ภาพเมืองที่ nanoe™ X มีความร่วมมือกับ Grab
โลโก้ของ Grab และ nanoe™ X

ในสิงคโปร์ / เวียดนาม / มาเลเซีย / อินโดนีเซีย

ซุปเปอร์แอปชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แอปนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยยอดดาวน์โหลดมากกว่า 220 ล้านครั้ง

ภาพเมืองที่ nanoe™ X มีความร่วมมือกับ Grab
โลโก้ของ Grab และ nanoe™ X

ในสิงคโปร์ / เวียดนาม / มาเลเซีย / อินโดนีเซีย

ซุปเปอร์แอปชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 แอปนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยยอดดาวน์โหลดมากกว่า 220 ล้านครั้ง

Pause
ลูกค้ากำลังนั่งอยู่ในรถยนต์ที่มาจากโครงการความร่วมมือของ nanoe™ X กับ Grab
ลูกค้ากดปุ่มเริ่ม nanoe™ X ในรถยนต์ Grab
nanoe™ X ถูกวางไว้ข้างๆ ที่นั่งคนขับภายในรถยนต์ Grab
ลูกค้าเดินเข้าไปในรถยนต์ที่มาจากโครงการความร่วมมือกับ nanoe™ X
ลูกค้าที่เป็นสตรีมีครรภ์ในรถยนต์ที่มาจากโครงการความร่วมมือกับ nanoe™ X