nanoe-G เข้าจับอนุภาคฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กเพียง PM2.5 ด้วยประจุไฟฟ้าที่เป็นลบและดักจับอนุภาคฝุ่นละอองได้ เครื่องปรับอากาศจะใช้ระบบกระแสลมแบบดูดอากาศเพื่อดูดฝุ่นและกักเก็บไว้ในตัวกรองอากาศ หากเครื่องปรับอากาศยังคงทำงาน อากาศในห้องจะได้รับการทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลา

ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง

วิธีการทำงานของ nanoe-G

ไอออนประจุลบของ nanoe-G ดักจับอนุภาคของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กเพียง PM2.5 ออกจากอากาศ โดยดักจับไว้ที่เครื่องกรองเพื่อทำการกำจัด*2 *3.

วิธีการทำงานของ nanoe-G
เครื่องผลิต nanoe-G จะผลิตไอออนประจุลบได้ถึง 3 ล้านล้าน*⁷ ไอออนต่อวินาที จากนั้น nanoe-G จะให้ประจุลบแก่อนุภาคฝุ่นละอองและเข้าจับอนุภาคดังกล่าว เครื่องปรับอากาศจะใช้ระบบกระแสลมแบบดูดอากาศเพื่อดูดฝุ่นและกักเก็บไว้ในตัวกรองอากาศ

เครื่องผลิต nanoe-G จะผลิตไอออนประจุลบได้ถึง 3 ล้านล้าน*7 ไอออนต่อวินาที จากนั้น nanoe-G จะให้ประจุลบแก่อนุภาคฝุ่นละอองและเข้าจับอนุภาคดังกล่าว เครื่องปรับอากาศจะใช้ระบบกระแสลมแบบดูดอากาศเพื่อดูดฝุ่นและกักเก็บไว้ในตัวกรองอากาศ

ในอากาศ

ในอากาศ
nanoe-G ดักจับอนุภาคในอากาศ

หลังจับอนุภาคในอากาศ จะถูกดักจับไว้ที่เครื่องกรอง

หลังจับอนุภาคในอากาศ จะถูกดักจับไว้ที่เครื่องกรอง

ประสิทธิภาพของ nanoe-G

Pause
ประสิทธิภาพของ nanoe-G
ประสิทธิภาพของ nanoe-G
ประสิทธิภาพของ nanoe-G
ประสิทธิภาพของ nanoe-G

ประสิทธิภาพของ nanoe-G

ประสิทธิภาพของ nanoe-G
ประสิทธิภาพของ nanoe-G
ประสิทธิภาพของ nanoe-G
ประสิทธิภาพของ nanoe-G

PM2.5 คืออะไร

การเปรียบเทียบขนาดอนุภาค

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า PM ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างรวมทั้งอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากและหยดของเหลว ด้วยขนาดที่เล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร (PM2.5) อนุภาคเหล่านี้จึงก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพเนื่องจากสามารถผ่านเข้าสู่ปอดของเราได้ง่าย

การเปรียบเทียบขนาดอนุภาค

ประเภทของ PM2.5 ที่พบได้ทั่วไป

PM2.5 จะแขวนลอยในอากาศ ประกอบด้วยฝุ่นละออง สิ่งสกปรก ควัน และหยดของเหลว ฝุ่นละอองขนาดเล็กเหล่านี้มีที่มาจากแหล่งกำเนิดที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การเผาไหม้พลังงานฟอสซิล การเผาในที่โล่ง และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม รวมทั้งแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติด้วย ซึ่งได้แก่ ละอองจากน้ำทะเลและฝุ่นละอองที่ถูกกระแสลมแรงพัดพามา

ประเภทของ PM2.5 ที่พบได้ทั่วไป

ข้อสงวนสิทธิ์

*1 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้ง nanoe-G และทดสอบในห้องขนาด 25 ตร.ม.
[ผลการทดสอบ] กำจัดได้ 99% ใน 150 นาที (เมื่อเปรียบเทียบกับความเข้มข้นในตอนแรก) (23_0182))
*2 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้ง nanoe-G และทดสอบในห้องขนาด 25 ตร.ม.
[ผลการทดสอบ] กำจัดได้ 99% ใน 120 นาที (เปรียบเทียบกับความเข้มข้นในตอนแรก) (22_0008)
*3 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้ง nanoe-G และทดสอบในห้องขนาด 25 ตร.ม. 
[ผลการทดสอบ] กำจัดได้ 99% ใน 90 นาที (เปรียบเทียบกับเมื่อไม่ใช้งาน) (23_0140)
*4 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] FCG Research Institute, Inc. [วิธีการทดสอบ] เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้ง nanoe-G และทดสอบในห้องขนาด 23 ตร.ม.
[ผลการทดสอบ] กำจัดได้ 99% ใน 202 นาที (เปรียบเทียบกับความเข้มข้นในตอนแรก) (25034)
*5 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Japan Food Research Laboratories [วิธีการทดสอบ] เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้ง nanoe-G และทดสอบในกล่อง [ผลการทดสอบ] กำจัดได้ 99% ใน 2 ชั่วโมง (เปรียบเทียบกับเมื่อไม่ใช้งาน) (12037932001-02)
*6 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Japan Food Research Laboratories [วิธีการทดสอบ] เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้ง nanoe-G และทดสอบในกล่อง [ผลการทดสอบ] กำจัดได้ 99% ใน 2 ชั่วโมง (เปรียบเทียบกับเมื่อไม่ใช้งาน) (12014705001-02)
*7 ล้านล้าน คือ จำนวนไอออนประจุลบ nanoe-G ที่ถูกจำลองภายใต้สภาพการทดสอบ ไอออนประจุลบ nanoe-G ที่วัดได้จริงตรงกลางห้อง (13 ตร.ม.): จำนวนไอออนประจุลบ nanoe-G ที่คำนวณได้ 100 k/cc ในห้องทั้งห้อง เมื่อมีการกระจายตัวอย่างทั่วถึงกัน

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ปัจจัยด้านสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิและความชื้น) เทคโนโลยี nanoe-G สามารถช่วยยับยั้งผลจากกิจกรรมต่างๆ หรือการเติบโตของไวรัส แต่ไม่ยับยั้งการติดเชื้อ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

แอร์ SKY Series ขนาด 9,000 BTU ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ กำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส
CS-VU9UKT

แอร์ SKY Series ขนาด 13,000 BTU ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ กำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส
CS-VU13UKT

แอร์ SKY Series ขนาด 18,000 BTU ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ กำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส
CS-VU18UKT

แอร์ AERO Series ขนาด 9,000 BTU กำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส

CS-XU9VKT

แอร์ AERO Series ขนาด 13,000 BTU กำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสCS-XU13VKT

แอร์ AERO Series ขนาด 18,000 BTU กำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสCS-XU18VKT

แอร์ AERO Series ขนาด 24,000 BTU กำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสCS-XU24VKT

CS-XKU9WKT
เครื่องปรับอากาศรุ่น Deluxe nanoe™ Inverter ของ Panasonic มีระบบฟอกอากาศที่ทันสมัยที่สุด สามารถลดกลิ่นหลากหลายชนิด ยับยั้งสารมลพิษที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ รวมถึงลดอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กเพียง PM2.5 ได้

CS-XKU13WKT
เครื่องปรับอากาศรุ่น Deluxe nanoe™ Inverter ของ Panasonic มีระบบฟอกอากาศที่ทันสมัยที่สุด สามารถลดกลิ่นหลากหลายชนิด ยับยั้งสารมลพิษที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ รวมถึงลดอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กเพียง PM2.5 ได้

CS-XKU18WKT
เครื่องปรับอากาศรุ่น Deluxe nanoe™ Inverter ของ Panasonic มีระบบฟอกอากาศที่ทันสมัยที่สุด สามารถลดกลิ่นหลากหลายชนิด ยับยั้งสารมลพิษที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ รวมถึงลดอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กเพียง PM2.5 ได้

CS-XKU24WKT
เครื่องปรับอากาศรุ่น Deluxe nanoe™ Inverter ของ Panasonic มีระบบฟอกอากาศที่ทันสมัยที่สุด สามารถลดกลิ่นหลากหลายชนิด ยับยั้งสารมลพิษที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ รวมถึงลดอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กเพียง PM2.5 ได้