การปกป้องด้วย nanoe™ X ตลอด 24 ชั่วโมง
เสริมสภาพแวดล้อมของคุณให้ดีขึ้นและช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต

nanoe™ X สามารถยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส ละอองเกสรดอกไม้ 
สารก่อภูมิแพ้ และเชื้อราบางชนิด 
รวมทั้งกำจัดสารอันตรายใน PM 2.5 ให้ประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นและปรับปรุงคุณภาพอากาศของคุณ

โซลูชันการปกป้องอากาศที่สร้างขึ้นตามความต้องการของคุณ

เครื่องจำลองความเข้มข้นของ nanoe™ X

ดูว่า nanoe™ X ทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารได้อย่างไร

ภาพจำลองวิธีการฉีดพ่น nanoe™ X

กรณีศึกษา

ดูการทำงานของผลิตภัณฑ์ของเรา

ภาพสถานที่ต่างๆ ที่มีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Panasonic

โซลูชันเกี่ยวกับอากาศ

เรื่องราว

ภาพต้นไม้เขียวขจีโผล่ออกมาระหว่างอาคาร