ประสิทธิภาพของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

ประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบรวมถึงการยับยั้งกิจกรรมของไวรัส แบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้บางชนิด การลดความเข้มข้นของกลิ่น และการสร้างความชุ่มชื้น ด้วยประสิทธิภาพที่ได้รับการยืนยันจากการทดลองโดยมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยหลายแห่ง อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบจึงเป็นที่สนใจเนื่องจากมีส่วนช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับอยู่อาศัยที่สะดวกสบายมากขึ้น

ไวรัส

nanoe™

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Novel coronavirus
 (SARS-CoV-2)

99.7%
inhibited

45 L

3

Osaka Prefecture University

Bird flu virus
(H5N1 and H9N2 subtypes)

99.9%
inhibited

45 L

4

Obihiro University of Agriculture
and Veterinary Medicine,
Research Center for Animal Hygiene and Food Safety

Swine-origin influenza virus
(A/Narita/2009 (H1N1) pdm)

99%
inhibited

45 L

6

Influenza virus
(H1N1 subtype)

99.9%
inhibited

45 L

4

Japan Food Research Laboratories

208040534-001

99.9%
inhibited

1,000 L

2

Kitasato Research Center
for Environmental Science

21_0084_1

Bacteriophage
Φχ174

99.9%
inhibited

10,000 L

24

Kitasato Research Center
for Environmental Science

21_0143_4

99.8%
inhibited

Approx.
25 m³

8

Japan Food Research Laboratories

13001265005-01

Coxackievirus
(B6)

99.1%
inhibited

45 L

2

Kitasato Research Center
for Environmental Science

22_0085

Poliovirus type 1
(Lsc-2ab)

99.7%
inhibited

45 L

2

22_0096

Encephalomyocarditis virus

99.9%
inhibited

45 L

6

Charles River Biopharmaceutical
Services GmbH

Virus clearance test

Porcineparvovirus

99.7%
inhibited

45 L

6

Xenotropic murine leukemia virus

99.999%
inhibited

45 L

6

Pseudororabies virus

99.9%
inhibited

45 L

6

Canine distemper virus

99.7%
inhibited

45 L

4

Rakuno Gakuen University,
School of Veterinary Medicine

Canine parvovirus

99.8%
inhibited

45 L

6

Canine herpesvirus

99.5%
inhibited

45 L

4

Canine adenovirus

99.4%
inhibited

45 L

4

Yamaguchi University,
Faculty of Agriculture

Feline coronavirus

99.3%
inhibited

45 L

2

Feline calicivirus
(related to norovirus)

99.9%
inhibited

25 L

2

Japan Food Research Laboratories

207031493-001

Airborne

Bacteriophage
Φχ174

99%
inhibited

1,000 L

1.5

Kitasato Research Center
for Environmental Science

20_0154_1

99.2%
inhibited

10,000 L

4

21_0147

99.74%
inhibited

Approx.
25 m³

6

24_0300_1

nanoe™ X

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Novel coronavirus
(SARS-CoV-2)

99.7%
inhibited

45 L

3

Osaka Prefecture University

99.9%
inhibited

45 L

2

Texcell

1140-01 A1

91.4%
inhibited

6.7 m³

8

1140-01 C3

Bird flu virus
(H5N1 and H9N2 subtypes)

99.9%
inhibited

45 L

4

Obihiro University of Agriculture
and Veterinary Medicine,
Research Center for Animal Hygiene and Food Safety

Swine-origin influenza virus
(A/Narita/2009 (H1N1) pdm)

99%
inhibited

45 L

6

Influenza virus
(H1N1 subtype)

99.9%
inhibited

1,000 L

2

Kitasato Research Center
for Environmental Science

21_0084_1

Bacteriophage
Φχ174

99.9%
inhibited

10,000 L

24

Kitasato Research Center
for Environmental Science

21_0143_4

99.8%
inhibited

Approx.
25 m³

8

Japan Food Research Laboratories

13001265005-01

Coxackievirus
(B6)

99.1%
inhibited

45 L

2

Kitasato Research Center
for Environmental Science

22_0085

Poliovirus type 1
(Lsc-2ab)

99.7%
inhibited

45 L

2

22_0096

Encephalomyocarditis virus

99.9%
inhibited

45 L

6

Charles River Biopharmaceutical
Services GmbH

Virus clearance test

Porcineparvovirus

99.7%
inhibited

45 L

6

Xenotropic murine leukemia virus

99.999%
inhibited

45 L

6

Pseudororabies virus

99.9%
inhibited

45 L

6

Canine distemper virus

99.7%
inhibited

45 L

4

Rakuno Gakuen University,
School of Veterinary Medicine

Canine parvovirus

99.8%
inhibited

45 L

6

Canine herpesvirus

99.5%
inhibited

45 L

4

Canine adenovirus

99.4%
inhibited

45 L

4

Yamaguchi University,
Faculty of Agriculture

Feline coronavirus

99.3%
inhibited

45 L

2

Feline calicivirus
(related to norovirus)

99.9%
inhibited

25 L

2

Japan Food Research Laboratories

207031493-001

Enterovirus 71
(EV71)
(hand-foot-and-mouth disease)

99.1%
inhibited

61 L

4

Wuhan Institute of Virology, CAS

MVCCC-2019/T4

99.9%
inhibited

61 L

6

Coxsackievirus A16
(CA16)
(hand-foot-and-mouth disease)

99.3%
inhibited

61 L

2

Wuhan Institute of Virology, CAS

MVCCC-2019/T4

99.9%
inhibited

61 L

4

Human coronavirus
(HCoV-229E)

99.2%
inhibited

68 L

4

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2003WT8888-00465

Airborne

Bacteriophage
Φχ174

99%
inhibited

1,000 L

1.5

Kitasato Research Center
for Environmental Science

20_0154_1

99.2%
inhibited

10,000 L

4

21_0147

99.2%
inhibited

Approx.
25 m³

6

24_0300_1

nanoe™ X  (nanoe X Generator Mark 2 )

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Enterovirus (EV71)

99.9%
inhibited

30 m³

4

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2002WT8888-00439

Enterovirus (EV71)

99.9%
inhibited

30 m³

6

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2002WT8888-00439

Enterovirus (EV71)

97.6%
inhibited

30 m³

4

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J1911WT8888-04860-01

Enterovirus (EV71)

99.9%
inhibited

30 m³

6

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2003WT8888-00453

Coxsackie virus (CA16)

99.9%
inhibited

30 m³

4

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2002WT8888-00439

Coxsackie virus (CA16)

99.9%
inhibited

30 m³

6

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2002WT8888-00439

Coxsackie virus (CA16)

95.4%
inhibited

30 m³

4

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J1911WT8888-004860-02

Coxsackie virus (CA16)

99.9%
inhibited

30 m³

6

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2003WT8888-00453

Coronavirus (HCoV-229E)

99.9%
inhibited

30 m³

4

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2002WT8888-00544-01

Coronavirus (HCoV-229E)

99.9%
inhibited

30 m³

4

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2003WT8888-00889

Herpes simplex virus

99.9%
inhibited

30 m³

4

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2003WT8888-00889

Airborne

Enterovirus (EV71)

95.4%
inhibited

30 m³

1.5

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2002WT8888-00439

Enterovirus (EV71)

96.9%
inhibited

30 m³

1.5

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2003WT8888-00889

Influenza virus (H1N1)

95.4%
inhibited

30 m³

1.5

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2002WT8888-00439

Influenza virus (H1N1)

98.3%
inhibited

30 m³

1.5

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2003WT8888-00889

แบคทีเรีย

nanoe™

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Enterohemorrhagic Escherichia coli
(O157)

99.99%
inhibited

45 L

1

Japan Food Research Laboratories

208120880-001

99.9%
inhibited

45 L

2

Eurofins

2010/456-3

Enterohemorrhagic
Escherichia coli
(O157)
Note: Refrigerator

99.99%
inhibited

45 L

2

2010/456-4

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
(MRSA)

99.99%
inhibited

45 L

1

Japan Food Research Laboratories

208120880-002

99.99%
inhibited

45 L

1

Eurofins

2010/456-1

99.9%
inhibited

45 L

2

Osaka Prefecture University

Escherichia coli

99.9%
inhibited

45 L

1

Panasonic Product Analysis Center

E02-080303IN-01

Staphylococcus aureus

99.99%
inhibited

1,000 L

0.34

Kitasato Research Center
for Environmental Science

20_0154_2

99.2%
inhibited

10,000 L

24

Panasonic Product Analysis Center

E02-090701IN-01

99%
inhibited

10,000 L

24

Japan Food Research Laboratories

209071031-001

99.1%
inhibited

Approx.
23 m³

8

13044083003-01

99%
inhibited

Approx.
23 m³

8

SGS

SHES160600431171

Multiple-drug-resistant Pseudomonas aeruginosa
 (MDRP)

99%
inhibited

45 L

2

Toho University Faculty of Medicine,
Department of Infection Control
and Prevention

Multi-drug resistant Acinetobacter baumannii
(MDRAB)

99%
inhibited

45 L

2

Bacillus

99.7%
inhibited

45 L

0.5

Japan Food Research Laboratories

11000924001-01

Micrococcus

99.9%
inhibited

45 L

2

11000924001-02

Serratia

99.9%
inhibited

45 L

2

11000924001-03

Kocuria

99.9%
inhibited

45 L

1

11000922001-01

methicillin-resistant staphylococcus pseudintermedius
(MRSP)

99.5%
inhibited

45 L

2

Nippon Medical School,
Nippon Veterinary and Life Science University

Bordetella bronchiseptica

99.9%
inhibited

45 L

2

Pasteurella multocida

99.9%
inhibited

45 L

1

Listeria monocytogenes

99.9%
inhibited

45 L

2

Osaka Prefecture University

Bacillus subtilis

99.9%
inhibited

45 L

4

Mycobacterium smegmatis

99.9%
inhibited

45 L

4

Nocardia asteroids

99.9%
inhibited

45 L

4

Neisseria gonorrhoeae

99.9%
inhibited

45 L

1

Salmonella enterica subsp. enterica

99.9%
inhibited

45 L

2

Haemophilus influenza

99.9%
inhibited

45 L

1

Campylobacter jejuni

99.9%
inhibited

45 L

4

Airborne

Staphylococcus aureus

99.9%
inhibited

1,000 L

0.34

Kitasato Research Center
for Environmental Science

20_0154_1

99%
inhibited

10,000 L

4

21_0142

99.9%
inhibited

10,000 L

3

21_0044

99.7%
inhibited

Approx.
25 m³

4

24_0301_1

nanoe™ X

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Enterohemorrhagic Escherichia coli
(O157)

99.99%
inhibited

45 L

1

Japan Food Research Laboratories

208120880-001

99.9%
inhibited

45 L

2

Eurofins

2010/456-3

Enterohemorrhagic
Escherichia coli
(O157)
Note: Refrigerator

99.99%
inhibited

45 L

2

2010/456-4

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
(MRSA)

99.99%
inhibited

45 L

1

Japan Food Research Laboratories

208120880-002

99.99%
inhibited

45 L

1

Eurofins

2010/456-1

99.9%
inhibited

45 L

2

Osaka Prefecture University

Escherichia coli

99.9%
inhibited

45 L

1

Panasonic Product Analysis Center

E02-080303IN-01

Staphylococcus aureus

99.99%
inhibited

1,000 L

0.34

Kitasato Research Center
for Environmental Science

20_0154_2

99.2%
inhibited

10,000 L

24

Panasonic Product Analysis Center

E02-090701IN-01

99%
inhibited

10,000 L

24

Japan Food Research Laboratories

209071031-001

99.1%
inhibited

Approx.
23 m³

8

13044083003-01

99%
inhibited

Approx.
23 m³

8

SGS

SHES160600431171

99.91%
inhibited

24 m³

8

Panasonic Product Analysis Center

1V332-170703-F04

Multiple-drug-resistant Pseudomonas aeruginosa
 (MDRP)

99%
inhibited

45 L

2

Toho University Faculty of Medicine,
Department of Infection Control
and Prevention

Multi-drug resistant Acinetobacter baumannii
(MDRAB)

99%
inhibited

45 L

2

Bacillus

99.7%
inhibited

45 L

0.5

Japan Food Research Laboratories

11000924001-01

Micrococcus

99.9%
inhibited

45 L

2

11000924001-02

Serratia

99.9%
inhibited

45 L

2

11000924001-03

Kocuria

99.9%
inhibited

45 L

1

11000922001-01

methicillin-resistant staphylococcus pseudintermedius
(MRSP)

99.5%
inhibited

45 L

2

Nippon Medical School,
Nippon Veterinary and Life Science University

Bordetella bronchiseptica

99.9%
inhibited

45 L

2

Pasteurella multocida

99.9%
inhibited

45 L

1

Listeria monocytogenes

99.9%
inhibited

45 L

2

Osaka Prefecture University

Bacillus subtilis

99.9%
inhibited

45 L

4

Mycobacterium smegmatis

99.9%
inhibited

45 L

4

Nocardia asteroids

99.9%
inhibited

45 L

4

Neisseria gonorrhoeae

99.9%
inhibited

45 L

1

Salmonella enterica subsp. enterica

99.9%
inhibited

45 L

2

Haemophilus influenza

99.9%
inhibited

45 L

1

Campylobacter jejuni

99.9%
inhibited

45 L

4

Airborne

Staphylococcus aureus

99.9%
inhibited

1,000 L

0.34

Kitasato Research Center
for Environmental Science

20_0154_1

99%
inhibited

10,000 L

4

21_0142

99.9%
inhibited

10,000 L

3

21_0044

99.7%
inhibited

Approx.
25 m³

4

24_0301_1

เชื้อรา

nanoe™

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Trichophyton

99.7%
inhibited

40 L

24

Panasonic Product Analysis Center

E02-061002IN-01

99.9%
inhibited

45 L

8

Osaka Prefecture University

Cladosporium

99.9%
inhibited

45 L

4

Panasonic Product Analysis Center

E02-110801IN-01

99.9%
inhibited

45 L

8

Osaka Prefecture University

inhibited

Approx.
23 m³

8

Japan Food Research Laboratories

17145307001-0201

Aspergillus

99.5%
inhibited

45 L

8

Japan Food Research Laboratories

11038081001-02

inhibited

Approx.
23 m³

8

17145307001-0101

Penicillium

99.9%
inhibited

45 L

4

11028760001-01

inhibited

Approx.
23 m³

8

17145307001-0601

Fusarium

99.9%
inhibited

45 L

4

11018692001-02

inhibited

Approx.
23 m³

8

17145307001-0401

Eurotium

99.9%
inhibited

45 L

8

Kitasato Research Center
for Environmental Science

22_0455

inhibited

Approx.
23 m³

8

Japan Food Research Laboratories

17145307001-0301

Mucor

99.9%
inhibited

45 L

8

Japan Food Research Laboratories

11038080001-01

inhibited

Approx.
23 m³

8

17145307001-0501

Stachybotrys

99.9%
inhibited

45 L

8

Kitasato Research Center
for Environmental Science

22_0465_2

inhibited

Approx.
23 m³

8

Japan Food Research Laboratories

17145307001-0701

Alternaria

99.2%
inhibited

45 L

16

Japan Food Research Laboratories

11038082001-01

inhibited

Approx.
23 m³

8

13044083002-01

inhibited

Approx.
23 m³

8

SGS

SHES131100435002

Bjerkandera adustra

99.0%
inhibited

Approx.
23 m³

8

Kanazawa University

Candida albicans

99.4%
inhibited

45 L

2

Chiba University,
Medical Mycology Research Center

Cryptococcus neoformans

99.8%
inhibited

45 L

2

Malassezia furfur

99.9%
inhibited

45 L

4

Osaka Prefecture University

99.7%
inhibited

45 L

4

Chiba University,
Medical Mycology Research Center

Sporothrix schenckii

99.9%
inhibited

45 L

4

Osaka Prefecture University

Exophiala jeanselmei

99.9%
inhibited

45 L

8

Absidia corymbifera

99.9%
inhibited

45 L

8

Rhodotorula rubra

99.9%
inhibited

45 L

4

Neurospora sitophila

99.9%
inhibited

45 L

8

Schizophyllum commune

99.9%
inhibited

45 L

4

Airborne

Cladsporium

99%
inhibited

Approx.
23 m³

1

Japan Food Research Laboratories

205061541-001

nanoe™ X

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Trichophyton

99.7%
inhibited

40 L

24

Panasonic Product Analysis Center

E02-061002IN-01

99.9%
inhibited

45 L

8

Osaka Prefecture University

Cladosporium

99.9%
inhibited

45 L

4

Panasonic Product Analysis Center

E02-110801IN-01

99.9%
inhibited

45 L

8

Osaka Prefecture University

inhibited

Approx.
23 m³

8

Japan Food Research Laboratories

17145307001-0201

Aspergillus

99.5%
inhibited

45 L

8

Japan Food Research Laboratories

11038081001-02

inhibited

Approx.
23 m³

8

17145307001-0101

inhibited

Approx.
23 m³

24

4AA33-160615-F02

Penicillium

99.9%
inhibited

45 L

4

11028760001-01

inhibited

Approx.
23 m³

8

17145307001-0601

Fusarium

99.9%
inhibited

45 L

4

11018692001-02

inhibited

Approx.
23 m³

8

17145307001-0401

Eurotium

99.9%
inhibited

45 L

8

Kitasato Research Center
for Environmental Science

22_0455

inhibited

Approx.
23 m³

8

Japan Food Research Laboratories

17145307001-0301

Mucor

99.9%
inhibited

45 L

8

Japan Food Research Laboratories

11038080001-01

inhibited

Approx.
23 m³

8

17145307001-0501

Stachybotrys

99.9%
inhibited

45 L

8

Kitasato Research Center
for Environmental Science

22_0465_2

inhibited

Approx.
23 m³

8

Japan Food Research Laboratories

17145307001-0701

Alternaria

99.2%
inhibited

45 L

16

Japan Food Research Laboratories

11038082001-01

inhibited

Approx.
23 m³

8

13044083002-01

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-160615-F02

inhibited

24 m³

4

1V332-170703F06

inhibited

Approx.
23 m³

8

SGS

SHES131100435002

Bjerkandera adustra

99.0%
inhibited

Approx.
23 m³

8

Kanazawa University

Candida albicans

99.4%
inhibited

45 L

2

Chiba University,
Medical Mycology Research Center

Cryptococcus neoformans

99.8%
inhibited

45 L

2

Malassezia furfur

99.9%
inhibited

45 L

4

Osaka Prefecture University

99.7%
inhibited

45 L

4

Chiba University,
Medical Mycology Research Center

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-160615-F02

Sporothrix schenckii

99.9%
inhibited

45 L

4

Osaka Prefecture University

Exophiala jeanselmei

99.9%
inhibited

45 L

8

Absidia corymbifera

99.9%
inhibited

45 L

8

Rhodotorula rubra

99.9%
inhibited

45 L

4

Neurospora sitophila

99.9%
inhibited

45 L

8

Schizophyllum commune

99.9%
inhibited

45 L

4

Candida

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-160615-F02

Chaetomium globosum

inhibited

Approx.
24 m³

8

Japan Food Research Laboratories

18053279001-0101

Rhizopus oryzae

inhibited

Approx.
24 m³

8

18053279001-0201

Moraxella osloensis

99.4%
inhibited

Approx.
24 m³

8

18084378001-0101

Rhodotorula mucilaginosa

inhibited

Approx.
24 m³

8

18069887001-0201

Airborne

Cladsporium

99%
inhibited

Approx.
23 m³

1

Japan Food Research Laboratories

205061541-001

nanoe™

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Carcinogen

Benz [a] anthracene [BaA]

78%
decomposed

36 L

8

Panasonic Product Analysis Center

Y13NF141

80%
decomposed

36 L

8

SGS

SHES160600431171

Benzo [b] fluoranthene [BbF]

79%
decomposed

36 L

8

Panasonic Product Analysis Center

Y13NF142

70%
decomposed

36 L

8

SGS

SHES160600431171

Benzo [a] pyrene [BaP]

97%
decomposed

36 L

8

Panasonic Product Analysis Center

Y13NF143

99%
decomposed

36 L

8

SGS

SHES160600431171

Indeno [1,2,3-cd] pyrene [IcP]

97%
decomposed

36 L

8

Panasonic Product Analysis Center

Y13NF144

80%
decomposed

36 L

8

SGS

SHES160600431171

Dibenzo [a,h] anthracene [DHa]

81%
decomposed

36 L

8

Panasonic Product Analysis Center

Y13NF145

72%
decomposed

36 L

8

SGS

SHES160600431171

Exhaust gas, acid rain

Aromatic carboxylic acid
(benzoic acid)

99%
decomposed

Approx.
23 m³

16

Panasonic Product Analysis Center

Y13NF135

99%
decomposed

Approx.
23 m³

16

SGS

SHES160600431171

Paraffin
(hexadecane)

99%
decomposed

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

Y13NF136

99%
decomposed

Approx.
23 m³

24

SGS

SHES160600431171

nanoe™ X

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Carcinogen

Benz [a] anthracene [BaA]

78%
decomposed

36 L

8

Panasonic Product Analysis Center

Y13NF141

80%
decomposed

36 L

8

SGS

SHES160600431171

Benzo [b] fluoranthene [BbF]

79%
decomposed

36 L

8

Panasonic Product Analysis Center

Y13NF142

70%
decomposed

36 L

8

SGS

SHES160600431171

Benzo [a] pyrene [BaP]

97%
decomposed

36 L

8

Panasonic Product Analysis Center

Y13NF143

99%
decomposed

36 L

8

SGS

SHES160600431171

Indeno [1,2,3-cd] pyrene [IcP]

97%
decomposed

36 L

8

Panasonic Product Analysis Center

Y13NF144

80%
decomposed

36 L

8

SGS

SHES160600431171

Dibenzo [a,h] anthracene [DHa]

81%
decomposed

36 L

8

Panasonic Product Analysis Center

Y13NF145

72%
decomposed

36 L

8

SGS

SHES160600431171

Exhaust gas, acid rain

Aromatic carboxylic acid
(benzoic acid)

99%
decomposed

Approx.
23 m³

16

Panasonic Product Analysis Center

Y13NF135

99%
decomposed

Approx.
23 m³

16

SGS

SHES160600431171

99%
decomposed

Approx.
23 m³

8

Panasonic Product Analysis Center

Y17NF096

Paraffin
(hexadecane)

99%
decomposed

Approx.
23 m³

24

SGS

SHES160600431171

99%
decomposed

Approx.
23 m³

16

Panasonic Product Analysis Center

Y17NF089

92%
decomposed

267 m²

8

Environmental Technology Research Center

ETRC257

สารก่อภูมิแพ้

nanoe™

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Mite

98%
inhibited

45 L

2

Panasonic Product Analysis Center

E02-080204IN-02

60%
inhibited

Approx.
23 m³

24

BAA33-130304-F04

Aspergillus

93.9%
inhibited

45 L

2

Institute of Tokyo
Environmental Allergy

11MAR076_1

Dog

99.8%
inhibited

45 L

1

11M-RPTAPR047_1

Cat

98.6%
inhibited

45 L

2

11M-RPTAPR051_1

Cedar

99%
inhibited

45 L

2

Panasonic Product Analysis Center

E02-080303IN-03

88%
inhibited

Approx.
23 m³

8

BAA33-130402-F01

87%
inhibited

Approx.
23 m³

8

SGS

SHES160600431171

Cypress

Inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

1V332-171010-F04

Inhibited

45 L

1

Shinshu University,
Faculty of Textile Science and Technology

Orchardgrass

Inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

1V332-171010-F02

Inhibited

45 L

1

Shinshu University,
Faculty of Textile Science and Technology

Ragweed

Inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

1V332-171010-F01

Inhibited

45 L

1

Shinshu University,
Faculty of Textile Science and Technology

nanoe™ X

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Mite

98%
inhibited

45 L

2

Panasonic Product Analysis Center

E02-080204IN-02

60%
inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

BAA33-130304-F04

Aspergillus

93.9%
inhibited

45 L

2

Institute of Tokyo
Environmental Allergy

11MAR076_1

Inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-160615-F02

Dermatophagoides pteronyssinus

Inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-160615-F01

Alternaria

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-160615-F02

Candida

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-160615-F02

Malassezia furfur

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-160615-F02

Dog

99.8%
inhibited

45 L

1

Institute of Tokyo
Environmental Allergy

11M-RPTAPR047_1

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-160620-F01

Cat

98.6%
inhibited

45 L

2

Institute of Tokyo
Environmental Allergy

11M-RPTAPR051_1

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-160620-F01

Rabbit

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

1V332-180614-Y03

Guinea pig

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

1V332-180806-Y04

Hamster

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

1V332-180806-Y02

Mouse

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

1V332-180806-Y03

Canary

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

1V332-190202-Y03

Parakeet

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

1V332-180806-Y01

Cockroach

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-160615-F03

Psocid

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

Psocoptera

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

1V332-190130-Y01

Cedar

99%
inhibited

45 L

2

Panasonic Product Analysis Center

E02-080303IN-03

99%
inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-151001-F01

97%
inhibited

Approx.
23 m³

8

98.9%
inhibited

24 m³

8

1V332-170703-F08

Cedar
Note: Electrophoresis

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-151015-F01

Cypress

inhibited

45 L

1

Shinshu University,
Faculty of Textile Science and Technology

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-151028-F01

Orchardgrass

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-151028-F01

inhibited

45 L

1

Shinshu University,
Faculty of Textile Science and Technology

Ragweed

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-151028-F01

inhibited

45 L

1

Shinshu University,
Faculty of Textile Science and Technology

White birch

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-160601-F01

Mugwort

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

Alder

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

Pampas grass

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-160601-F02

Olive

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

Juniper

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

Casuarina

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

Timothy grass

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-160701-F01

Humulus japonicus

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

1V332-180301-F01

nanoe™ X  (nanoe X Generator Mark 2 )

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Cedar

99%
inhibited

23 m³

12

Panasonic Product Analysis Center

L19YA009

nanoe™

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Cigarette smoke odour

Deodorised within 30 minutes

250 L

0.5

Panasonic Product Analysis Center

E02-090313MH-01

Odour intensity reduced  1.2 levels

Approx.
23 m³

2

BAA33-130125-D01

Deodorised

Approx.
23 m³

2

SGS

SHES160600431171

Methylmercaptan
(Body odour of a senior citizen, refuse odour)

Deodorised
within 15
minutes

250 L

0.25

Panasonic Product Analysis Center

E02-080219MH-01

Odour intensity reduced 1.2 levels

Approx.
24 m³

1

1V332-180316-K21

Trimethylamine

Odour intensity reduced 1.0 levels

Approx.
24 m³

0.5

Panasonic Product Analysis Center

1V332-180316-K22

nanoe™ X

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Cigarette smoke odour

Odour intensity reduced 2.4 levels

Approx.
23 m³

0.2

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-160615-N04

Odour intensity reduced 1.8 levels

Approx.
23 m³

0.2

SGS

SHES160600431171

Deodorised within 30 minutes

250 L

0.5

Panasonic Product Analysis Center

E02-090313MH-01

Deodorised

Approx.
23 m³

2

SGS

SHES160600431171

Odour intensity reduced 0.7 levels

139.2 m³

2

Gunma Analysis Center

No.27055

Odour intensity reduced 1.0 levels

67.7 m³

2

Panasonic Product Analysis Center

AA33-170203-A01

Odour intersity reduced 3.2 levels

10 m2

2

Panasonic Product Analysis Center

BAA33-14078-C01

Odour intersity reduced 0.4 levels

139 m2

2

Kaken Test Center

KT-19-015089-2

BBQ odour

Odour intensity reduced 1.2 levels

Approx.
23 m³

2

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-151221-N01

Odour intensity reduced 1.2 levels

Approx.
23 m³

2

SGS

SHES160600431171

Odour intensity reduced 0.9 levels

67.7 m³

2

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-170203-A03

Pet odour

Odour intensity reduced 1.5 levels

Approx.
23 m³

1

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-160315-A34

Odour intensity reduced 1.5 levels

Approx.
23 m³

1

SGS

SHES160600431171

Odour intensity reduced 0.8 levels

67.7 m³

2

Panasonic Product Analysis Center

AA33-170203-A02

Perspiration odour

Odour intensity reduced 1.1 levels

Approx.
23 m³

1

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-160315-A35、
Y16HM016

Damp odour

Odour intensity reduced 1.7 levels

Approx.
23 m³

0.5

Panasonic Product Analysis Center

Y16RA002

Odour intensity reduced 2.1 levels

Approx.
23 m³

0.5

SGS

SHES160600431171

Durian odour

Odour intensity reduced 1.0 levels

Approx.
23 m³

0.5

Panasonic Product Analysis Center

1V332-180402-K01

Acetic acid
(Body odour of a young person)

Odour intensity reduced 1.6 levels

Approx.
23 m³

0.5

Y18HM058

Hexanol
(Body odour of a young person)

Odour intensity reduced 1.5 levels

Approx.
23 m³

0.5

Y18HM054-2

Odour intensity reduced 1.3 levels

Approx.
23 m³

1

Y18HM054-1

Hexanoic acid
(Body odour of a young person, perspiration odour)

Odour intensity reduced 1.4 levels

Approx.
23 m³

1

SGS

SHES160600431171

Nonanoic acid
(Body odour of a person around 30 years of age, perspiration odour)

Odour intensity reduced 1.1 levels

Approx.
23 m³

1

Diacetyl
(Body odour of a middle-aged person)

Odour intensity reduced 1.1 levels

Approx.
23 m³

2

Panasonic Product Analysis Center

Y18HM047-2

Nonenal
(Body odour of an aging person)

Odour intensity reduced 1.1 levels

Approx.
23 m³

1

Y18HM047-1

Methylmercaptan
(Body odour of a senior citizen, refuse odour)

Odour intensity reduced 1.2 levels

Approx.
24 m³

0.25

1V332-18220-K11

Deodorised
within 15
minutes

250 L

0.25

E02-080219MH-01

Trimethylamine
(Refuse odour)

Odour intensity reduced 1.4 levels

Approx.
24 m³

0.5

1V332-180220-K12

Airborne

Cigarette smoke odour

Odour intensity reduced 0.8 levels

136.5 m³

2

AA33-170117-A01

Pet odour

Odour intensity reduced 0.4-0.7 levels

136.5 m³

2

AA33-170119-A01

nanoe™ X  (nanoe X Generator Mark 2 )

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Nonenal
(Body odour of an aging person)

Odour intensity
reduced by 1.7 levels

23 m³

1

Panasonic Product Analysis Center

Y18HM059

สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง/ คุณค่าทางโภชนาการ

nanoe™

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Methamidophos

92.3%
reduction

45 L

4

Takara Bio, Inc.

80920、
80921

Dichlorvos

77.1%
reduction

45 L

4

80925、
80926

Chlorpyrifos

98.0%
reduction

45 L

4

Panasonic Product Analysis Center

08BY397

Diazinon

89.1%
reduction

45 L

4

nanoe™ X

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Methamidophos

92.3%
reduction

45 L

4

Takara Bio, Inc.

80920、
80921

Dichlorvos

77.1%
reduction

45 L

4

80925、
80926

Chlorpyrifos

98.0%
reduction

45 L

4

Panasonic Product Analysis Center

08BY397

Diazinon

89.1%
reduction

45 L

4

Vitamin C
(mango)

16%
increase

45 L

6 days

Panasonic Product Analysis Center

Y19MY154-1

Malic acid
(mango)

77%
increase

45 L

6 days

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [480] (อนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน)

Target

Results*¹

Test space

Exposure time

Testing organisation

Report No.

PDF

Hair

Effect
confirmed

Approx.
46 m³

8 hr × 15 days

Panasonic Product Analysis Center

D01-091005-01TM

Effect
confirmed

Approx.
46 m³

8 hr × 15 days

SGS

SHES160600431171

Skin

Effect
confirmed

Home use

28 days

FCG Research Institute, Inc.

No.19104

Moisturisation

Approx.
46 m³

1 hr

Panasonic Product Analysis Center

D01-071219F-01

Hydrophilic

5 mm

5 min

07BY057

Hydrophilic

3 cm

5 min

SGS

SHES160600431171

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [4800] (อนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน)

Target

Results*¹

Test space

Exposure time

Testing organisation

Report No.

PDF

Hair

Effect
confirmed

Approx.
46 m³

8 hr × 4 weeks

Panasonic Product Analysis Center

USD-KS-15S-009-TM

Effect
confirmed

Approx.
46 m³

8 hr × 15 days

D01-091005-01TM

Skin

Moisturisation

Approx.
46 m³

1 hr

USG-KT-14K-012-TM

Hydrophilic

5 mm

5 min

07BY057

Effect
confirmed

Home use

28 days

FCG Research Institute, Inc.

No.19104