การลดสารกำจัดศัตรูพืช

nanoe™ ที่แพร่กระจายไปทั่วตู้เย็นสามารถสลายสารกำจัดศัตรูพืชได้ การล้างในน้ำธรรมดาหลังเก็บด้วย nanoe™ X สามารถขจัดสารกำจัดศัตรูพืชได้มากกว่าการล้างด้วยน้ำเพียงอย่างเดียว

ประสิทธิภาพต่อสารกำจัดศัตรูพืช

อัตราการลดลงของสารกำจัดศัตรูพืชหลังการล้าง (3 วันถัดมา)*

ไดไนโคนาโซล

กราฟแสดงให้เห็นว่าอัตราการลดลงของไดไนโคนาโซลเพิ่มขึ้น 1.75 เท่าเมื่อใช้ nanoe™ X

อะซอกซีสโตรบิน

กราฟแสดงให้เห็นว่าอัตราการลดลงของอะซอกซีสโตรบินเพิ่มขึ้น 4.74 เท่าเมื่อใช้ nanoe™ X

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

อนุมูลไฮดรอกซิลของ nanoe™ X เข้าสลายอนุภาคของสารกำจัดศัตรูพืชเพื่อให้ชำระล้างสารตกค้างออกได้ง่าย

อะตอมของสารกำจัดศัตรูพืชมีพันธะที่แข็งแรงและป้องกันน้ำได้

อะตอมของสารกำจัดศัตรูพืชมีพันธะที่แข็งแรงและป้องกันน้ำได้

อนูมูลไฮดรอกซิลจะเข้าไปทำลายพันธะนี้ (การรวมตัวกับน้ำ)

อนูมูลไฮดรอกซิลจะเข้าไปทำลายพันธะนี้ (การรวมตัวกับน้ำ)

ทำให้ใช้น้ำล้างสารกำจัดศัตรูพืชออกได้อย่างง่ายดาย

ทำให้ใช้น้ำล้างสารกำจัดศัตรูพืชออกได้อย่างง่ายดาย

*องค์กรที่ทำการทดสอบ: TECHNO SCIENCE Corporation หมายเลขใบรับรอง 20020273-001. สารกำจัดศัตรูพืชที่ทำการทดสอบ: ไดไนโคนาโซลและอะซอกซีสโตรบิน วิธีการทดสอบ (จำนวน=2): รับสัมผัสเป็นเวลา 3 วันโดยใช้และไม่ใช้ nanoe™ X และหลังการล้างด้วยน้ำ สภาพการทดสอบ: ในห้องสี่เหลี่ยมขนาด 400 ล. ที่อุณหภูมิ 5°C และความชื้นสูงกว่า 70% โดยเปิดใช้งาน nanoe™ X ซ้ำหลายครั้งโดยเปิด 20 นาที และปิด 40 นาที กระบวนการทดสอบ: 1) ใส่สารกำจัดศัตรูพืชลงไปในจานขนาด φ2.8 ซม. 2) วางจานไว้ในห้องสี่เหลี่ยมขนาด 400 ล. 3) หลังจากนั้น 3 วัน ล้างจานด้วยน้ำ 4) วัดปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างอยู่บนจาน 5) ทำการวิเคราะห์ด้วย LC/MS ผลการทดสอบ: ไดไนโคนาโซลที่ตกค้างลดลง 77.7% เมื่อใช้ nanoe™ X ลดลง 44.4% เมื่อไม่ใช้ nanoe™ X อะซอกซีสโตรบินลดลง 59.3% เมื่อใช้ nanoe™ X และลดลง 12.5% เมื่อไม่ใช้ nanoe™ X หมายเหตุ: ประสิทธิภาพของ nanoe™ X สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผักหรือผลไม้