Pause
nanoe™ X
nanoe™ X
nanoe™ X

หายใจได้อย่างสะดวก สัมผัสได้อย่างมั่นใจ ใช้ชีวิตด้วยความปลอดภัย

อนุมูลไฮดรอกซิลมีอยู่มากมายตามธรรมชาติและมีคุณสมบัติในการยับยั้งสารมลพิษ เทคโนโลยี nanoe™ X สามารถนำเอาประโยชน์อันน่าทึ่งเหล่านี้มาใช้ภายในอาคารเพื่อให้พื้นผิวที่แข็ง เครื่องตกแต่งบ้านที่อ่อนนุ่ม รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในอาคารเป็นสถานที่ที่มีความน่าอยู่และสะอาดมากยิ่งขึ้น

ในโลกปัจจุบันที่ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ เราให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย เราให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เรารับประทานและสัมผัส และเรายังให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เราหายใจเข้าไป

เนื้อหาล่าสุด

Generator Mark 3 รุ่นใหม่
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นแม้ในพื้นที่ขนาดใหญ่

เครื่องจำลองความเข้มข้นของ nanoe™ X
มาดูกันว่า nanoe™ ช่วยเติมเต็มห้องได้อย่างไร

พันธมิตร nanoe™ X

เรื่องราว
โซลูชันเกี่ยวกับอากาศ ดูว่าอากาศที่สะอาดยิ่งขึ้นช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้อย่างไร...

เนื้อหาล่าสุด

Generator Mark 3 รุ่นใหม่
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นแม้ในพื้นที่ขนาดใหญ่

เครื่องจำลองความเข้มข้นของ nanoe™ X
มาดูกันว่า nanoe™ ช่วยเติมเต็มห้องได้อย่างไร

พันธมิตร nanoe™ X

เรื่องราว
โซลูชันเกี่ยวกับอากาศ ดูว่าอากาศที่สะอาดยิ่งขึ้นช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้อย่างไร...

การใช้งาน

เจ้าของบ้าน

อากาศที่สะอาดยิ่งขึ้น
ครอบครัวที่มีความสุขมากขึ้น

ธุรกิจ

อากาศที่สะอาดยิ่งขึ้น
ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น