Pause
nanoe™ X
nanoe™ X
nanoe™ X
nanoe™ X

หายใจได้อย่างสะดวก สัมผัสได้อย่างมั่นใจ ใช้ชีวิตด้วยความปลอดภัย

อนุมูลไฮดรอกซิลมีอยู่มากมายตามธรรมชาติและมีคุณสมบัติในการยับยั้งสารมลพิษ เทคโนโลยี nanoe™ X สามารถนำเอาประโยชน์อันน่าทึ่งเหล่านี้มาใช้ภายในอาคารเพื่อให้พื้นผิวที่แข็ง เครื่องตกแต่งบ้านที่อ่อนนุ่ม รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในอาคารเป็นสถานที่ที่มีความน่าอยู่และสะอาดมากยิ่งขึ้น

ในโลกปัจจุบันที่ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ เราให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย เราให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เรารับประทานและสัมผัส และเรายังให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เราหายใจเข้าไป

เนื้อหาล่าสุด

พันธมิตร nanoe™ X

ความปลอดภัย
ในร่ายกายของเรา อนุมูลมีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรค...

ทดสอบในพื้นที่ขนาดใหญ่
พื้นที่ที่ใช้โดยคนที่มี nanoe ™ X นั้นยัง ...

ไลบรารีวิดีโอ
มีการแนะนำวิดีโอกรณีศึกษาใหม่

การใช้งาน

ผู้บริโภค

อากาศที่สะอาดยิ่งขึ้น
ครอบครัวที่มีความสุขมากขึ้น
 

ธุรกิจขนาดเล็ก

อากาศที่สะอาดยิ่งขึ้น
ธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น
 

เชิงพาณิชย์

อากาศที่สะอาดยิ่งขึ้น
ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น

การใช้งาน

ผู้บริโภค

อากาศที่สะอาดยิ่งขึ้น
ครอบครัวที่มีความสุขมากขึ้น

ธุรกิจขนาดเล็ก

อากาศที่สะอาดยิ่งขึ้น
ธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

เชิงพาณิชย์

อากาศที่สะอาดยิ่งขึ้น
ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น