นำสมดุลจากธรรมชาติสู่ที่อยู่อาศัย
nanoe™ X คือเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์จากอนุมูลไฮดรอกซิล

อนุมูลไฮดรอกซิลมีอยู่มากมายตามธรรมชาติและมีคุณสมบัติในการยับยั้งสารมลพิษ เทคโนโลยี nanoe™ X สามารถนำเอาข้อดีอันน่าทึ่งเหล่านี้มาใช้ภายในอาคารได้ โดยช่วยรักษาความสะอาดให้พื้นผิวที่แข็ง เครื่องตกแต่งบ้านที่อ่อนนุ่ม รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในอาคารทั้งหมด จึงทำให้สถานที่มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

Iในโลกปัจจุบันที่ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ เราให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย เราให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เรารับประทานและสัมผัส และเราให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เราหายใจเข้าไป

ภาพประกอบแสดงโครงสร้างของอนุมูลไฮดรอกซิลที่เป็นแหล่งกำเนิดประสิทธิภาพของ nanoe™ X ข้อเท็จจริงที่เป็นหัวใจสำคัญคืออนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบปริมาณมากถูกสร้างขึ้น

คุณสมบัติที่สำคัญคืออนุมูลไฮดรอกซิลซึ่งผลิตโดยเทคโนโลยี nanoe™ X ที่มีน้ำล้อมรอบ

อนุมูลไอดรอกซิล
ไฟฟ้าสถิต
ที่มีน้ำล้อมรอบ(H2O)

nanoe™ X: เพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องตลอด 24 ชั่วโมง

ประสิทธิภาพของ nanoe™ X - เทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของ Panasonic

เทคโนโลยีที่นำความสดชื่นจากธรรมชาติมาสู่ที่อยู่อาศัย

อนุมูลไฮดรอกซิลคือโมเลกุลไม่เสถียรที่พร้อมทำปฏิกิริยากับธาตุต่างๆ เช่น ไฮโดรเจน โดยการเข้าจับกับธาตุนั้น ด้วยปฏิกิริยานี้ อนุมูลไฮดรอกซิลจึงมีความสามารถในการยับยั้งการทำงานของสารมลพิษโดยการทำลายสารเหล่านั้นและลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ กระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินี้ให้ประโยชน์ที่สำคัญในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้ดีขึ้น

ภาพอนุมูลไฮดรอกซิลในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

เทคโนโลยี nanoe™ X ของ Panasonic ก้าวหน้าไปอีกขั้นและนำเอาอนุมูลไฮดรอกซิล ซึ่งเป็นสารทำความสะอาดตามธรรมชาติมาใช้ภายในที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ

โดยการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบเทคโนโลยี nanoe™ X จึงเพิ่มประสิทธิภาพให้อนุมูลไฮดรอกซิลเหล่านี้ได้อย่างมาก โดยสามารถยืดอายุขัยจากไม่ถึงหนึ่งวินาทีในธรรมชาติเป็น 600 วินาที – 10 นาที

1. อนุมูลไฮดรอกซิลตามธรรมชาติ

1. อนุมูลไฮดรอกซิลตามธรรมชาติ
อายุขัย: ประมาณหนึ่งวินาที

2. อนุมูลไฮดรอกซิลที่ถูกกักเก็บในน้ำ

2. อนุมูลไฮดรอกซิลที่ถูกกักเก็บในน้ำ
อายุขัย: 600 วินาที (10 นาที)

กระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

อนุมูลไฮดรอกซิลคือโมเลกุลไม่เสถียรที่พร้อมทำปฏิกิริยากับธาตุต่างๆ เช่น ไฮโดรเจน โดยการเข้าจับกับธาตุนั้น ด้วยปฏิกิริยานี้ อนุมูลไฮดรอกซิลจึงมีความสามารถในการยับยั้งการทำงานของสารมลพิษโดยการทำลายสารเหล่านั้นและลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์

ภาพประกอบของอนุมูลไฮดรอกซิลที่กำลังมองหาอะตอมไฮโดรเจน
ภาพประกอบของอนุมูลไฮดรอกซิลที่กำลังกำจัดอะตอมไฮโดรเจนออกจากอีกโมเลกุลหนึ่ง

ด้วยคุณสมบัติของ nanoe™ X จึงสามารถยับยั้งสารมลพิษได้

nanoe™ X เข้าจับกับ สารมลพิษ

nanoe™ X เข้าจับกับ สารมลพิษ

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของสารมลพิษ

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของสารมลพิษ

สารมลพิษถูกยับยั้ง

สารมลพิษถูกยับยั้ง

คุณสมบัติเฉพาะตัวของ nanoe™ X คืออะไร

nanoe™ X สามารถยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา สารก่อภูมิแพ้ ละอองเกสรดอกไม้ และสารอันตราย รวมถึงการกำจัดกลิ่น สามารถแทรกซึมได้แม้ในเนื้อผ้าที่ถักทออย่างแน่นหนา รวมถึงผ้าม่าน มู่ลี่ พรม และเฟอร์นิเจอร์ เข้าถึงสารมลพิษบนพื้นผิวที่แข็งได้ และช่วยทำความสะอาดอากาศที่เราหายใจเข้าไป

คุณสมบัติเฉพาะตัวของ nanoe™ X คืออะไร
ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X เข้าจับกับสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ซึ่งฝังลึกอยู่ในเนื้อผ้าได้อย่างไร

ขนาดจากกล้องจุลทรรศน์
อนุภาค nanoe™ X มีขนาดเพียงหนึ่งในพันล้านของหนึ่งลูกบาศก์เมตรซึ่งเล็กกว่าอนุภาคไอน้ำมาก จึงสามารถซึมลึกลงไปในเนื้อผ้าเพื่อกำจัดกลิ่นได้

ภาพแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ที่มีน้ำล้อมรอบมีอายุอยู่ในพื้นที่หนึ่งได้เป็นเวลานาน

อายุที่ยืนยาวขึ้น
เนื่องจากมีน้ำล้อมรอบอนุมูลไฮดรอกซิลของ nanoe™ X จึงมีอายุที่ยืนยาวกว่า ทำให้สามารถกระจายไปได้ไกลทั่วทั้งห้อง

ภาพ nanoe™ X ที่มีอนุมูลไฮดรอกซิลปริมาณมาก

ปริมาณมหาศาล
เครื่องผลิต nanoe™ X Generator Mark 2 สามารถผลิตอนุมูลไฮดรอกซิลได้ 9.6 ล้านล้านอนุมูลในหนึ่งวินาที ปริมาณของอนุมูลไฮดรอกซิลที่ nanoe™ X ผลิตได้มากขึ้นหมายถึงประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในการยับยั้งสารมลพิษ

ภาพแสดงให้เห็นว่าเครื่องผลิต nanoe™ X ไม่จำเป็นต้องใช้การดูแลรักษาเนื่องจากทำมาจากไทเทเนียม

ไม่ต้องบำรุงรักษา
ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาหรือเปลี่ยนเครื่อง เนื่องจาก nanoe™ X สร้างขึ้นจากอุปกรณ์ที่ทำด้วยไทเทเนียมซึ่งไม่จำเป็นต้องดูแลรักษา

หมายเหตุ: ภาพแสดงเครื่องผลิต nanoe™ X Generator Mark 2

กระจายทั่วทั้งพื้นที่

กระจายทั่วทั้งพื้นที่
nanoe™ X จะกระจายตัวจนทั่วทั้งห้องและมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องกรองในการยับยั้งสารมลพิษที่เกาะแน่นและที่อยู่ในอากาศ

อนุภาคที่ปลอดภัยและไม่ใช้สารเคมี

อนุภาคที่ปลอดภัยและไม่ใช้สารเคมี
ความปลอดภัยของ nanoe™ X ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการและสถาบันต่างๆ