คุณสมบัติและประสิทธิภาพ 7 ประการของ nanoe™ X

nanoeTM X คืออนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโนที่มีอนุมูล OH เป็นจำนวน 4.8 ล้านล้านอนุมูล

กลิ่นไม่พึงประสงค์
แบคทีเรียและไวรัส
เชื้อรา
สารก่อภูมิแพ้
ละอองเกสรดอกไม้
สารอันตราย
ผิวหนังและเส้นผม

กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อย*1~8

(ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง)

กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อย<sup>*1~8</sup>

อนุภาค nanoeTM X ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าอนุภาคของไอน้ำจะแทรกซึมเข้าไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของเส้นใย ทำให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นที่สูง *1~8 อนุมูล OH จะเข้าไปถึงแหล่งกำเนิดของกลิ่นและยับยั้งกลิ่นเหล่านั้นไว้จนแทบสัมผัสไม่ได้

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

nanoe™ X สามารถแทรกซึมถึงกลิ่นที่ฝังลึกในเส้นใยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

nanoeTM X สามารถแทรกซึมถึงกลิ่นที่ฝังลึกในเส้นใยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนุมูล OH ย่อยสลายสารที่ก่อให้เกิดกลิ่น

อนุมูล OH ย่อยสลายสารที่ก่อให้เกิดกลิ่น

กลิ่นไม่พึงประสงค์ถูกกำจัด<sup>*1~8</sup>

กลิ่นไม่พึงประสงค์ถูกกำจัด*1~8

ประสิทธิภาพของ nanoe™ X

Pause

nanoeTM X สามารถลดความเข้มข้นของกลิ่นควันบุหรี่ลงได้ 2.4 ระดับใน 12 นาที

nanoeTM X ลดความเข้มข้นของกลิ่นลงได้ 1.5 ระดับใน 1 ชั่วโมง

nanoeTM X ลดความเข้มข้นของกลิ่นทุเรียนลงได้เร็วกว่าปล่อยให้กลิ่นลดลงเองตามธรรมชาติ

nanoeTM X ลดความเข้มข้นของกลิ่นบาร์บีคิวลงได้เร็วกว่าปล่อยให้กลิ่นลดลงเองตามธรรมชาติ

nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นเหงื่อได้อย่างมากใน 1 ชั่วโมง

nanoeTM X ลดความเข้มข้นของกลิ่นเหงื่อได้อย่างมากใน 1 ชั่วโมง

nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นอับชื้นสู่ระดับที่แทบไม่รู้สึกถึงกลิ่นภายในเวลา 1 ชั่วโมง

nanoeTM X ลดความเข้มข้นของกลิ่นอับชื้นสู่ระดับที่แทบไม่รู้สึกถึงกลิ่นภายในเวลา 1 ชั่วโมง

nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นขยะได้ใน 0.5 ชั่วโมง

nanoeTM X ลดความเข้มข้นของกลิ่นขยะได้ใน 0.5 ชั่วโมง

nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นหนังศีรษะได้อย่างมากใน 6 ชั่วโมง

nanoeTM X ลดความเข้มข้นของกลิ่นหนังศีรษะได้อย่างมากใน 6 ชั่วโมง

อนุภาค nanoeTM X ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าอนุภาคของไอน้ำจะแทรกซึมเข้าไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของเส้นใย ทำให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นที่สูง *1~8 อนุมูล OH จะเข้าไปถึงแหล่งกำเนิดของกลิ่นและยับยั้งกลิ่นเหล่านั้นไว้จนแทบสัมผัสไม่ได้

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

nanoe™ X สามารถแทรกซึมถึงกลิ่นที่ฝังลึกในเส้นใยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

nanoeTM X สามารถแทรกซึมถึงกลิ่นที่ฝังลึกในเส้นใยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนุมูล OH ย่อยสลายสารที่ก่อให้เกิดกลิ่น

อนุมูล OH ย่อยสลายสารที่ก่อให้เกิดกลิ่น

กลิ่นไม่พึงประสงค์ถูกกำจัด<sup>*1~8</sup>

กลิ่นไม่พึงประสงค์ถูกกำจัด*1~8

ประสิทธิภาพของ nanoe™ X

nanoeTM X สามารถลดความเข้มข้นของกลิ่นควันบุหรี่ลงได้ 2.4 ระดับใน 12 นาที

nanoeTM X ลดความเข้มข้นของกลิ่นลงได้ 1.5 ระดับใน 1 ชั่วโมง

nanoeTM X ลดความเข้มข้นของกลิ่นทุเรียนลงได้เร็วกว่าปล่อยให้กลิ่นลดลงเองตามธรรมชาติ

nanoeTM X ลดความเข้มข้นของกลิ่นบาร์บีคิวลงได้เร็วกว่าปล่อยให้กลิ่นลดลงเองตามธรรมชาติ

nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นเหงื่อได้อย่างมากใน 1 ชั่วโมง

nanoeTM X ลดความเข้มข้นของกลิ่นเหงื่อได้อย่างมากใน 1 ชั่วโมง

nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นอับชื้นสู่ระดับที่แทบไม่รู้สึกถึงกลิ่นภายในเวลา 1 ชั่วโมง

nanoeTM X ลดความเข้มข้นของกลิ่นอับชื้นสู่ระดับที่แทบไม่รู้สึกถึงกลิ่นภายในเวลา 1 ชั่วโมง

nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นขยะได้ใน 0.5 ชั่วโมง

nanoeTM X ลดความเข้มข้นของกลิ่นขยะได้ใน 0.5 ชั่วโมง

nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นหนังศีรษะได้อย่างมากใน 6 ชั่วโมง

nanoeTM X ลดความเข้มข้นของกลิ่นหนังศีรษะได้อย่างมากใน 6 ชั่วโมง

ยับยั้งการทำงานของแบคทีเรีย*9~11และไวรัส*12~14 ที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ

(ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง)

Pause
ยับยั้งการทำงานของแบคทีเรีย<sup>*9~11</sup>และไวรัส<sup>*12~14</sup> ที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ

**ไวรัสโคโรน่าในแมว เป็นไวรัสที่สามารถพบได้ในลำไส้ของแมว โดยมักจะพบการแพร่เชื้อไวรัสนี้ในการเลี้ยงแมวร่วมกันหลายตัว ก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหารในแมว

ยับยั้งการทำงานของแบคทีเรีย<sup>*9~11</sup>และไวรัส<sup>*12~14</sup> ที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ
ยับยั้งการทำงานของแบคทีเรีย<sup>*9~11</sup>และไวรัส<sup>*12~14</sup> ที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ
ยับยั้งการทำงานของแบคทีเรีย<sup>*9~11</sup>และไวรัส<sup>*12~14</sup> ที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ
ยับยั้งการทำงานของแบคทีเรีย<sup>*9~11</sup>และไวรัส<sup>*12~14</sup> ที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ

nanoeTM X จะเข้าห่อหุ้มและยับยั้งการทำงานของแบคทีเรีย*9~11 และไวรัส*12~14ที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

nanoe™ X เข้าถึงไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

nanoeTM X เข้าถึงไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนุมูล OH เข้าปรับเปลี่ยนโปรตีนของไวรัส

อนุมูล OH เข้าปรับเปลี่ยนโปรตีนของไวรัส

การทำงานของไวรัสถูกยับยั้ง<sup>*9-14</sup>

การทำงานของไวรัสถูกยับยั้ง*9-14

ประสิทธิภาพของ nanoe™ X

Pause
ประสิทธิภาพของ nanoe™ X
ประสิทธิภาพของ nanoe™ X
ประสิทธิภาพของ nanoe™ X
ประสิทธิภาพของ nanoe™ X
ประสิทธิภาพของ nanoe™ X
ประสิทธิภาพของ nanoe™ X

ยับยั้งการทำงานของแบคทีเรีย*9~11และไวรัส*12~14 ที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ

(ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง)

ยับยั้งการทำงานของแบคทีเรีย<sup>*9~11</sup> และไวรัส<sup>*11~14</sup> ที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ

nanoeTM X จะเข้าห่อหุ้มและยับยั้งการทำงานของแบคทีเรีย*9~11 และไวรัส*12~14 ที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

nanoe™ X เข้าถึงไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

nanoeTM X เข้าถึงไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนุมูล OH เข้าปรับเปลี่ยนโปรตีนของไวรัส

อนุมูล OH เข้าปรับเปลี่ยนโปรตีนของไวรัส

การทำงานของไวรัสถูกยับยั้ง<sup>*9-14</sup>

การทำงานของไวรัสถูกยับยั้ง*9-14

ประสิทธิภาพของ nanoe™ X

ประสิทธิภาพของ nanoe™ X
ประสิทธิภาพของ nanoe™ X
ประสิทธิภาพของ nanoe™ X
ประสิทธิภาพของ nanoe™ X
ประสิทธิภาพของ nanoe™ X
ประสิทธิภาพของ nanoe™ X

ยับยั้งการทำงานของเชื้อราในอากาศ*15 และเชื้อราเกาะแน่น*16

(ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง)

ยับยั้งการทำงานของเชื้อราในอากาศ*¹⁵ และเชื้อราเกาะแน่น*¹⁶

เชื้อราในอากาศ*15หลายประเภทที่พบภายในห้องถูกยับยั้ง ยิ่งไปกว่านั้น แม้แต่เชื้อราเกาะแน่น*16 ยังถูกห่อหุ้มและยับยั้งด้วย nanoeTM X.

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

nanoe™ X เข้าถึงเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

nanoeTM X เข้าถึงเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนุมูล OH เปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของเชื้อรา

อนุมูล OH เปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของเชื้อรา

การทำงานของเชื้อราถูกยับยั้ง*¹⁵*¹⁶

การทำงานของเชื้อราถูกยับยั้ง*15*16

ประสิทธิภาพของ nanoe™ X

ประสิทธิภาพของ nanoe™ X
ประสิทธิภาพของ nanoe™ X

เชื้อราที่พบในบ้าน 8 ชนิดถูกยับยั้ง

เชื้อราชนิดหลักๆ ที่พบในฝุ่นละอองภายในบ้าน

เชื้อราชนิดหลักๆ ที่พบในฝุ่นละอองภายในบ้าน
Aspergillus, Cladosporium, Alternaria, Fusarium, Penicillium, Eurotium

Mouldfound in bathrooms:

เชื้อราที่พบในห้องน้ำ:
Stachybotrys*17

Mould found in soil:

เชื้อราที่พบในดิน:
Mucor (เมื่อคำนึงถึงการแพร่กระจายของเชื้อราทางอากาศจากดินเข้ามาสู่สภาพแวดล้อมในบ้าน)*18

ยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง*19 และสารก่อภูมิแพ้ที่สำคัญ*19

(ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง)

ยับยั้งสารก่อภูมิแพ้ที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง*¹⁹ และสารก่อภูมิแพ้ที่สำคัญ*¹⁹

นอกจากสารก่อภูมิแพ้*19 จากแหล่งกำเนิดเช่น สะเก็ดผิวหนังของสุนัขและแมว*19 มูลและซากไรฝุ่น*19 และเชื้อราในอากาศ*19 แล้ว สารก่อภูมิแพ้ที่สำคัญๆ*19 ก็ถูกยับยั้งด้วย

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

nanoe™ X เข้าถึงสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

nanoeTM X  เข้าถึงสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพs

อนุมูล OH เปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของสารก่อภูมิแพ้

อนุมูล OH เปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของสารก่อภูมิแพ้

สารก่อภูมิแพ้ถูกยับยั้ง*¹⁹

สารก่อภูมิแพ้ถูกยับยั้ง*19

ประสิทธิภาพของ nanoe™ X

ประสิทธิภาพในการยับยั้ง*19 ได้รับการยืนยันจากการหายไปของส่วนที่มีสี (แถบ) ซึ่งมีปฏิกิริยาต่อสารก่อภูมิแพ้

ไร
แมลง
เชื้อรา
ละอองเกสรจากต้นไม้และพุ่มไม้
สัตว์
ละอองเกสรต้นหญ้า

ยับยั้งละอองเกสรดอกไม้*20ทั่วโลกได้ตลอดทั้งปี

(ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง)

ยับยั้งละอองเกสรดอกไม้*²⁰ ทั่วโลกได้ตลอดทั้งปี

nanoeTM X มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง*20 ละอองเกสรหลายชนิดจากทั่วโลกได้ตลอดทั้งปี  ประสิทธิภาพในการยับยั้งละอองเกสรดอกไม้ทั้ง 13 ชนิดได้รับการยืนยันดังแสดงด้านล่าง รวมทั้งชนิดที่พบในยุโรปและอเมริกาเหนือ

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

nanoe™ X เข้าถึงละอองเกสรดอกไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

nanoeTM X เข้าถึงละอองเกสรดอกไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนุมูล OH เปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของละอองเกสรดอกไม้

อนุมูล OH เปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของละอองเกสรดอกไม้

ละอองเกสรดอกไม้ถูกยับยั้ง*²⁰

ละอองเกสรดอกไม้ถูกยับยั้ง*20

ชนิดของละอองเกสรดอกไม้ที่ nanoe™ X สามารถยับยั้งได้

ชนิดของละอองเกสรดอกไม้ที่ nanoe™ X สามารถยับยั้งได้

การสลายและยับยั้งสารอันตราย*21 ที่พบใน PM 2.5

(ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง)

การสลายและยับยั้งสารอันตราย*²¹ ที่พบใน PM2

ประสิทธิภาพในการสลายกรดอะโรเมติก คาร์บ็อกซิลิก (กรดเบนโซอิก) และพาราฟิน (hexadecane) และสารอันตรายได้รับการตรวจสอบแล้ว*21

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

nanoe™ เข้าถึงสารอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

nanoeTM เข้าถึงสารอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนุมูล OH เปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของสารอันตราย

อนุมูล OH เปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของสารอันตราย

สารอันตรายถูกยับยั้ง​*²¹

สารอันตรายถูกยับยั้ง*21

ประสิทธิภาพของ nanoe™ X

ประสิทธิภาพของ nanoe™ X
ประสิทธิภาพของ nanoe™ X

สารอันตรายคืออะไร

อนุภาค PM2.5 มีสารอันตรายหลายชนิดซึ่งเกิดจากแหล่งที่ไม่สามารถกำจัดได้

สารอันตรายคืออะไร

ด้วยสาเหตุเหล่านี้ จึงกล่าวได้ว่าเราได้รับความเสี่ยงจากสารอันตรายหลายชนิดอยู่ตลอดเวลา

ผิวชุ่มชื้น*22*23 และเส้นผมที่ตรงเป็นเงางามยิ่งขึ้น*24

(ไม่ใช่ผลจากการทดลองในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง)

ผิวชุ่มชื้น*²²*²³ และเส้นผมที่ตรงเป็นเงางามยิ่งขึ้น*²⁴

nanoeTM X จะรวมกับไขมันตามธรรมชาติเพื่อเคลือบผิวหนัง ทำให้ผิวเนียนนุ่มและชุ่มชื้น*22*23 นอกจากนี้ความชื้นปริมาณมากที่พบใน nanoeTM X ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผมด้วย ผมจึงตรงสลวยและเงางามยิ่งขึ้น*24

ช่วยให้ผิวเนียนนุ่มและชุ่มชื้น*22*23

ไม่มี nanoe™ X
nanoe™ X
ไม่มี nanoe™ X
nanoe™ X

แสดงให้เห็นปริมาณความชื้นในผิวที่เพิ่มขึ้นเทียบเท่าการเพิ่มขึ้นของความชื้น*22*23 20 จุดเปอร์เซ็นต์

แสดงให้เห็นปริมาณความชื้นในผิวที่เพิ่มขึ้นเทียบเท่าการเพิ่มขึ้นของความชื้น*²²*²³ 20 จุดเปอร์เซ็นต์

nanoeTM X สามารถเพิ่มปริมาณความชุ่มชื้นให้ผิวได้เทียบเท่าการเพิ่มขึ้นของความชื้นในสภาพแวดล้อม*22 20 จุดเปอร์เซ็นต์

ผมตรงและนุ่มลื่นยิ่งขึ้นด้วย nanoe™ X*24

ผมตรงและนุ่มลื่นยิ่งขึ้นด้วย nanoe™ X*²⁴

ข้อสงวนสิทธิ์

*1 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบ] ตรวจสอบด้วยวิธีการใช้ตัวบ่งชี้ระดับความเข้มข้นของกลิ่นหกระดับในห้องขนาดประมาณ 23 ตร.ม.
[วิธีการกำจัดกลิ่น] ปล่อย nanoeTM released [สารที่ทำการทดสอบ] กลิ่นควันบุหรี่ที่เกาะบนพื้นผิว [ผลการทดสอบ] ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 2.4 ระดับใน 12 นาที (4AA33-160615-N04)
*2 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบ] ตรวจสอบด้วยวิธีการใช้ตัวบ่งชี้ระดับความเข้มข้นของกลิ่นหกระดับในห้องขนาดประมาณ 23 ตร.ม. 
[วิธีการกำจัดกลิ่น] ปล่อย nanoeTM [สารที่ทำการทดสอบ] กลิ่นสัตว์เลี้ยงที่เกาะบนพื้นผิว [ผลการทดสอบ] ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.5 ระดับใน 1 ชั่วโมง (4AA33-160315-A34)
*3 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบ] ตรวจสอบด้วยวิธีการใช้ตัวบ่งชี้ระดับความเข้มข้นของกลิ่นหกระดับในห้องขนาดประมาณ 23 ตร.ม.
[วิธีการกำจัดกลิ่น] ปล่อย nanoeTM [สารที่ทำการทดสอบ] กลิ่นทุเรียนที่เกาะบนพื้นผิว [ผลการทดสอบ] ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1 ระดับใน 0.5 ชั่วโมง (1V332-180402-K01)
*4 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบ] ตรวจสอบด้วยวิธีการใช้ตัวบ่งชี้ระดับความเข้มข้นของกลิ่นหกระดับในห้องขนาดประมาณ 23 ตร.ม.
[วิธีการกำจัดกลิ่น] ปล่อย nanoeTM [สารที่ทำการทดสอบ] กลิ่นบาร์บีคิวที่เกาะบนพื้นผิว [ผลการทดสอบ] ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.2 ระดับใน 2 ชั่วโมง (4AA33-151221-N01)
*5 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบ] ตรวจสอบด้วยวิธีการใช้ตัวบ่งชี้ระดับความเข้มข้นของกลิ่นหกระดับในห้องขนาดประมาณ 23 ตร.ม.
[วิธีการกำจัดกลิ่น] ปล่อย nanoeTM [สารที่ทำการทดสอบ] กลิ่นเหงื่อที่เกาะบนพื้นผิว [ผลการทดสอบ] ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.1 ระดับใน 1 ชั่วโมง (Y16HM016)
*6 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบ] ตรวจสอบด้วยวิธีการใช้ตัวบ่งชี้ระดับความเข้มข้นของกลิ่นหกระดับในห้องขนาดประมาณ 23 ตร.ม.
[วิธีการกำจัดกลิ่น] ปล่อย nanoeTM [สารที่ทำการทดสอบ] กลิ่นอับชื้นที่เกาะบนพื้นผิว [ผลการทดสอบ] ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.7 ระดับใน 0.5 ชั่วโมง (Y16RA002)
*7 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบ] ตรวจสอบด้วยวิธีการใช้ตัวบ่งชี้ระดับความเข้มข้นของกลิ่นหกระดับในห้องขนาดประมาณ 23 ตร.ม.
[วิธีการกำจัดกลิ่น] ปล่อย nanoeTM [สารที่ทำการทดสอบ] กลิ่นขยะที่เกาะบนพื้นผิว [ผลการทดสอบ] <เมธิลเมอร์แคปแทน>ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.2 ระดับใน 0.5 ชั่วโมง (1V332-18220-K11) <ไตรเมทิลามีน> ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.4 ระดับใน 0.5 ชั่วโมง (1V332-180220-K12)
*8 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Odour and Aroma Design Course, Department of Integrated Informatics, Faculty of Informatics, Daido University [วิธีการทดสอบ] ตรวจสอบด้วยวิธีการใช้ตัวบ่งชี้ระดับความเข้มข้นของกลิ่นหกระดับในห้องขนาดประมาณ 23 ตร.ม. [วิธีการกำจัดกลิ่น] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] กลิ่นกายจำลองของคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุซึ่งติดอยู่ที่ปลอกหมอน [ผลการทดสอบ] ความเข้มของกลิ่นลดลง 0.65 ระดับใน 6 ชั่วโมง
ผลการกำจัดกลิ่นอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ (อุณหภูมิและความชื้น) เวลาในการใช้งาน กลิ่น และชนิดของผ้า แต่ไม่ขจัดสารพิษในบุหรี่ (คาร์บอนมอนอกไซด์ ฯลฯ) ไม่สามารถกำจัดกลิ่นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (เช่น กลิ่นวัสดุก่อสร้างและกลิ่นสัตว์เลี้ยง) ได้อย่างสมบูรณ์
*9 <แบคทีเรียในอากาศ (Staphylococcus aureus)> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดจำนวนแบคทีเรียหลังจากการสัมผัสโดยตรงในพื้นที่ปิดขนาดประมาณ 25 ตร.ม. [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] แบคทีเรียในอากาศ [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.7% ใน 4 ชั่วโมง (24_0301_1)
*10 <แบคทีเรียเกาะแน่น (O157)> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดจำนวนแบคทีเรียที่เกาะแน่นบนผ้าในพื้นที่ปิดขนาดประมาณ 45 ลิตร [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] แบคทีเรียเกาะแน่น [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.99% ใน 1 ชั่วโมง (208120880_001)
*11 <แบคทีเรียเกาะแน่น (MRSA)> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดจำนวนแบคทีเรียที่เกาะแน่นบนผ้าในพื้นที่ปิดขนาดประมาณ 45 ลิตร [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] แบคทีเรียเกาะแน่น [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.99% ใน 1 ชั่วโมง (208120880_002)
*12 <ไวรัสในอากาศ (bacteriophageΦχ174)> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดจำนวนไวรัสหลังจากการสัมผัสโดยตรงในพื้นที่ปิดขนาดประมาณ 25 ตร.ม. [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] ไวรัสในอากาศ [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.7% ใน 6 ชั่วโมง (24_0300_1)
*13 <ไวรัสเกาะแน่น (ไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H1N1)> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดจำนวนไวรัสที่เกาะแน่นบนผ้าในพื้นที่ปิดขนาดประมาณ 1 ตร.ม. [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] ไวรัสเกาะแน่น [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.9% ใน 2 ชั่วโมง (21_0084_1)
*14 <ไวรัสเกาะแน่น (ไวรัสโปลิโอ สายพันธุ์ 1(Lsc-2ab))> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดจำนวนไวรัสที่เกาะแน่นบนผ้าในพื้นที่ปิดขนาดประมาณ 45 ลิตร [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] ไวรัสเกาะแน่น [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.7% ใน 2 ชั่วโมง (22_0096)
*15 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Kitasato Research Center for Environmental Science [วิธีการทดสอบ] วัดจำนวนเชื้อราที่เปลี่ยนแปลงไปในห้องขนาดประมาณ 23 ตร.ม. [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] เชื้อราในอากาศ [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้อย่างน้อย 99% ใน 1 ชั่วโมง (205061541-001)
*16 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] Japan Food Research Laboratories [วิธีการทดสอบ] วัดจำนวนเชื้อราที่เกาะแน่นบนผ้า [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] เชื้อราเกาะแน่น [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.5% ใน 8 ชั่วโมง (11038081001-02)
*17 Kosuke Takatori, 2002 (Mould Inspection Manual Colour Illustrated Catalogue) p. 382 TECHNO SYSTEMS, Inc.
*18 Kosuke Takatori, 2002 (Mould Inspection Manual Colour Illustrated Catalogue) p. 44-45 TECHNO SYSTEMS, Inc.
*19 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบ] ตรวจสอบด้วยวิธีอิเลคโตรโฟเรซิสในห้องขนาดประมาณ 23 ตร.ม. [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] สารก่อภูมิแพ้ (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, ต้นซีดาร์, ต้นไซปรัส, หญ้าออชาร์ด, หญ้า Ragweed, ต้น Alnus japonica, ต้น Japanese white birch, ต้น Artemisia, มะกอก, ต้น Juniper, ต้น Casuarina, ต้น Miscanthus, หญ้าทิโมที, ต้น Humulus japonicus, เชื้อ Alternaria, เชื้อ Aspergillus, เชื้อ Candida, เชื้อ Malassezia, แมลงสาบ, ผีเสื้อกลางคืน, สุนัข (สะเก็ดผิวหนัง), แมว 4AA33-160601-F02, 4AA33-160701-F01, 1V332-180301-F01, 4AA33-160615-F02, 4AA33-160615-F03, 4AA33-160620-F01) (สะเก็ดผิวหนัง)) [ผลการทดสอบ] ประสิทธิภาพในการยับยั้งได้รับการยืนยันใน 24 ชั่วโมง (4AA33-160615-F01, 4AA33-170301-F15, 4AA33-151001-F01, 4AA33-151028-F01, 4AA-33-160601-F01, 4AA33-160601-F02, 4AA33-160701-F01, 1V332-180301-F01, 4AA33-160615-F02, 4AA33-160615-F03, 4AA33-160620-F01)

*20 <ละอองเกสรต้นซีดาร์, ต้นไซปรัส, หญ้าออร์ชาร์ด, หญ้า Ragweed, ต้น Alnus japonica, ต้น Japanese white birch, ต้น Artemisia, มะกอก, ต้น Juniper, ต้น Casuarina, ต้น Miscanthus, หญ้าทิโมที, ต้น Humulus japonicus>
 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบ] ตรวจสอบด้วยวิธีวิธีอิเลคโตรโฟเรซิสในห้องขนาดประมาณ 23 ตร.ม.
[วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] ละอองเกสรต้นซีดาร์, ต้นไซปรัส, หญ้าออชาร์ด, หญ้า Ragweed, ต้น Alnus japonica, ต้น Japanese white birch, ต้น Artemisia, มะกอก, ต้น Juniper, ต้น Casuarina, ต้น Miscanthus, หญ้าทิโมที, ต้น Humulus japonicus [ผลการทดสอบ] ประสิทธิภาพการยับยั้งได้รับการยืนยันใน 24 ชั่วโมง (4AA33-151015-F01, 4AA33-151028-F01, 4AA33-160601-F01, 4AA33-160601-F02, 4AA33-160701-F01, 1V332-180301-F01)
*21 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบ] ตรวจสอบปริมาณสารอินทรีย์เกาะติดในห้องขนาดประมาณ 23 ตร.ม. 
[วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoeTM [ผลการทดสอบ] <กรดอะโรเมติก คาร์บ็อกซิลิก (กรดเบนโซอิก)> สลายได้อย่างน้อย 99%ในเวลา 8 ชั่วโมงโดยประมาณ (Y17NF096) 
<พาราฟิน (hexadecane)> สลายได้อย่างน้อย 99%ในเวลา 16 ชั่วโมงโดยประมาณ (Y17NF089)

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ปัจจัยด้านสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิและความชื้น) เทคโนโลยี nanoeTM X และ nanoeTM สามารถช่วยยับยั้งผลจากกิจกรรมต่างๆ หรือการเติบโตของไวรัส แต่ไม่ยับยั้งการติดเชื้อ

*22 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบ] ระยะพัก: 90 นาที, ระยะเวลาที่ได้รับสัมผัส nanoeTM: 60 นาที, การกักเก็บ: 60 นาที ผู้หญิงอายุ 30~49 ปีจำนวน 8 คนที่มีผิวแห้งจนถึงปกติ [ผลการทดสอบ] การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความชื้นในผิวเทียบเท่าการเพิ่มขึ้น 20 จุดเปอร์เซ็นต์จาก 30% --> 50% ของความชื้นตามสภาพแวดล้อม (USG-KT-14K-012-TM)
*23 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] FCG Research Institute, Inc. [วิธีการทดสอบและผลการทดสอบ] จากผู้หญิงอายุ 40 ± 2 ปีจำนวน 20 คน ผู้หญิง 10 คนใช้อุปกรณ์ผลิต nanoeTM ที่บ้านเป็นเวลา 28 วัน ในขณะที่อีก 10 คนใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีอุปกรณ์ผลิต nanoeTM เป็นเวลา 28 วันที่บ้าน (19104)
*24 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค [วิธีการทดสอบและผลการทดสอบ] ห้องทดสอบขนาดประมาณ 46 ตร.ม. อุณหภูมิห้อง 25 องศาเซลเซียส ความชื้น 40% ช่อผม (6 ช่อ) ถูกแขวนห่างจากอุปกรณ์ผลิต nanoeTM เป็นระยะ 2 เมตร และเปิดการใช้งานอุปกรณ์ผลิต nanoeTM ซ้ำหลายครั้งโดย เปิด 8 ชั่วโมงและปิด 16 ชั่วโมง (USD-KS-15S-009-TM) [วิธีการ] ปล่อย nanoeTM [สารที่ใช้ทำการทดสอบ] เส้นผม ผลการทดสอบแต่ละครั้งอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน และตัวแปรด้านสภาพแวดล้่อมและฤดูกาล (อุณหภูมิและความชื้น)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

แอร์ AERO Series ขนาด 9,000 BTU กำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส

CS-XU9VKT

แอร์ AERO Series ขนาด 13,000 BTU กำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส

CS-XU13VKT

แอร์ AERO Series ขนาด 18,000 BTU กำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส

CS-XU18VKT

แอร์ AERO Series ขนาด 24,000 BTU กำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส

CS-XU24VKT

CS-XKU9WKT
เครื่องปรับอากาศรุ่น Deluxe nanoe™ Inverter ของ Panasonic มีระบบฟอกอากาศที่ทันสมัยที่สุด สามารถลดกลิ่นหลากหลายชนิด ยับยั้งสารมลพิษที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ รวมถึงลดอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กเพียง PM2.5 ได้

CS-XKU13WKT
เครื่องปรับอากาศรุ่น Deluxe nanoe™ Inverter ของ Panasonic มีระบบฟอกอากาศที่ทันสมัยที่สุด สามารถลดกลิ่นหลากหลายชนิด ยับยั้งสารมลพิษที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ รวมถึงลดอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กเพียง PM2.5 ได้

CS-XKU18WKT
เครื่องปรับอากาศรุ่น Deluxe nanoe™ Inverter ของ Panasonic มีระบบฟอกอากาศที่ทันสมัยที่สุด สามารถลดกลิ่นหลากหลายชนิด ยับยั้งสารมลพิษที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ รวมถึงลดอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กเพียง PM2.5 ได้

CS-XKU24WKT
เครื่องปรับอากาศรุ่น Deluxe nanoe™ Inverter ของ Panasonic มีระบบฟอกอากาศที่ทันสมัยที่สุด สามารถลดกลิ่นหลากหลายชนิด ยับยั้งสารมลพิษที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ รวมถึงลดอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กเพียง PM2.5 ได้