เราทุกคนหายใจเอาอากาศเข้าไป 18 กิโลกรัมในแต่ละวัน

กลไกการผลิต nanoe™ X
 

ความปลอดภัยของ nanoe™ X
 

บ้านที่สะอาดยิ่งขึ้นเพื่อคนในครอบครัว
 

สภาพแวดล้อมที่ทำให้แขกรู้สึกสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ให้ธุรกิจของคุณเติบโตด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น

ประสิทธิภาพในการยับยั้งละอองเกสรดอกไม้ของnanoe™ X

ประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสของ nanoe™ X

ประสิทธิภาพในการยับยั้ง PM 2.5 ของ nanoe™ X

ประสิทธิภาพในการยับยั้งสารก่อภูมิแพ้ของ nanoe™ X

ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราของ nanoe™ X

ประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นของ nanoe™ X

ประสิทธิภาพในการสร้างความชุ่มชื้นของ nanoe™ X

ประสิทธิภาพของ nanoe™ X

เทคโนโลยี nanoe™คืออะไร

nanoe™มีขนาดเล็กเท่าใด
 

ประโยชน์ของเทคโนโลยี nanoe™: กำจัดกลิ่น

ประโยชน์ของเทคโนโลยี nanoe™: ให้ความชุ่มชื้น

01 nanoe™ คืออะไร

02 nanoe™ และ nanoe™ X

03 เทคโนโลยี nanoe™ยับยั้งแบคทีเรีย

04 เทคโนโลยี nanoe™ กำจัดกลิ่น

05 เทคโนโลยี nanoe™ ให้ความชุ่มชื้น

06 nanoe™ มีขนาดเล็กเพียงใด

07 nanoe™ เต็มไปด้วยความชุ่มชื้น

การทำงานของเทคโนโลยีญี่ปุ่น | เทคโนโลยี nanoe™ : แบคทีเรีย - Panasonic

การทำงานของเทคโนโลยีญี่ปุ่น | เทคโนโลยี nanoe™ : กลิ่นไม่พึงประสงค์ - Panasonic

การทำงานของเทคโนโลยีญี่ปุ่น | เทคโนโลยี nanoe™ : สารก่อภูมิแพ้ - Panasonic

การทำงานของเทคโนโลยีญี่ปุ่น | เทคโนโลยี nanoe™ : เชื้อรา - Panasonic

การทำงานของเทคโนโลยีญี่ปุ่น | เทคโนโลยี nanoe™ : ละอองเกสรดอกไม้ - Panasonic

การทำงานของเทคโนโลยีญี่ปุ่น | เทคโนโลยี nanoe™ : สารอันตราย - Panasonic

กลไกการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [Panasonic]

AERO Series - เทคโนโลยี nanoe™ สำหรับครัวเรือน

SKY Series - เทคโนโลยี nanoe™ สำหรับครัวเรือน

#AIRDIBLES​ | เครื่องปรับอากาศ Panasonic [ระบบเต็ม]

nanoe™ สามารถเอาชนะแบคทีเรียและไวรัส

nanoe™ สามารถเอาชนะกลิ่นไม่พึงประสงค์

nanoe™ ช่วยให้ผิวและเส้นผมชุ่มชื้น

nanoe™ สามารถเอาชนะสารก่อภูมิแพ้

nanoe™ สามารถเอาชนะเชื้อรา

nanoe™ สามารถเอาชนะละอองเกสรดอกไม้

nanoe™ สามารถเอาชนะสารอันตราย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง