Pause
nanoe™ X
nanoe™ X
nanoe™ X
Pause
การหายใจคือการชำระล้างร่างกาย
ออกซิเจนกลายเป็นอนุมูลที่ช่วยปกป้องร่างกาย
อนุมูลไฮดรอกซิลเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติแต่มีอายุที่สั้น
nanoe™ X ซึ่งเป็นอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบสามารถอยู่ได้นานขึ้น
ในร่างกายของเรา อนุมูลมีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรค และภายในอาคาร nanoe™ X ก็ทำหน้าที่เช่นเดียวกัน

หายใจได้อย่างสะดวก สัมผัสได้อย่างมั่นใจ ใช้ชีวิตด้วยความปลอดภัย

อนุมูลไฮดรอกซิล มีอยู่มากมายตามธรรมชาติและมีคุณสมบัติในการยับยั้งสารมลพิษ เทคโนโลยี nanoe™ X สามารถนำเอาประโยชน์อันน่าทึ่งเหล่านี้มาใช้ภายในอาคารเพื่อให้พื้นผิวที่แข็ง เครื่องตกแต่งบ้านที่อ่อนนุ่ม รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในอาคารเป็นสถานที่ที่มีความสะอาดน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ในโลกปัจจุบันที่ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ เราให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย เราให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เรารับประทานและสัมผัส และเราให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เราหายใจเข้าไป

ผู้บริโภค
ผู้บริโภค

ผู้บริโภค

อากาศที่สะอาดยิ่งขึ้น
ครอบครัวที่มีความสุขมากขึ้น

ธุรกิจขนาดเล็ก
ธุรกิจขนาดเล็ก

ธุรกิจขนาดเล็ก

อากาศที่สะอาดยิ่งขึ้น
ธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

เชิงพาณิชย์
เชิงพาณิชย์

เชิงพาณิชย์

อากาศที่สะอาดยิ่งขึ้น
ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น

nanoe™ X

nanoe™ X

เทคโนโลยีของเรา
ไลฟ์สไตล์ของคุณ

หายใจได้อย่างสะดวก สัมผัสได้อย่างมั่นใจ ใช้ชีวิตด้วยความปลอดภัย

อนุมูลไฮดรอกซิล มีอยู่มากมายตามธรรมชาติและมีคุณสมบัติในการยับยั้งสารมลพิษ เทคโนโลยี nanoe™ X สามารถนำเอาประโยชน์อันน่าทึ่งเหล่านี้มาใช้ภายในอาคารเพื่อให้พื้นผิวที่แข็ง เครื่องตกแต่งบ้านที่อ่อนนุ่ม รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในอาคารเป็นสถานที่ที่มีความสะอาดน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ในโลกปัจจุบันที่ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ เราให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย เราให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เรารับประทานและสัมผัส และเราให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เราหายใจเข้าไป

ผู้บริโภค ผู้บริโภค
ผู้บริโภค

ผู้บริโภค

อากาศที่สะอาดยิ่งขึ้น
ครอบครัวที่มีความสุขมากขึ้น

ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดเล็ก
ธุรกิจขนาดเล็ก

ธุรกิจขนาดเล็ก

อากาศที่สะอาดยิ่งขึ้น
ธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

เชิงพาณิชย์ เชิงพาณิชย์
เชิงพาณิชย์

เชิงพาณิชย์

อากาศที่สะอาดยิ่งขึ้น
ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น

nanoe™ X และฉัน nanoe™ X และฉัน

nanoe™ X และฉัน

เทคโนโลยีของเรา
ไลฟ์สไตล์ของคุณ

nanoe™ X คือเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์จากอนุมูลไฮดรอกซิล

อนุมูลไฮดรอกซิลคือโมเลกุลไม่เสถียรที่พร้อมทำปฏิกิริยากับธาตุต่างๆ เช่น ไฮโดรเจน โดยการเข้าจับกับธาตุนั้น ด้วยปฏิกิริยานี้ อนุมูลไฮดรอกซิลจึงมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของสารมลพิษโดยการทำลายสารเหล่านั้นและขจัดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ กระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินี้ให้ประโยชน์ที่สำคัญในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้ดีขึ้น

nanoe™ X คือเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์จากอนุมูลไฮดรอกซิล

อนุมูลไฮดรอกซิลคือโมเลกุลไม่เสถียรที่พร้อมทำปฏิกิริยากับธาตุต่างๆ เช่น ไฮโดรเจน โดยการเข้าจับกับธาตุนั้น ด้วยปฏิกิริยานี้ อนุมูลไฮดรอกซิลจึงมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของสารมลพิษโดยการทำลายสารเหล่านั้นและขจัดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ กระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินี้ให้ประโยชน์ที่สำคัญในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้ดีขึ้น