เปลี่ยนคุณภาพอากาศของคุณ
ยกระดับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโต

nanoe™ X สามารถยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส ละอองเกสรดอกไม้ สารก่อภูมิแพ้ และเชื้อราบางชนิด รวมทั้งกำจัดสารอันตรายใน PM 2.5 nanoe™ X มีส่วนช่วยธุรกิจของคุณโดยการแก้ปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในอาคารด้วยการกำจัดกลิ่น

ปัญหา

กลิ่นไม่พึงประสงค์ทำให้รายได้ลดลง!

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่าโรงแรงประสบปัญหาอย่างไรในการทำความสะอาดห้องภายในเวลามาตรฐาน 4 ชั่วโมงเนื่องจากปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์

ประสบปัญหาในการกำจัดกลิ่นใช่หรือไม่! 
คุณควรทำอย่างไร

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่าโรงแรงประสบปัญหาอย่างไรในการทำความสะอาดห้องภายในเวลามาตรฐาน 4 ชั่วโมงเนื่องจากปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์

แขกมาถึงแล้วแต่ไม่มีห้องว่าง!

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่าโรงแรงประสบปัญหาอย่างไรในการทำความสะอาดห้องภายในเวลามาตรฐาน 4 ชั่วโมงเนื่องจากปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์

เพื่อรักษาประสิทธิภาพ ห้องจะต้องถูกจัดเตรียมให้พร้อมภายใน 4 ชั่วโมง

สาเหตุหลักที่ทำให้กลิ่นไม่พึงประสงค์ยังคงอยู่

ลูกค้าแต่ละรายคาดหวังว่าห้องจะมีกลิ่นที่หอมสดชื่น แต่เนื่องจากลูกค้าหลายรายที่เข้าพักมีวิธีการใช้ห้องที่แตกต่างกัน จึงมีโอกาสที่กลิ่นไม่พึงประสงค์จะหลงเหลืออยู่ เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ จึงจำเป็นต้องกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้แขกมีความสุขไปกับพื้นที่ในห้องที่สดชื่นได้อย่างไร้กังวล

ประสบปัญหาในการกำจัดกลิ่นใช่หรือไม่! คุณควรทำอย่างไร

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่าปัญหาอันดับหนึ่งของแขกในโรงแรมคือกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการรับประทานอาหาร ดื่ม และสูบบุหรี่โดยแขกที่เข้าพักในห้องก่อนหน้า

เหตุผลที่ลูกค้ามีข้อร้องเรียน
กลิ่นไม่พึงประสงค์เป็นปัญหาอันดับ 1

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่าปัญหาอันดับหนึ่งของแขกในโรงแรมคือกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการรับประทานอาหาร ดื่ม และสูบบุหรี่โดยแขกที่เข้าพักในห้องก่อนหน้า

กลิ่นไม่พึงประสงค์ควรได้รับการกำจัดออกไปโดยเร็ว
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและกิมจิ

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่าปัญหาอันดับหนึ่งของแขกในโรงแรมคือกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการรับประทานอาหาร ดื่ม และสูบบุหรี่โดยแขกที่เข้าพักในห้องก่อนหน้า

กลิ่นไม่พึงประสงค์ควรได้รับการกำจัดออกไปโดยเร็ว
กลิ่นกายที่ติดแน่น

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่าปัญหาอันดับหนึ่งของแขกในโรงแรมคือกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการรับประทานอาหาร ดื่ม และสูบบุหรี่โดยแขกที่เข้าพักในห้องก่อนหน้า

กลิ่นไม่พึงประสงค์ควรได้รับการกำจัดออกไปโดยเร็ว
ควันบุหรี่

วิธีการแก้ไข

กำจัดกลิ่นเพื่อรายได้ที่มากขึ้น!

nanoe™ X ช่วยยับยั้งสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในห้องพักได้อย่างต่อเนื่อง

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X สามารถยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้องพักของโรงแรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กำจัดกลิ่นต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
*โหมดพัดลม

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X สามารถยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้องพักของโรงแรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X สามารถยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้องพักของโรงแรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X สามารถยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้องพักของโรงแรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ยับยั้งกลิ่นเชื้อราจากผ้าม่านในห้องน้ำ

เมื่อใช้พัดลมระบายอากาศในห้องน้ำ nanoe™ X ที่อยู่ในห้องนอนจะไหลเวียนเข้าไปในห้องน้ำด้วย จึงสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ แม้แต่ผ้าม่านในห้องน้ำที่ใช้งานมานานเกินกว่าที่ควรก็จะไม่เป็นสาเหตุในการร้องเรียนของแขกที่เข้าพัก.

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพต่อกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากเชื้อราในห้องน้ำของโรงแรม
โลโก้แสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ทำให้ห้องสะอาดตลอด 24 ชั่วโมง

แม้หลังการเช็คเอาต์ คุณยังสามารถรักษาบรรยากาศในห้องพักให้สะอาดได้โดยการทำให้ nanoe™ X ไหลเวียนอย่างต่อเนื่องด้วยโหมดพัดลม (ใช้พลังงาน 25 วัตต์/ชม.*) 

*แตกต่างกันไปตามรุ่น

การทดสอบและผลลัพธ์ในการลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของ nanoe™ X

แม้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ (139 ตร.ม.) nanoe™ X ก็สามารถลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่แทรกซึมอยู่ในเนื้อผ้าได้ เช่น ผ้าม่านและพรม

กราฟแสดงระดับความเข้มของกลิ่นควันบุหรี่ที่ลดลงได้มากกว่าเมื่อ nanoe™ X ทำงานเทียบกับการลดลงตามธรรมชาติ และแผนภาพแสดงวิธีการทดลอง

ระดับความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์ 
0 ไม่มีกลิ่น
1 แทบไม่รู้สึก
2 รู้สึกได้เล็กน้อย
3 รู้สึกได้ทันที
4 กลิ่นแรง
5 รุนแรงมาก ไม่สามารถยอมรับได้

กลิ่นควันบุหรี่ (ขนาดห้อง: ประมาณ 139 ตร.ม.)

ผลลัพธ์
หลังผ่านไป 2 ชั่วโมง ความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์ลดลงได้มากกว่าประมาณ 0.4 ระดับเมื่อใช้ nanoe™ X เทียบกับการปล่อยให้ลดลงเองตามธรรมชาติ

องค์กรที่ทำการทดสอบ
ศูนย์ทดสอบ Kaken ประเทศญี่ปุ่น
(หมายเลขรายงาน KT-19-015089-1)

ผลิตภัณฑ์ที่ทำการทดสอบ: เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง CS-P160U6 ที่มี nanoe™ X วิธีการทดสอบ:  
(1) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ทำการทดสอบภายในสำนักงานเก่าแห่งหนึ่งที่มีขนาดประมาณ 7 ม. x 20 ม. x 2.7 ม. หรือประมาณ 139 ตร.ม.
(2) แขวนผ้า (ก๊อซ) ตามจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในกล่องขนาดประมาณ 1 ลบ.ม. จุดบุหรี่ 5 มวน และปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง
(3) วางชิ้นผ้าที่ดูดซึมเอากลิ่นควันบุหรี่เข้าไปไว้ที่ความสูงต่ำกว่า 1 ม. ห่างจากช่องปล่อยของเครื่องปรับอากาศประมาณ 3 ม. และเปิดเครื่องปรับอากาศในโหมดพัดลม
(4) จากนั้นจึงดำเนินการประเมินการรับรู้กลิ่น (วิธีการใช้ตัวบ่งชี้ระดับความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับ) จำนวนผู้ประเมิน = 9 คน เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: ควันบุหรี่

nanoe™ X กำจัดกลิ่นอย่างมีประสิทธิภาพในสำนักงานที่พลุกพล่าน

nanoe™ X กำจัดกลิ่นอย่างมีประสิทธิภาพในสำนักงานที่พลุกพล่าน

กลิ่นไม่พึงประสงค์ในสำนักงาน
(ขนาดห้อง: ประมาณ 1,362 ลบ.ม.)

ผลลัพธ์
ในสำนักงานที่มีค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่น้อยของพนักงาน102 คนอยู่ ค่าเซนเซอร์ตรวจจับกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยเฉลี่ยลดลงไป 40 ระดับตลอดระยะเวลา 25 วัน

กลิ่นไม่พึงประสงค์ในสำนักงาน

หมายเหตุ 1: เมื่อค่าส่วนต่างของเซนเซอร์เกิน 40 แสดงว่าระดับกลิ่นไม่พึงประสงค์มีความแตกต่างที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้
หมายเหตุ 2: การคำนวณจำนวนเฉลี่ยของคนที่ทำงานในสำนักงานรวมวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วย

การวิจัยภายในของ Panasonic วิธีการทดสอบ: (1) ระบบทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศที่มี nanoeTM X ทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมงในสำนักงาน โดยไม่มีการจำกัดการเคลื่อนไหวของมนุษย์ (2) มีการเปิดใช้งานเซนเซอร์ตรวจจับกลิ่นไม่พึงประสงค์เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และบันทึกค่าไว้ (3) นำค่าที่บันทึกได้มาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายเป็นระยะเวลา 7 วัน ระยะเวลาการทดสอบ: 4 สัปดาห์ใช้ nanoe™ X และ 4 สัปดาห์ไม่ใช้ nanoe™ X เป้าหมาย: อากาศ (กลิ่นไม่พึงประสงค์) ในสำนักงาน ผลการทดสอบ: เมื่อเปิดใช้งาน nanoe™ X ค่าบ่งชี้จากเซนเซอร์ตรวจจับกลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นลดลง

เช่นเดียวกับการกำจัดกลิ่น nanoe™ X ช่วยส่งเสริมธุรกิจของคุณได้ด้วยประสิทธิภาพที่หลากหลาย

ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสบางชนิด

ภาพแสดงให้เห็นว่าแบคทีเรียและไวรัสภายในห้องประชุมของสำนักงานถูกยับยั้งได้ด้วย nanoe™ X

ยับยั้งเชื้อรา

ภาพแสดงให้เห็นว่าเชื้อราที่เติบโตในห้องล็อกเกอร์ถูกยับยั้งได้ด้วย nanoe™ X

ยับยั้งสารอันตราย

ภาพแสดงให้เห็นว่าแบคทีเรียและไวรัสภายในพื้นที่ปิด เช่น ห้องควบคุม ถูกยับยั้งได้ด้วย nanoe™ X

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

ความลับคือ nanoe™ X มีโมเลกุลอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนคุณสมบัติของสารโดยการกำจัดไฮโดรเจน

nanoe™ X ทำงานอย่างไร

อนุมูลไฮดรอกซิลเข้าแทรกซึมถึงโปรตีนของไวรัส

nanoe™ X ทำงานอย่างไร

และกำจัดอะตอมไฮโดรเจนออกไปจากโปรตีน

nanoe™ X ทำงานอย่างไร

อนุมูลไฮดรอกซิลจะเปลี่ยนโครงสร้างของไฮโดรเจนเพื่อยับยั้งไวรัส

ผลิตภัณฑ์ที่มี nanoe™ X