เปลี่ยนคุณภาพอากาศของคุณ มอบสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายมากขึ้นให้ลูกค้า

nanoe™ X สามารถยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส ละอองเกสรดอกไม้ สารก่อภูมิแพ้่ และเชื้อราบางชนิด รวมทั้งสลายสารอันตรายที่อยู่ใน PM 2.5 nanoe™ X ช่วยธุรกิจของคุณได้ด้วยการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

เปลี่ยนคุณภาพอากาศของคุณ มอบสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายมากขึ้นให้ลูกค้า

nanoe™ X สามารถยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส ละอองเกสรดอกไม้ สารก่อภูมิแพ้่ และเชื้อราบางชนิด รวมทั้งสลายสารอันตรายที่อยู่ใน PM 2.5 nanoe™ X ช่วยธุรกิจของคุณได้ด้วยการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ข้อเท็จจริง

แขกสามารถรับรู้กลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในร้านอาหารได้ไวมาก

ผู้ใช้

ภาพประกอบที่แสดงให้เห็นว่า ในความกังวลที่เกี่ยวข้องกับความสะอาด แขกในร้านอาหารสามารถรับรู้กลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ไวกว่าที่เจ้าของร้านคิด แขกจัดให้ความกังวลต่อเรื่องนี้เป็นอันดับสอง ในขณะที่เจ้าของร้านให้อยู่ในอันดับที่ 12

ลำดับความสำคัญในด้านความสะอาดของแขก
ลำดับที่ 2 กลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในร้านอาหาร 57.1%
ลำดับที่ 11 รูปลักษณ์ของทางเข้าร้านอาหารและสภาพโดยรอบ 35.8%

เจ้าของร้าน

ภาพประกอบที่แสดงให้เห็นว่าลำดับความสำคัญในด้านความสะอาดของแขกในร้านอาหารและเจ้าของร้านนั้นแตกต่างกันมาก

ลำดับความสำคัญในด้านความสะอาดของเจ้าของร้าน
ลำดับที่ 1 รูปลักษณ์ของทางเข้าร้านอาหารและสภาพโดยรอบ 59.0%
ลำดับที่ 12 กลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในร้านอาหาร 39.5%

ลำดับความสำคัญในด้านความสะอาดของแขกและเจ้าของร้านนั้นตรงข้ามกัน

แขกให้ความสำคัญต่อความสะอาดของอุปกรณ์ที่ใช้บนโต๊ะอาหารและกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในร้านมากที่สุด และยังมีความกังวลต่อกลิ่นไม่พึงประสงค์รอบโต๊ะและเก้าอี้ซึ่งเป็นที่ที่พวกเขาต้องการจะรับประทานอาหารอย่างมีความสุข ในขณะที่เจ้าของร้านมักจะกังวลเกี่ยวกับความสะอาดของทางเข้าร้านอาหารและบริเวณโดยรอบ แขกอาจไม่ได้กังวลในเรื่องเดียวกัน วิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าคือแก้ปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในร้านอาหาร

ลำดับความสำคัญในด้านความสะอาดของแขก

ลำดับที่ 1

ความสะอาดของช้อนส้อม 59.9%

ลำดับที่ 2

กลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในร้านอาหาร 57.1%

ลำดับที่ 3

ความสะอาดของห้องน้ำ 56.8%

ลำดับที่ 4

ความสะอาดของโต๊ะและเก้าอี้ 55.9%

ลำดับที่ 5

ความสะอาดของเมนู 47.5%

ลำดับที่ 6

ความสะอาดของพื้น 46.9%

ลำดับที่ 7

ความสะอาดของจานชาม ถ้วย และแก้ว 44.4%

ลำดับที่ 8

กลิ่นไม่พึงประสงค์จากห้องน้ำ 40.1%

ลำดับที่ 9

มาตรการควบคุมสัตว์รบกวน 38.3%

ลำดับที่ 10

รูปลักษณ์ของพนักงาน 37.3%

ลำดับที่ 11

ความสะอาดของภาชนะใส่เครื่องปรุง 35.8%

ลำดับที่ 12

รูปลักษณ์ของทางเข้าร้านอาหารและสภาพโดยรอบ 35.8%

ลำดับความสำคัญในด้านความสะอาดของเจ้าของร้าน

ลำดับที่ 1

รูปลักษณ์ของทางเข้าร้านอาหารและสภาพโดยรอบ 59.0%

ลำดับที่ 2

ความสะอาดของห้องน้ำ 58.5%

ลำดับที่ 3

ความสะอาดของโต๊ะและเก้าอี้ 54.0%

ลำดับที่ 4

ความสะอาดของจานชาม ถ้วย และแก้ว 49.0%

ลำดับที่ 5

ความสะอาดของช้อนส้อม 48.0%

ลำดับที่ 6

มาตรการควบคุมสัตว์รบกวน 46.0%

ลำดับที่ 7

ความสะอาดของห้องครัว 46.0%

ลำดับที่ 8

กลิ่นไม่พึงประสงค์จากห้องน้ำ 44.0%

ลำดับที่ 9

การเก็บรักษาอาหาร 43.5%

ลำดับที่ 10

รูปลักษณ์ของพนักงาน 43.4%

ลำดับที่ 11

ความสะอาดของพื้น 41.5%

ลำดับที่ 12

กลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในร้านอาหาร
39.5%

ผลการสำรวจ: https://pro.kao.com/jp/food-biz-support/hygiene/survey/01/, https://pro.kao.com/jp/food-biz-support/hygiene/survey/02/

สิ่งที่ nanoe™ X สามารถทำได้

เมื่อมี IoT และ nanoe™ X จะสามารถกำจัดกลิ่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ควบคุมระยะไกล
โหมดพัดลม : ปิดการทำความเย็น / เปิด nanoe™ X

ภาพประกอบที่แสดงให้เห็นว่าสามารถควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศในร้านอาหารจากระยะไกลได้ตลอด 24 ชั่วโมงด้วยแอปในสมาร์ทโฟน

กำจัดกลิ่นต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

ภาพประกอบที่แสดงให้เห็นว่า nanoe™ X สามารถยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ในร้านอาหารได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่ว่าจะเปิดหรือปิด

เปิดระบบปรับอากาศในร้านอาหารจาก
ที่บ้านเพื่อเช้าที่สดใสในแต่ละวัน!

เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ IoT สำหรับระบบปรับอากาศในร้านอาหารด้วยสมาร์ทโฟน และเข้าถึงแอป Comfort Cloud เพื่อควบคุมระบบปรับอากาศได้จากระยะไกล แม้หลังปิดทำการ คุณยังสามารถรักษาบรรยากาศในร้านอาหารให้สะอาดได้โดยการทำให้ nanoe™ X ไหลเวียนอย่างต่อเนื่องด้วยโหมดพัดลม (nanoe™ X / การใช้พลังงานของโหมดพัดลม: 63 วัตต์/ชม.*)

*แตกต่างกันไปตามรุ่น

อุปกรณ์ภายในอาคารที่มี nanoe™ X ที่ติดตั้งในพื้นที่จริงสามารถลดระดับการอ่านของเซนเซอร์ตรวจจับกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้องได้

กราฟแสดงระดับความเข้มของกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ลดลงได้มากกว่าเมื่อ nanoe™ X ทำงานเทียบกับการลดลงตามธรรมชาติ และแผนภาพแสดงวิธีการทดลอง

ประสิทธิภาพในการลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้อง

ผลลัพธ์
ค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์ตรวจจับกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์ nanoe™ X เทียบกับเมื่อไม่ใช้ เมื่อไม่ใช้งานอุปกรณ์ nanoe™ X จะได้กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ชัดเจนเมื่อเข้าไปในห้อง แต่เมื่อใช้อุปกรณ์ nanoe™ X กลิ่นจะไม่ชัดเจน

บทสรุป
เมื่อใช้งานอุปกรณ์ nanoe™ X เชื่อได้ว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้องจะลดลง


การตรวจสอบภายในองค์กร

ผลิตภัณฑ์ที่ทำการทดสอบ: เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง CS-P45U4B ที่มี nanoe™ X (อุปกรณ์ 2 ชิ้น) การประเมิน: 8 ตุลาคม 2019 ถึง 17 ตุลาคม 2019 (1) ทำการตรวจสอบกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งในห้องประชุมขนาดประมาณ 47 ตร.ม. (2) การตั้งค่าเครื่องปรับอากาศ: โหมดการทำงาน—ทำความเย็น, อุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่วงหน้า—27°C, ทิศทางของกระแสลม—แนวนอน, ความเร็วของกระแสลม— ปานกลาง (3) เปิดใช้งานอุปกรณ์ nanoe™ X ในช่วงสัปดาห์แรกและปิดอุปกรณ์ nanoe™ X ในสัปดาห์ที่สอง จากนั้นจึงเปิดเครื่องปรับอากาศ วัดความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์เป็นเวลา 2 วัน โดยแต่ละครั้งวัดด้วยเซนเซอร์ไฟฟ้าสำหรับตรวจจับกลิ่นไม่พึงประสงค์ (XP-329m) ผลิตโดยบริษัท New Cosmos Electric จำกัด (4) เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา 24 ชั่วโมงและผลได้รับการยืนยัน เป้าหมาย: กลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้อง

nanoe™ X ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่แทรกซึมอยู่ในเนื้อผ้า เช่น ผ้าม่านและพรม

กราฟแสดงระดับความเข้มของกลิ่นควันบุหรี่ที่ลดลงได้มากกว่าเมื่อ nanoe™ X ทำงานเทียบกับการลดลงตามธรรมชาติ และแผนภาพแสดงวิธีการทดลอง

ระดับความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์
0 ไม่มีกลิ่น
1 แทบไม่รู้สึก
2 รู้สึกได้เล็กน้อย
3 รู้สึกได้ทันที
4 กลิ่นแรง
5 รุนแรงมาก ไม่สามารถยอมรับได้

กลิ่นควันบุหรี่ (ขนาดห้อง: ประมาณ 48 ตร.ม.)

ผลลัพธ์
หลังผ่านไป 2 ชั่วโมง ความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์ลดลงได้มากกว่าประมาณ 0.7 ระดับเมื่อใช้ nanoe™ X เทียบกับการปล่อยให้ลดลงเองตามธรรมชาติ

องค์กรที่ทำการทดสอบ
ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic ประเทศญี่ปุ่น
ศูนย์วิเคราะห์กุนมะ ประเทศญี่ปุ่น
(หมายเลขรายงาน 27055)

ผลิตภัณฑ์ที่ทำการทดสอบ: เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทางที่มี nanoe™ X วิธีการทดสอบ: (1) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ทำการทดสอบภายในห้องทดสอบขนาดประมาณ 6.02 ม. x 8 ม. x 2.9 ม. หรือประมาณ 48 ตร.ม. (2) แขวนผ้า (ก๊อซ) ตามจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในกล่องขนาดประมาณ 1 ลบ.ม. จุดบุหรี่ 20 มวน และปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 5 นาที (3) วางชิ้นผ้าที่ดูดซึมเอากลิ่นควันบุหรี่เข้าไปไว้ที่ความสูงต่ำกว่า 1.2 ม. ห่างจากช่องปล่อยของเครื่องปรับอากาศประมาณ 1.5 ม. และเปิดเครื่องปรับอากาศในโหมดพัดลม (4) เก็บชิ้นผ้าหลังครบระยะเวลาที่กำหนดและดำเนินการประเมินการรับรู้กลิ่น (วิธีการใช้ตัวบ่งชี้ระดับความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับ) จำนวนผู้ประเมิน = 8 คน เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: ควันบุหรี่

เช่นเดียวกับการกำจัดกลิ่น nanoe™ X ช่วยส่งเสริมธุรกิจของคุณได้

ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสบางชนิด

ภาพแสดงให้เห็นว่าแบคทีเรียและไวรัสภายในห้องนั่งรอในคลินิกแห่งหนึ่งถูกยับยั้งได้ด้วย nanoe™ X

ยับยั้งเชื้อรา

ภาพแสดงให้เห็นว่าเชื้อราที่อยู่รอบตัวผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งกำลังพักผ่อนในชุดคลุมอาบน้ำถูกยับยั้งได้ด้วย nanoe™ X

ยับยั้งสารก่อภูมิแพ้

ภาพแสดงให้เห็นว่าสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่รอบตัวเด็กๆ และผู้หญิงซึ่งกำลังเล่นอยู่ในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียนอนุบาล ถูกยับยั้งได้ด้วยประสิทธิภาพของ nanoe™ X

ยับยั้งละอองเกสรดอกไม้

ภาพแสดงให้เห็นว่าละอองเกสรดอกไม้ที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าของผู้ชายและผู้หญิงที่กำลังทำงานอยู่ในสำนักงานถูกยับยั้งได้ด้วยประสิทธิภาพของ nanoe™ X

ยับยั้งสารอันตราย

ภาพแสดงให้เห็นว่าสารอันตรายที่อยู่รอบตัวเด็กๆ และผู้หญิงซึ่งกำลังเล่นอยู่ในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียนอนุบาล ถูกยับยั้งได้ด้วยประสิทธิภาพของ nanoe™ X

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

ความลับคือ nanoe™ X มีโมเลกุลอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนคุณสมบัติของสารโดยการกำจัดไฮโดรเจน

nanoe™ X ทำงานอย่างไร

อนุมูลไฮดรอกซิลเข้าแทรกซึมถึงโปรตีนของไวรัส

nanoe™ X ทำงานอย่างไร

และกำจัดอะตอมไฮโดรเจนออกไปจากโปรตีน

nanoe™ X ทำงานอย่างไร

อนุมูลไฮดรอกซิลจะเปลี่ยนโครงสร้างของไฮโดรเจนเพื่อยับยั้งไวรัส