หากคุณสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ nanoe™ X โปรดติดต่อเรา ติดต่อเรา

หากคุณสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ nanoe™ X โปรดติดต่อเรา

สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสมาธิและการเรียน

ช่วยให้พ่อแม่วางใจด้วยการฟอกอากาศจาก nanoe™ X ที่สามารถกำจัดแบคทีเรีย ไวรัส กลิ่นไม่พึงประสงค์ และเชื้อราได้ ช่วยคุณสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและปลอดภัยสำหรับทั้งครูและนักเรียน

เพราะเหตุใดเจ้าของจึงแนะนำให้ใช้ nanoe™ X

กรณีศึกษา

เพราะเหตุใดคุณภาพอากาศภายในอาคารจึงมีความสำคัญ

ความใส่ใจต่อคุณภาพอากาศกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเราใช้เวลามากมายภายในอาคาร การหายใจเอาอากาศที่มีคุณภาพดี สดชื่น และดีต่อสุขภาพเข้าไปจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ภาพห้องเรียนที่มีนักเรียนกำลังเรียนอยู่

การปกป้องที่ดียิ่งขึ้นด้วย nanoe™ X ตลอด 24 ชั่วโมง
ให้ทุกคนสะดวกสบายเมื่ออยู่ในอาคาร

nanoe™ X ปกป้องคุณจากปัญหาที่มักพบภายในอาคาร

ปัญหา: ความกังวลที่เพิ่มมากขึ้น

พ่อแม่และลูกๆ เป็นกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับสุขอนามัย

เด็กๆ ใช้เวลาหลายชั่วโมงที่โรงเรียน ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงจากแบคทีเรียและไวรัส

ภาพครูกำลังสอนนักเรียนและชี้ไปที่แล็ปท็อปของนักเรียน

วิธีการแก้ไข: วิธีการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ

nanoe™ X ยับยั้งไวรัสในอากาศและไวรัสที่เกาะแน่นบางชนิด

nanoe™ X ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัสในอากาศเท่านั้น แต่ยังช่วยยับยั้งไวรัสบนจุดสัมผัสที่สำคัญ เช่น ราวบันได โต๊ะ และเก้าอี้

ภาพ nanoe™ X กำจัดไวรัสบนลูกบิดประตูหรือโต๊ะในห้องเรียน

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

ภาพแรกแสดงกลไกประสิทธิภาพของ nanoe™ X

nanoe™ X เข้าจับกับไวรัส

ภาพที่สองแสดงกลไกประสิทธิภาพของ nanoe™ X

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของไวรัส

ภาพที่สามแสดงกลไกประสิทธิภาพของ nanoe™ X

กิจกรรมของไวรัสถูกยับยั้ง1–6

สภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในทุกด้านด้วย nanoe™ X

ภาพ nanoe™ X กำลังยับยั้งละอองเกสรดอกไม้

ยับยั้งละอองเกสรดอกไม้ได้ตลอดทั้งปี

การเรียนจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากหากมีการระบาดของโรคไข้ละอองฟาง และบางคนอาจมีอาการที่ค่อนข้างรุนแรง nanoe™ X สามารถยับยั้ง 7 ละอองเกสรดอกไม้ที่พบทั่วโลกได้ 13 ชนิด นักเรียนจึงสามารถตั้งใจเรียนได้อย่างเต็มที่

ภาพห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับกิจกรรมในคลับ

กำจัดกลิ่นในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า

nanoe™ X กำจัดกลิ่นที่เกิดขึ้นหลังการออกกำลังกายและทำให้สภาพแวดล้อมในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับทุกคนที่มาใช้งาน

ค้นพบผลิตภัณฑ์ nanoe™ X จาก Panasonic

เทคโนโลยี nanoe™ X ถูกนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของ Panasonic เพื่อดูแลให้คุณปลอดภัยและสะดวกสบายขณะอยู่ในอาคาร
ไม่ว่าโรงเรียนของคุณจะมีความต้องการอย่างไร เราก็มีโซลูชันด้านอากาศที่เหมาะสำหรับคุณ

เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

ภาพเครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังเพดาน

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังเพดาน

เครื่องปรับอากาศ Ducted แบบปรับได้

ภาพเครื่องปรับอากาศ Ducted แบบปรับได้

เพดาน

ภาพเพดาน

เครื่องฟอกอากาศ

ภาพผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ

air-e

ภาพผลิตภัณฑ์ air-e

เครื่องผลิต nanoe™ X แบบพกพา

ภาพเครื่องผลิต nanoe™ X แบบพกพา

เครื่องจำลองความเข้มข้นของ nanoe™ X

ดูว่า nanoe™ X ทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารได้อย่างไร

ภาพจำลองวิธีการฉีดพ่น nanoe™ X

1แบคทีเรียในอากาศ (Staphylococcus aureus) องค์กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนแบคทีเรียหลังการสัมผัสโดยตรงในห้องปิดขนาดประมาณ 25 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: แบคทีเรียในอากาศ ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.7% ภายใน 4 ชั่วโมง (24_0301_1)
2แบคทีเรียเกาะแน่น (O157) องค์กรที่ทำการทดสอบ: ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories) วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนแบคทีเรียที่เกาะแน่นบนผ้าในห้องปิดขนาดประมาณ 45 ล. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: แบคทีเรียเกาะแน่น ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.99% ภายใน 1 ชั่วโมง (208120880_001)
3แบคทีเรียเกาะแน่น (MRSA) องค์กรที่ทำการทดสอบ: ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories) วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนแบคทีเรียที่เกาะแน่นบนผ้าในห้องปิดขนาดประมาณ 45 ล. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: แบคทีเรียเกาะแน่น ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.99% ภายใน 1 ชั่วโมง (208120880_002)
4ไวรัสในอากาศ (bacteriophageΦχ174) องค์กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนไวรัสหลังการสัมผัสโดยตรงในห้องปิดขนาดประมาณ 25 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: ไวรัสในอากาศ ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.7% ภายใน 6 ชั่วโมง (24_0300_1)
5ไวรัสเกาะแน่น (ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1) องค์กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนไวรัสที่เกาะแน่นบนผ้าในห้องปิดขนาดประมาณ 1 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: ไวรัสเกาะแน่น ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.9% ภายใน 2 ชั่วโมง (21_0084_1)
6ไวรัสเกาะแน่น (ไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ 1(Lsc-2ab)) องค์กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนไวรัสที่เกาะแน่นบนผ้าในห้องปิดขนาดประมาณ 45 ล. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: ไวรัสเกาะแน่น ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.7% ภายใน 2 ชั่วโมง (22_0096)
ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ปัจจัยด้านสภาพอากาศ และสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิและความชื้น) เทคโนโลยี nanoe™ X และ nanoe™ สามารถยับยั้งการทำงานหรือการเจริญเติบโตของสารมลพิษ แต่ไม่สามารถป้องกันความเจ็บป่วยได้
7องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีอิเลคโตรโฟเรซิสในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: สารก่อภูมิแพ้ (ไรฝุ่น Dermatophagoides pteronyssinus, ไรฝุ่น Dermatophagoides farina, ต้นซีดาร์, ต้นไซปรัส, หญ้าออร์ชาร์ด, หญ้าแร็กวีด, Alnus japonica, ต้น Japanese white birch, ต้น Artemisia, มะกอก, ต้น Juniper, ต้น Casuarina, ต้น Miscanthus, หญ้าทิโมที, ต้น Humulus japonicus, เชื้อรา Alternaria, เชื้อรา Aspergillus, เชื้อรา Candida, เชื้อรา Malassezia, แมลงสาบ, ผีเสื้อกลางคืน, สุนัข (สะเก็ดผิวหนัง), แมว (สะเก็ดผิวหนัง)) ผลการทดสอบ: ยืนยันประสิทธิภาพการยับยั้งภายใน 24 ชั่วโมง (4AA33-160615-F01, 4AA33-170301-F15, 4AA33-151001-F01, 4AA33-151028-F01, 4AA-33-160601-F01, 4AA33-160601-F02, 4AA33-160701-F01, 1V332-180301-F01, 4AA33-160615-F02, 4AA33-160615-F03, 4AA33-160620-F01)
ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ปัจจัยด้านสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิและความชื้น) เทคโนโลยี nanoe™ X และ nanoe™ สามารถช่วยยับยั้งผลจากกิจกรรมต่างๆ หรือการเติบโตของสารก่อภูมิแพ้ แต่ไม่ยับยั้งการติดเชื้อ