เปลี่ยนคุณภาพอากาศของคุณ
เปลี่ยนบ้านให้สะอาดยิ่งขึ้นเพื่อคนในครอบครัว

nanoe™ X ปกป้องคุณจากภัยที่มองไม่เห็นโดยการกำจัดสารอันตรายที่พบใน PM 2.5 รวมทั้งยับยั้งแบคทีเรียบางชนิด ไวรัส ละอองเกสรดอกไม้ สารก่อภูมิแพ้ และเชื้อรา นอกจากนี้ยังช่วยขจัดกลิ่นและทำให้ผิวหนังและเส้นผมชุ่มชื้น เทคโนโลยีที่เป็นการปฏิวัติใหม่ของ Panasonic นี้ ช่วยส่งเสริมไลฟ์สไตล์ที่สะดวกสบายและมีความสุข

ข้อเท็จจริง

ไวรัสจะอยู่บนพื้นผิวภายในครัวเรือนและการระบายอากาศภายในอาคารตามปกติไม่สามารถควบคุมไวรัสเหล่านี้ได้

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่าหากมือที่มีไวรัสสัมผัสกับลูกบิดประตูหรือสวิตช์ไฟ ไวรัสอาจเกาะติดกับวัตถุนั้น และเมื่ออีกคนหนึ่งมาสัมผัสวัตถุนั้นแล้วไปสัมผัสดวงตาหรือจมูก ไวรัสอาจเข้าสู่ร่างกายของบุคคลนั้นได้

เมื่อใช้มือที่มีไวรัสสัมผัสกับลูกบิดประตู สวิตช์ไฟ หรือสิ่งของอื่นๆ ภายในบ้าน ไวรัสจะเกาะแน่นบนวัตถุนั้น

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่าหากมือที่มีไวรัสสัมผัสกับลูกบิดประตูหรือสวิตช์ไฟ ไวรัสอาจเกาะติดกับวัตถุนั้น และเมื่ออีกคนหนึ่งมาสัมผัสวัตถุนั้นแล้วไปสัมผัสดวงตาหรือจมูก ไวรัสอาจเข้าสู่ร่างกายของบุคคลนั้นได้

เมื่อมีคนหลายคนใช้สิ่งของเหล่านี้ ไวรัสจะสามารถแพร่กระจายไปสู่มือของอีกคนได้

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่าหากมือที่มีไวรัสสัมผัสกับลูกบิดประตูหรือสวิตช์ไฟ ไวรัสอาจเกาะติดกับวัตถุนั้น และเมื่ออีกคนหนึ่งมาสัมผัสวัตถุนั้นแล้วไปสัมผัสดวงตาหรือจมูก ไวรัสอาจเข้าสู่ร่างกายของบุคคลนั้นได้

เมื่อไวรัสอยู่ที่มือของคุณ และคุณสัมผัสปาก ดวงตา หรือจมูกของคุณเอง หลังจากนั้น...

ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่าหากมือที่มีไวรัสสัมผัสกับลูกบิดประตูหรือสวิตช์ไฟ ไวรัสอาจเกาะติดกับวัตถุนั้น และเมื่ออีกคนหนึ่งมาสัมผัสวัตถุนั้นแล้วไปสัมผัสดวงตาหรือจมูก ไวรัสอาจเข้าสู่ร่างกายของบุคคลนั้นได้

...คุณอาจติดเชื้อไวรัส

การติดเชื้อโดยการสัมผัส

ไวรัสที่เกาะแน่นอยู่บนพื้นผิวต่างๆ สามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยการสัมผัส

สิ่งที่ nanoe™ X สามารถทำได้

nanoe™ X มีประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัสในอากาศและไวรัสที่เกาะแน่นบางชนิด

ภาพประกอบและรูปภาพแสดงให้เห็นว่าสามารถดูแลรักษาห้องให้สะอาดอยู่เสมอได้ด้วยการใช้โหมดพัดลมของเครื่องปรับอากาศที่มี nanoe™ X

เมื่อใช้ nanoe™ X ในโหมดพัดลมเมื่อไม่มีใครอยู่จะช่วยยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์และสารอันตราย รวมถึงสารอันตรายที่พบในอนุภาค PM 2.5

ภาพประกอบและรูปภาพแสดงให้เห็นว่าสามารถดูแลรักษาห้องให้สะอาดอยู่เสมอได้ด้วยการใช้โหมดพัดลมของเครื่องปรับอากาศที่มี nanoe™ X

ห้องนอน

ภาพประกอบและรูปภาพแสดงให้เห็นว่าสามารถดูแลรักษาห้องให้สะอาดอยู่เสมอได้ด้วยการใช้โหมดพัดลมของเครื่องปรับอากาศที่มี nanoe™ X

ห้องนั่งเล่น/ห้องรับประทานอาหาร

ภาพประกอบและรูปภาพแสดงให้เห็นว่าสามารถดูแลรักษาห้องให้สะอาดอยู่เสมอได้ด้วยการใช้โหมดพัดลมของเครื่องปรับอากาศที่มี nanoe™ X

ออกไปทำงานนอกบ้าน
10 ชม.

ภาพประกอบและรูปภาพแสดงให้เห็นว่าสามารถดูแลรักษาห้องให้สะอาดอยู่เสมอได้ด้วยการใช้โหมดพัดลมของเครื่องปรับอากาศที่มี nanoe™ X

+ โหมดพัดลม
เพียง 25 วัตต์/ชม.*
*แตกต่างกันไปตามรุ่น

ภาพแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X สามารถยับยั้งไวรัสได้อย่างไร และกราฟแสดงประสิทธิภาพของ nanoe™ X ในการยับยั้งไวรัสในอากาศและไวรัสที่เกาะแน่น

nanoe™ X เข้าจับกับไวรัส

ภาพแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X สามารถยับยั้งไวรัสได้อย่างไร และกราฟแสดงประสิทธิภาพของ nanoe™ X ในการยับยั้งไวรัสในอากาศและไวรัสที่เกาะแน่น

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของไวรัส

ภาพแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X สามารถยับยั้งไวรัสได้อย่างไร และกราฟแสดงประสิทธิภาพของ nanoe™ X ในการยับยั้งไวรัสในอากาศและไวรัสที่เกาะแน่น

การทำงานของไวรัสถูกยับยั้ง

ไวรัสในอากาศ
bacteriophageΦχ1741

ภาพแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X สามารถยับยั้งไวรัสได้อย่างไร และกราฟแสดงประสิทธิภาพของ nanoe™ X ในการยับยั้งไวรัสในอากาศและไวรัสที่เกาะแน่น

ไวรัสเกาะแน่น
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H1N12

ภาพแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X สามารถยับยั้งไวรัสได้อย่างไร และกราฟแสดงประสิทธิภาพของ nanoe™ X ในการยับยั้งไวรัสในอากาศและไวรัสที่เกาะแน่น

¹ไวรัสในอากาศ (bacteriophageΦχ174) องค์กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนไวรัสหลังการสัมผัสโดยตรงในพื้นที่ปิดขนาดประมาณ 25 ตร.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: ไวรัสในอากาศ ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.7% ใน 6 ชั่วโมง (24_0300_1)
²ไวรัสเกาะแน่น (ไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H1N1) องค์กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนไวรัสที่เกาะแน่นบนผ้าในพื้นที่ปิดขนาดประมาณ 1 ตร.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: ไวรัสเกาะแน่น ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.9% ใน 2 ชั่วโมง (21_0084_1)

นอกจากการยับยั้งไวรัสบางชนิด
nanoe™ X ยังมีส่วนช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดยิ่งขึ้นด้วยประสิทธิภาพที่หลากหลาย

ยับยั้งสารมลพิษ 5 ประเภท

Pause
ภาพเชื้อรา
ภาพสารก่อภูมิแพ้
ภาพละอองเกสรดอกไม้
ภาพสารอันตราย
ภาพแบคทีเรียและไวรัส

กำจัดกลิ่น

ภาพเด็กและแมวกำลังนั่งอยู่บนพรม กลิ่นจากตัวแมวจะเกาะติดที่พรม แต่ nanoe™ X กำลังทำงานเพื่อกำจัดกลิ่นนั้น

ให้ความชุ่มชื้น

ภาพแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ให้ความชุ่มชื้นแก่เส้นผมของผู้หญิงที่กำลังนอนอยู่บนเตียงได้อย่างไร

การลดสารกำจัดศัตรูพืช

ภาพแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพอย่างไรต่อสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างที่เกาะติดในอาหาร

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

ความลับคือ nanoe™ X มีอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งสารอันตรายโดยการกำจัดอะตอมไฮโดรเจน

อนุมูลไฮดรอกซิลเข้าแทรกซึมถึงโปรตีนของไวรัส

อนุมูลไฮดรอกซิลเข้าแทรกซึมถึงโปรตีนของไวรัส

และกำจัดอะตอมไฮโดรเจนออกไปจากโปรตีน

และกำจัดอะตอมไฮโดรเจนออกไปจากโปรตีน

อนุมูลไฮดรอกซิลจะเปลี่ยนโครงสร้างของไฮโดรเจนเพื่อยับยั้งไวรัส

อนุมูลไฮดรอกซิลจะเปลี่ยนโครงสร้างของไฮโดรเจนเพื่อยับยั้งไวรัส