Pause
ภาพแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X คืออนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ
nanoe™ X ทำงานอย่างไร
nanoe™ X ทำงานอย่างไร
nanoe™ X ทำงานอย่างไร

nanoe™ X
คือเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์จากอนุมูลไฮดรอกซิล

อนุมูลไฮดรอกซิลมีอยู่มากมายตามธรรมชาติและมีคุณสมบัติในการยับยั้งสารมลพิษ เทคโนโลยี nanoe™ X สามารถนำเอาประโยชน์อันน่าทึ่งเหล่านี้มาใช้ภายในอาคารเพื่อให้พื้นผิวที่แข็ง เครื่องตกแต่งบ้าน รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในอาคารทั้งหมดเป็นสถานที่ที่มีความสะอาดและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ภาพประกอบแสดงโครงสร้างของอนุมูลไฮดรอกซิลที่เป็นแหล่งกำเนิดประสิทธิภาพของ nanoe™ X ข้อเท็จจริงที่เป็นหัวใจสำคัญคืออนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบปริมาณมากถูกสร้างขึ้น

คุณสมบัติที่สำคัญคืออนุมูลไฮดรอกซิล ซึ่งผลิตโดยเทคโนโลยี nanoe™ X จะถูกกักเก็บไว้ในน้ำ

A: อนุมูลไฮดรอกซิล
B: ไฟฟ้าสถิต
C: ถูกกักเก็บในน้ำ (H2O)

กระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

อนุมูลไฮดรอกซิลคือโมเลกุลไม่เสถียรที่ต้องการทำปฏิกิริยากับธาตุต่างๆ เช่น ไฮโดรเจน โดยการเข้าจับกับธาตุนั้น ด้วยปฏิกิริยานี้ อนุมูลไฮดรอกซิลจึงมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของสารมลพิษโดยการทำลายสารเหล่านั้นและขจัดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์

ภาพประกอบของอนุมูลไฮดรอกซิลที่กำลังมองหาอะตอมไฮโดรเจน
ภาพประกอบของอนุมูลไฮดรอกซิลที่กำลังกำจัดอะตอมไฮโดรเจนออกจากอีกโมเลกุลหนึ่ง

ด้วยคุณสมบัติของ nanoe™ X จึงสามารถยับยั้งไวรัสได้

ภาพ nanoe™ X กำลังเข้าจับกับสารมลพิษ

nanoe™ X เข้าจับกับไวรัส

ภาพอนุมูลไฮดรอกซิลใน nanoe™ X กำลังกำจัดอะตอมไฮโดรเจนออกจากสารมลพิษ

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของไวรัส

ภาพแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมของสารมลพิษถูกยับยั้งเนื่องจากการสูญเสียไฮโดรเจน

การทำงานของไวรัสถูกยับยั้ง

nanoe™ X ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคนที่คุณรักจะเพลิดเพลินกับคุณภาพอากาศที่ดีภายในอาคารได้ตลอดเวลา

ประสิทธิภาพของ nanoe™ X ต่อไวรัสในอากาศและไวรัสที่เกาะแน่นบางชนิด

ภาพแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพอย่างไรต่อไวรัสในอากาศและไวรัสที่เกาะแน่นบนลูกบิดประตู

นอกจากไวรัสในอากาศแล้ว nanoe™ X ยังมีประสิทธิภาพต่อไวรัสที่อยู่บนสิ่งของที่คุณสัมผัสบ่อยๆ ด้วย เช่น ลูกบิดประตู รีโมตคอนโทรล หรือแม้แต่เนื้อผ้าบนโซฟา และพรม

nanoe™ X ช่วยลดความเสี่ยงต่อสารก่อภูมิแพ้ในเด็ก

ภาพเด็กทารกกำลังเล่นอยู่บนพรมในขณะที่การทำงานของ nanoe™ X ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้

nanoe™ X ได้รับการยืนยันแล้วว่าสามารถขจัดและยับยั้งสารก่อภูมิแพ้ได้ เช่น ละอองเกสรดอกไม้ ไรฝุ่น และขนสัตว์

ทำความสะอาดต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

ภาพ nanoe™ X ทำให้อากาศภายในห้องนอนสะอาดตลอด 24 ชั่วโมงในขณะที่ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนอนหลับ

ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ด้วย nanoe™ X ตลอด 24 ชั่วโมง

nanoe™ X ช่วยรักษาความสะอาดและสะดวกสบายให้บ้านของคุณอยู่เสมอ แม้ในขณะที่คุณไม่อยู่บ้านหรือนอนหลับ

ความปลอดภัยของ nanoe™ X ได้รับการยืนยันแล้ว

ร่างกายของคุณได้รับการชำระล้างเมื่อหายใจ บ้านของคุณสามารถชำระล้างได้ด้วย nanoe™ X

ร่างกายของคุณได้รับการทำความสะอาดเมื่อหายใจ
บ้านของคุณสามารถทำความสะอาดได้ด้วย nanoe™ X

มนุษย์สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลขึ้นในร่างกายของเราผ่านกระบวนการหายใจ และใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติในการยับยั้งสารมลพิษของอนุมูลเหล่านี้ nanoe™ X สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบได้ 4.8 ล้านล้านอนุมูลต่อวินาที ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับหนึ่งใน 5 แสนที่ร่างกายมนุษย์ผลิตเท่านั้น

nanoe™ X คืออนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน สร้างจากน้ำที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ การทดสอบความปลอดภัยได้รับการยืนยันตามข้อมูลด้านล่าง

วัตถุประสงค์ในการทดสอบ

ชื่อการทดสอบ

องค์กรที่ทำการทดสอบ

ผลกระทบต่อโครโมโซม

การทดสอบความผิดปกติของโครโมโซมโดยใช้เซลล์จากการเพาะเชื้อ

Japan Bioassay Research Center
(ศูนย์วิจัยที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน Good Laboratory Practice (GLP))

ผลต่ออวัยวะในการหายใจ

การทดสอบความเป็นพิษด้วยวิธีการทดสอบซ้ำ

Life Science Research Laboratory
(สถาบันที่ขึ้นทะเบียนกับ Cause Investigation Institution Network)

ผลกระทบทางพิษวิทยาและการก่อมะเร็ง

การทดสอบการเกิดพิษเรื้อรังและการก่อมะเร็งร่วมกัน

Food and Drug Safety Center, Hatano Research Institute
 (ศูนย์วิจัยที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GLP)

ผลกระทบต่อ DNA

Comet Assay

Food and Drug Safety Center, Hatano Research Institute
 (ศูนย์วิจัยที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GLP)

ผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ของเพศชายและหญิง
และทารกในครรภ์

การทดสอบความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์อย่างง่าย

Food and Drug Safety Center, Hatano Research Institute
 (ศูนย์วิจัยที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GLP)

Expanding the nanoe™ ณ ประเทศญี่ปุ่น - 24 ชั่วโมงทั้ง 7 วัน ทุกเวลา ทุกที่

เจ้าของบ้านที่รวมอยู่ในกรณีศึกษาในวันนี้ต้องการ #เครื่องปรับอากาศ เพราะบ้านของพวกเขาในเยอรมนีมีอุณหภูมิสูง พวกเขาเลือกใช้โซลูชัน #ปั๊มความร้อน ของ Panasonic ที่ไม่เพียงแต่ติดตั้งได้ง่าย แต่ยังรวมข้อดีของเทคโนโลยี nanoe™ X ไว้ในตัว ด้วยคุณสมบัติในการยับยั้งสารก่อภูมิแพ้บางชนิด ช่วยให้ครอบครัวที่เป็นโรคภูมิแพ้มีชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นเพราะได้รับประโยชน์จากอากาศที่สะอาดขึ้นและ #คุณภาพอากาศ ภายในอาคารที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถหายใจได้อย่างสะดวก

ประสิทธิภาพของ nanoe™ X
ได้รับการยอมรับโดยผู้เชี่ยวชาญ

ภาพศาสตราจารย์ Masahiro Sakaguchi

ศ. Masahiro Sakaguchi

มหาวิทยาลัย Azabu
คณะสัตวแพทยศาสตร์
 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ I

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง