ยับยั้งการทำงานของแบคทีเรีย1-3 และไวรัส4-6
ที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ

แบคทีเรียและไวรัสบางชนิดมีขนาดเล็กเกินกว่าจะมองเห็นได้

ความแตกต่างของขนาดระหว่างแบคทีเรียและไวรัสบางชนิดเทียบได้กับความแตกต่างระหว่างผลแอปเปิ้ลและเมล็ดงา

ภาพแสดงการเปรียบเทียบขนาดระหว่างไวรัสและแบคทีเรีย

ไวรัสมีชีวิตรอดได้เป็นระยะเวลาไม่เท่ากันบนพื้นผิวที่แตกต่างกัน

ระยะเวลาการรอดชีวิตจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นผิว ตั้งแต่ 3 ชั่วโมงถึง 7 วัน

ชนิดของสาร

ระยะเวลาการรอดชีวิต

กระดาษ ทิชชู่

3 ชม.

พื้นผิวทองแดง*

4 ชม.

พื้นผิวกระดาษแข็ง

24 ชม.

พื้นผิวผ้า

2 วัน

พื้นผิวพลาสติก

3 วัน

พื้นผิวแก้ว

4 วัน

พื้นผิวธนบัตร

4 วัน

ด้านนอกของหน้ากากอนามัย

7 วัน

*ทองแดงทำให้แบคทีเรียและไวรัสบางชนิดเสื่อมสภาพลงได้ตามธรรมชาติ
ระยะเวลาการรอดชีวิตจะแตกต่างกันไปตามความขรุขระของพื้นผิว
ไวรัสมีชีวิตรอดบนพื้นผิวเรียบได้นานกว่าพื้นผิวขรุขระ
 ที่มา: https://www.businessinsider.com/coronavirus-lifespan-on-surfaces-graphic-2020-3

ประสิทธิภาพต่อแบคทีเรียและไวรัสบางชนิด

แบคทีเรียในอากาศ
Staphylococcus aureus1

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ในอากาศ

ไวรัสในอากาศ
bacteriophageΦχ1744

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อแบคทีเรีย bacteriophage Φχ174 ในอากาศ

แบคทีเรียเกาะแน่น
O1572

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อแบคทีเรีย O157 ที่เกาะแน่น

ไวรัสเกาะแน่น
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H1N15

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H1N1 ที่เกาะแน่น

MRSA3

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อแบคทีเรีย MRSA ที่เกาะแน่น

ไวรัสโปลิโอ สายพันธุ์ 1 (Lsc-2ab)6

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อไวรัสโปลิโอ สายพันธุ์ 1 (Lsc-2ab) ที่เกาะแน่น

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

nanoe™ X เข้าจับกับไวรัส

nanoe™ X เข้าจับกับไวรัส

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของไวรัส

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของไวรัส

การทำงานของไวรัสถูกยับยั้ง

การทำงานของไวรัสถูกยับยั้ง1-6

1แบคทีเรียในอากาศ (Staphylococcus aureus) องค์กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนแบคทีเรียหลังการสัมผัสโดยตรงในห้องปิดขนาดประมาณ 25 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: แบคทีเรียในอากาศ ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.7% ภายใน 4 ชั่วโมง (24_0301_1)
2แบคทีเรียเกาะแน่น (O157) องค์กรที่ทำการทดสอบ: ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories) วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนแบคทีเรียที่เกาะแน่นบนผ้าในห้องปิดขนาดประมาณ 45 ล. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: แบคทีเรียเกาะแน่น ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.99% ภายใน 1 ชั่วโมง (208120880_001)
3แบคทีเรียเกาะแน่น (MRSA) องค์กรที่ทำการทดสอบ: ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories) วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนแบคทีเรียที่เกาะแน่นบนผ้าในห้องปิดขนาดประมาณ 45 ล. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: แบคทีเรียเกาะแน่น ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.99% ภายใน 1 ชั่วโมง (208120880_002)
4ไวรัสในอากาศ (bacteriophageΦχ174) องค์กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนไวรัสหลังการสัมผัสโดยตรงในห้องปิดขนาดประมาณ 25 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: ไวรัสในอากาศ ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.7% ภายใน 6 ชั่วโมง (24_0300_1)
5ไวรัสเกาะแน่น (ไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H1N1) องค์กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนไวรัสที่เกาะแน่นบนผ้าในห้องปิดขนาดประมาณ 1 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: ไวรัสเกาะแน่น ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.9% ภายใน 2 ชั่วโมง (21_0084_1)
6ไวรัสเกาะแน่น (ไวรัสโปลิโอ สายพันธุ์ 1(Lsc-2ab)) องค์กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนไวรัสที่เกาะแน่นบนผ้าในห้องปิดขนาดประมาณ 45 ล. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: ไวรัสเกาะแน่น ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.7% ภายใน 2 ชั่วโมง (22_0096)

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ปัจจัยด้านสภาพอากาศ และสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิและความชื้น) เทคโนโลยี nanoe™ X และ nanoe™ สามารถยับยั้งการทำงานหรือการเจริญเติบโตของสารมลพิษ แต่ไม่สามารถป้องกันความเจ็บป่วยได้