เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ความเป็นมา

ภาพนักวิจัยกำลังทำการทดลองด้วยใบหน้าเคร่งเครียด

เราเกิดวิสัยทัศน์ที่จะทำให้อากาศบริสุทธิ์นับแต่ปี 1997 และเราเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ประวัติของอุปกรณ์สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

ความเป็นมา

จุดกำเนิดของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ

ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในปี 1997 ขณะทำงานในโครงการของอดีตกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการฟอกอากาศในสภาพแวดล้อมสำหรับอยู่อาศัย นักวิจัยของ Panasonic ได้เกิดความสนใจในเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ พวกเขาสงสัยว่าอนุภาคเล็กๆ ของน้ำจะสามารถทำให้เกิดวิธีการใหม่ในการฟอกอากาศได้หรือไม่ และในปี 2001 ทีมงานที่มีนักวิจัยเพียงสองคนก็เริ่มทำการวิจัย

นี่เป็นเทคโนโลยีใหม่อย่างแท้จริงและมีความท้าทายมาก ทีมวิจัยจำเป็นต้องพัฒนาวิธีการยืนยันและเทคนิคในการประเมินตั้งแต่แรกเริ่ม และปรากฏการณ์ปล่อยประจุไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจของกระบวนการก็เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก การทำงานดำเนินต่อไประยะหนึ่งโดยไม่เกิดผล จนถึงจุดหนึ่งการวิจัยก็เกือบจะถูกล้มเลิกไป อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการวิจัยในขณะนั้นตัดสินใจจะพยายามต่อไปโดยกล่าวว่า "เรามาทำต่อกันอีกสักปีเถอะ!" และความทุ่มเทของ Panasonic ที่มีต่อเทคโนโลยีก็ช่วยโครงการนี้เอาไว้ได้ ในที่สุดในปี 2003 ทีมวิจัยก็ประสบความสำเร็จในการสร้างอนุภาคน้ำขนาดนาโนที่สามารถฟอกอากาศได้ เทคโนโลยีอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบจึงถือกำเนิดขึ้น

ความท้าทายที่ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาคุณภาพอากาศ

การทำงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบยังคงดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ จุดเน้นที่สำคัญข้อหนึ่งคือ การยืนยันผลในการยับยั้งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์จากจุลชีพที่ทำให้เกิดโรค (แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส) และสารก่อภูมิแพ้ และการทำลายอนุภาค PM 2.5

ความท้าทายที่ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาคุณภาพอากาศ

ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2009 ด้วยความช่วยเหลือจากองค์กรอิสระด้านการทดสอบ Panasonic ได้สาธิตผลของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบในการต่อต้านไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ๆ และในปี 2012 เราได้ร่วมมือกับองค์กรอิสระด้านการทดสอบในเยอรมนีในการทดสอบการกำจัดไวรัส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนี้ในการกำจัดไวรัส 4 ประเภท (มีและไม่มีเปลือกหุ้ม ประเภท DNA และ RNA) จากการทดสอบนี้ เราจึงประกาศว่าอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบนั้นคาดได้ว่าสามารถให้ผลในการยับยั้งไวรัสใหม่ๆ ที่ไม่ทราบชนิด แม้จะดูเหมือนเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่ากิจกรรมของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบคาดได้ว่าสามารถยับยั้งกิจกรรมของไวรัส การยืนยันนี้ก็ยังนับว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญอย่างยิ่ง

จุดเน้นที่สำคัญอีกข้อหนึ่งในการวิจัยที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องของเราคือ ความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบโดยการเพิ่มความเข้มข้นของอนุมูลที่ถูกสร้างขึ้น ด้วยความพยายามในการแก้ปัญหาความเสี่ยงด้านคุณภาพอากาศที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน Panasonic จึงก้าวไปข้างหน้าด้วยงานวิจัยเพื่อสร้างอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยมากขึ้น

ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพอากาศนั้นไม่มีขีดจำกัด Panasonic จะพยายามพัฒนาศักยภาพของอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพของอากาศและช่วยในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก

ลำดับเวลา

1997

งานวิจัยเกี่ยวกับการฟอกอากาศในสภาพแวดล้อมสำหรับอยู่อาศัยเริ่มต้นขึ้น

2001

การพัฒนาเทคโนโลยีอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบเริ่มต้นขึ้น

2002

การทดลองผลิตอุปกรณ์ต้นแบบในการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบและการทดสอบเริ่มต้นขึ้น

2003

อุปกรณ์ในการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [480] เสร็จสมบูรณ์ (แบบเติมน้ำ)

2005

อุปกรณ์ในการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [480] เสร็จสมบูรณ์ (แบบเพลเทียร์)

2008

การพัฒนาอุปกรณ์ทำปฏิกิริยาสูงในการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบรุ่นถัดไปเริ่มต้นขึ้น

2009

ประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัสและแบคทีเรีย รวมถึงการลดสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างได้รับการยืนยัน

ประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัส Staphylococcus aureus และ bacteriophage Φχ174 ที่เกาะแน่นและอยู่ในอากาศได้รับการยืนยัน

ประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากหมูได้รับการยืนยัน

ภาพแสดงให้เห็นว่าไวรัสถูกยับยั้งด้วยอนุมูลไฮดรอกซิล
2010

การเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนในละอองเกสรดอกไม้ที่พบได้ตลอดปีได้รับการยืนยัน

2011

อุปกรณ์ขนาดเล็กลงที่สร้างอนุมูลไฮดรอกซิลได้มากขึ้น (แบบเพลเทียร์รุ่นที่ 4) เสร็จสมบูรณ์

ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราได้รับการยืนยัน

ภาพเชื้อรา
2012

ประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัสได้รับการยืนยันโดยการทดสอบการกำจัดไวรัส

ประสิทธิภาพในการยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์ แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสได้รับการยืนยัน

2014

การสลายองค์ประกอบ PM 2.5 และการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เกาะติดในฝุ่นเหลืองได้รับการยืนยัน

ภาพ PM 2.5 และเมืองที่เต็มไปด้วยฝุ่นเหลือง
2016

ประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัสได้รับการยืนยันโดยการทดสอบการกำจัดไวรัส

ประสิทธิภาพในการยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์ แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสได้รับการยืนยัน

2020

การยืนยันประสิทธิภาพในการยับยั้งโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2)

> ข่าวประชาสัมพันธ์