 40% ช่อผม (6 ช่อ) ถูกแขวนห่างจากอุปกรณ์ผลิต nanoeTM เป็นระยะ 2 เมตร และเปิดการใช้งานอุปกรณ์ผลิต nanoeTM ซ้ำหลายครั้งโดย เปิด 8 ชั่วโมงและปิด 16 ชั่วโมง  (D01-091005-01TM) [วิธีการ] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] เส้นผม