กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย

อนุภาค nanoe™ X ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าอนุภาคของไอน้ำจะซึมลึกเข้าไปในเนื้อผ้า ทำให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นที่สูง1-5 อนุมูลไฮดรอกซิลจะเข้าจับกับแหล่งกำเนิดของกลิ่นและยับยั้งกลิ่นเหล่านั้น

กลิ่นควันบุหรี่1

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นควันบุหรี่ลงได้ 2.4 ระดับใน 12 นาที

nanoe™ X สามารถลดความเข้มข้นของกลิ่นควันบุหรี่
ลงได้ 2.4 ระดับใน 12 นาที

ภาพห้องครัวในร้านอาหาร

คุณต้องการให้แขกสังเกตเห็นอะไร
ครัวที่ยุ่งวุ่นวายและร้านอาหารที่เต็มไปด้วยลูกค้าอาจทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์มากมาย nanoe™ X ช่วยในการกำจัดกลิ่น สร้างความพอใจให้แขกของคุณและทำให้ร้านของคุณเป็นสถานที่ที่น่าไปเยี่ยมเยือน

ประสิทธิภาพต่อกลิ่นไม่พึงประสงค์

กลิ่นทุเรียน2

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นทุเรียนลงได้เร็วกว่าปล่อยให้กลิ่นลดลงเองตามธรรมชาติ

nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นทุเรียน
ลงได้เร็วกว่าปล่อยให้กลิ่นลดลงเองตามธรรมชาติ

กลิ่นบาร์บีคิว3

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นบาร์บีคิวลงได้เร็วกว่าปล่อยให้กลิ่นลดลงเองตามธรรมชาติ

nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นบาร์บีคิว
ลงได้เร็วกว่าปล่อยให้กลิ่นลดลงเองตามธรรมชาติ

ภาพห้องพักในโรงแรม

คุณรู้สึกว่าพื้นที่เป็นของคุณอย่างแท้จริงหรือไม่
เมื่อเช็กอินเข้าห้องพัก คุณคงไม่อยากรู้สึกถึงงานปาร์ตี้ที่คนอื่นเคยจัดไว้ ไม่มีอะไรทำให้การพักผ่อนที่โรงแรมน่ารื่นรมย์ไปกว่าอากาศที่สะอาดสดชื่นและไร้กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ได้จาก nanoe™ X

ประสิทธิภาพต่อกลิ่นไม่พึงประสงค์

กลิ่นหนังศีรษะ4
 

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นหนังศีรษะได้อย่างมากใน 6 ชั่วโมง

nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นหนังศีรษะ
ได้อย่างมากใน 6 ชั่วโมง

กลิ่นเหงื่อ5
กรดโนนาโนอิก

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นเหงื่อลงได้อย่างมากใน 1 ชั่วโมง

nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นเหงื่อ
ได้อย่างมากใน 1 ชั่วโมง

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

nanoe™ X เข้าจับกับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ฝังในเนื้อผ้า

nanoe™ X เข้าจับกับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ฝังในเนื้อผ้า

อนุมูลไฮดรอกซิลยับยั้งสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

อนุมูลไฮดรอกซิลยับยั้งสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ผ้าได้รับการกำจัดกลิ่น

ผ้าได้รับการกำจัดกลิ่น

สามารถคาดหวังประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ nanoe™ X ได้ในห้องที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้เท่านั้น และประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามขนาดห้อง สภาพแวดล้อม และการใช้งาน nanoe ™ X อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำงานให้เต็มประสิทธิภาพ และผลิตภัณฑ์ nanoe ™ X ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการออกแบบอาคารและการรักษาสุขอนามัยในท้องถิ่น

1องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นควันบุหรี่ที่ติดแน่นบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 2.4 ระดับใน 12 นาที (4AA33-160615-N04)
2องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นทุเรียนที่ติดแน่นบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1 ระดับใน 0.5 ชั่วโมง (1V332-180402-K01)
3องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นบาร์บีคิวที่ติดแน่นบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.2 ระดับใน 2 ชั่วโมง (4AA33-151221-N01)
4องค์กรที่ทำการทดสอบ: Odour and Aroma Design Course, Department of Integrated Informatics, Faculty of Informatics, Daido University. วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ สารที่ทำการทดสอบ: กลิ่นกายจำลองของคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุซึ่งติดอยู่ที่ปลอกหมอน ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 0.65 ระดับใน 6 ชั่วโมง
5องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นเหงื่อที่ติดแน่นบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.1 ระดับใน 1 ชั่วโมง (Y16HM016)